Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Fotovoltaika pro gymnázium v Bílovci financovaná z reinvestic úspor energie: inspirace pro kraje i municipality

13.9.2021 Na střeše gymnázia v Bílovci spadajícího pod Moravskoslezský kraj byl na začátku září 2021 instalován nový fotovoltaický zdroj. Gymnázium bude díky této vlastní bezemisní elektrárně šetřit na energii desítky tisíc korun ročně. Investice je hrazena z prostředků získaných z krajského projektu energetických úspor, jednoho z největších v Česku. Dodavatelem obou projektů je společnost ENESA spadající pod holding ČEZ ESCO.

Fotovoltaická elektrárna na střeše gymnázia

Fotovoltaická elektrárna na střeše bílovického gymnázia (viz foto) bude mít výkon téměř 19 kWp.

Veškerá vyrobená elektrická energie pokryje aktuální spotřebu elektrické energie školy. Tím sníží náklady gymnázia ročně o 65 tis. Kč a zároveň sníží emise CO2 o 16 tun.

Projekt úspor energie v Moravskoslezském kraji

Moravskoslezský kraj je vedle Pardubického kraje a Prahy nejaktivnějším krajem v oblasti snižování nákladů na energii. Již od roku 2013 zde probíhá projekt energetických úspor v deseti školách, v nemocnicích v Havířově, Třinci a v karvinském Novém domově. Projekt zahrnuje investice do modernizace vytápění, osvětlení a úsporných opatření na vodě v hodnotě 130 mil. Kč.

Projekt využívá moderní metody energetických úspor se zárukou (EPC), kdy dodavatel přímo smluvně ručí za to, že bude úspor dosaženo. V rámci tohoto projektu má kraj po dobu 10 let zaručenou každoroční úsporu energie ve výši 19,5 mil. Kč.

 Projekt má významný ekologický přínos. Snížení spotřeby energie v letech 2013–2020 znamená i snížení ekvivalentu emisí CO2 o celkem 30,5 tis. tun a úsporu více než 137 tis. krychlových metrů pitné vody – to je, pro jednoduchou představu, 45 olympijských bazénů.

Reinvestice úspor energie

Během dosavadní realizace projektu se zde podařilo ušetřit energii v celkové hodnotě 168 mil. Kč, tedy o 5 % více než garantuje smlouva. To znamená, že se kraji investice už bohatě vrátila.

V roce 2020 byla tato úspora vyšší o téměř 1,7 mil. Kč. Dosaženou úsporu se rozhodl kraj reinvestovat zpět do dalších úsporných opatření. Takovým opatřením je právě realizace fotovoltaické elektrárny na střeše Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, financovaná pomocí reinvestice úspor ve výši téměř 650 tis. Kč.

Jedním z faktorů úspěšnosti EPC projektu je, vedle vyváženého poměru investice/úspora a promyšleného technického řešení, vždy také aktivní přístup zákazníka. To se prokázalo i v tomto případě, kdy zákazníkem bylo vedení Moravskoslezského kraje.

Reinvestice dosažených úspor energie do dalších energeticky úsporných opatření je zároveň příkladem a inspirací pro ostatní kraje a municipality, jak postupně zlepšovat svoji energetickou efektivnost, aniž by bylo nutno vynakládat vlastní finanční zdroje.  Podmínkou je pochopitelně dostatečná velikost projektu, tak aby dosažený přebytek úspor energie byl reálně využitelný pro reinvestice.

redakce Smartcityvpraxi.cz, s využitím podkladů ENESA

Foto © ENESA

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Prodejny Penny Market dostávají na střechy fotovoltaické zdroje  

6.9.2021 Zvolna končící léto roku 2021 využívá společnost E.ON Energie k budování fotovoltaických zdrojů na střechy prodejen po celém Česku. Pro společnost Penny Market postupně dodává fotovoltaické zdroje na 35 jejich prodejen. U dalších padesáti vybuduje dobíjecí stanice pro elektromobily a jednu dobíjecí stanici s fotovoltaickými panely s bateriovým úložištěm.

Celý článek zde


Největší fotovoltaická elektrárna na střeše parkoviště je v elektrárně Dukovany

28.6.2021 Ve vnějším areálu jaderné elektrárny Dukovany vzniklo koncem června 2021 celkem 322 nových parkovacích stání, které zakrývá 2 600 fotovoltaických panelů, každý o výkonu 320 Wp (viz foto). Jde o první z řady velkých projektů bezemisních zdrojů Skupiny ČEZ, kterými společnost přispívá k plnění klimatických cílů a závazků České republiky.

Celý článek zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services