Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Světlo nejen na konci tunelu: osmnáctikilometrový silniční tunel ve Stockholmu dostane moderní LED osvětlení s inteligentním řízením

16.9.2021 Jak se symbolicky říká, na konci každého tunelu je světlo. Zvláště u silničních tunelů je však velmi důležité nejen světlo na konci, ale i správné osvětlení v celém tunelu. Na jeho optimálním nastavení závisí pohodlí řidičů a bezpečnost provozu v tunelu. V roce 2030 se o tom přesvědčí také uživatelé jednoho z nejdelších evropských silničních tunelů E4 ve Stockholmu vybaveného inteligentním tunelovým osvětlením od Signify (dříve Philips Lighting).

Stockholmský silniční tunel E4 (viz foto vpravo) propojí jižní a severní část stockholmské aglomerace. Se svojí délkou 18 km půjde o jeden z nejdelších silničních tunelů v Evropě. Na tunelovou část navazují 3 km dlouhé nájezdové komunikace na povrchu. Osvětlení celého 21 km dlouhého silničního projektu zajistí moderní osvětlovací technologie od Signify.

Projekt osvětlení zahrnuje svítidla v tunelu a na příjezdových komunikacích, propojená řídicím systémem. Cílem řešení je zajistit v každém okamžiku co možná nejrovnoměrnější osvětlení bez oslnění řidičů v kombinaci vnitřního osvětlení tunelu, vnějšího osvětlení na krajích tunelu a denního světla.  

Fungování řídicího systému Philips TotalTunnel, který bude instalován mj. právě v budovaném tunelu E4, ukazuje schéma na obrázku níže (Poznámka: pod pojmem „Bus“ je zde míněna sběrnice).

Hlavní řídicí jednotka (Master Control Unit – MCU) umožňuje monitorovat a řídit osvětlení v tunelu. Lze ji propojit se systémem SCADA (tedy centrálního dispečerského software) pro řízení tunelů.

Skupinové brány DALI (DALI group gateways) představují síťové systémy pro vlastní řízení osvětlení v tunelu. Poznámka: DALI (Digital Addressable Lighting Interface) je ochranná známka pro síťové systémy řízení osvětlení pro automatizaci budov. Rozhraní DALI je dáno technickými normami IEC 62386 a IEC 60929.

Fotometrické přístroje pro měření svítivosti v tunelu monitorují, nakolik je toto osvětlení optimální z hlediska aktuálních potřeb silničního provozu, a pokud není, uvědomí o tom centrální řídicí jednotku.

Svítidla s LED zdroji umožňují regulovat intenzitu osvětlení podle potřeby provozu. V tomto případě půjde o k tomu určená svítidla Philips TubePoint Gen 2 v tunelu (viz foto níže) a pouliční svítidla Philips Luma Gen 2 na příjezdových komunikacích (viz foto níže).


Fungování řídicího systému Philips TotalTunnel 

Inteligentní systém řízení spolu s robustními LED zdroji nenáročnými na údržbu může, podle výrobce, zajistit až 70% úsporu nákladů v porovnání s konvenčními řešeními. Díky průběžnému monitorování rovněž sníží rizika náhodných poruch a optimalizuje průběh a načasování pravidelné údržby.


Vlevo: Svítidlo Philips TubePoint Gen 2 v tunelu, vpravo: Svítidlo Philips Luma Gen 2 na příjezdových komunikacích

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto a obrázek © Signify Holding

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Víte, jak působí barvy světla na rostliny a lidi?

29.6.2021 Je všeobecně známo, že různé barvy světla – tedy viditelné části elektromagnetického spektra – mají bezprostřední vliv na vývoj rostlin. Tento fakt je již léta využíván zejména při umělém pěstování květin a zemědělských plodin v uzavřených prostorách, tzv. vertikálních farmách. Je také výzvou pro dlouhé kosmické mise s lidskou posádkou, proto se jí zabývá mj. americká vesmírná agentura NASA.

Celý článek zde


Nové veřejné osvětlení ve Starých Křečanech financované z úspor energie šetří obecní finance i životní prostředí

2.6.2021 Ve Starých Křečanech na Šluknovsku a v obcích, které pod ně spadají, bylo koncem května 2021 zprovozněno nové veřejné osvětlení vybavené novými LED zdroji. Kromě nové osvětlovací technologie je inovativní i obchodní model, kombinující pronájem a financování energetického projektu z dosažených úspor energie, tedy princip EPC. Dodavatelem celého řešení je vše se ČEZ Energetické služby, která je členem ČEZ ESCO.

Celý článek zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services