Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Elektrolodě na Brněnské přehradě: tři čtvrtě století a rekordní sezóna

14.10.2021 Nejen tři čtvrtě století plavby, ale i rekordní zájem, tak Dopravní podnik města Brna (DPMB) uzavřel začátkem října 2021 svoji 75. plavební sezónu na Brněnské přehradě. Jeho lodě během šesti měsíců svezly 286 tisíc cestujících, což je od 80. let minulého století vůbec nejvíce. Po pravidelné zimní údržbě se sedm lodí na hladinu vrátí v dubnu 2022.

Elektrické lodě na Brněnské přehradě

Myšlenka využití hladiny údolní přehrady na řece Svratce u Kníniček k provozu rekreační lodní dopravy měla své počátky již v třicátých letech, dříve než byla přehrada dokončena. Provoz lodní dopravy byl zahájen 5. května 1946 na trase Bystrc – Kozí horka – Sokolské koupaliště – Osada – Rokle – Obora – Zouvalka – hrad Veveří a zpět. V letech 1948 – 1949 byla plavební dráha postupně prodloužena na Mečkov a do Veverské Bítýšky. Hlavní důvod pro využití elektrického pohonu byl velmi prozaický: poválečný nedostatek pohonných hmot pro spalovací motory. Toto východisko z nouze se postupem času stalo předností a místní zvláštností.

Pravidelnou lodní dopravu DPMB zajišťuje pět moderních dvojpalubových lodí Stuttgart, Dallas, Lipsko, Utrecht a Vídeň (viz foto). Tyto dvoupalubové elektrolodě mají hmotnost 73 000 kg a výtlak 90 000 kg při rozměrech 25,0/6,22/6,65 m a ponoru 1,25 m. Obsaditelnost lodi je 200 osob.

K pohonu lodi slouží 8pólový asynchronní motor Siemens o jmenovitém výkonu 55kW při napětí 300 V DC. Zdrojem energie pro pohon jsou 300V olověné trakční baterie o kapacitě 336 kWh, resp. 1120 Ah; ovládací napětí je 24 V. Součástí trakční výzbroje lodi jsou dále frekvenční měniče od výrobce Danfoss a střídače DC/AC od společnosti Allen Bradley. Rozváděče pro elektrolodě dodala firma Regultech servis.

Loď dosahuje maximální rychlosti 7,5 uzlů, tj. cca 14 km/h, a její dojezd na jedno nabití je 80 – 100 km. To je dostatečné na celodenní provoz. Pro hospodaření s elektrickou energií z baterií přitom velmi záleží na zručnosti kapitána při využívání tažné síly motoru a pohybové energie lodi. Zkušený kapitán dokáže udržet denní spotřebu pod 700 Ah, čili pod cca 63 % kapacity trakčních baterií.

Dobíjení lodí se provádí vždy v noci a maximální dobíjecí proud je na začátku 130 A. Celý proces dobíjení řídí automatika.

Olověné baterie přitom plní na lodi dvojí funkci: Kromě zásobníku elektrické energie slouží zároveň jako balast u dna lodě (viz foto vlevo), který jí dává potřebnou stabilitu. Velká hmotnost olověných baterií, která je všude jinde problémem, se tak v případě elektrolodí stává výhodou.

Další technickou zajímavostí brněnských elektrolodí je malý fotovoltaický zdroj (viz foto vpravo), sloužící k pohonu klimatizace v kabině kapitána. Podle intenzity slunečního svitu tak dokáže za příznivých podmínek plně pokrýt její energetickou spotřebu, a ulevit tak bateriím.

Lodní park DPMB doplňují historické elektrické lodě Brno a nově zrekonstruovaná Morava. Zajímavostí té druhé jsou například motor a okna ze staré tramvaje.

V porovnání s loděmi poháněnými dieselovými motory je provoz elektrolodí celkově nákladnější, protože o baterie je nutno průběžně pečovat i mimo plavební sezónu. Tato nevýhoda je však vyvážena významnými ekologickými přínosy i celkovou atraktivitou lodní dopravy pro volnočasové aktivity obyvatel a návštěvníků Brna.

Závěr sezóny a další plány

Plavební sezóna 2021 trvala od 2. dubna do 10. října.

Po ukončení sezóny kapitáni z přehrady svezou do přístaviště můstky a plovoucí zařízení, které pak pomocí jeřábu nechá DPMB vytáhnout na souš a uskladní. Poté jsou na souš vytaženy i lodě. Zde se podrobí kontrole a servisu, zahrnujícího demontáže baterií, odvodnění, prohlídky podponorové části plavidel, kormidelních a požárních systémů, ovládací elektroniky atd.. A jak je zvykem u všech lodí, stranou nezůstane ani obnova venkovních nátěrů a palubního vybavení.

V následujících letech plánuje DPMB pokračovat v modernizaci zastávek, které obsluhují jeho lodě. Připravuje proto projekt na přestavbu stanic Pod Trnůvkou a Veverská Bítýška. Obě by měly být nově bezbariérové, vybaveny lavičkami a přístřeškem, zkrátka atraktivnější a pohodlnější pro cestující. Předpokládá se, že v závislosti na průběhu stavebního řízení a finančních možnostech budou tyto projekty zrealizovány v letech 2022 nebo 2023.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 

 Přečtěte si také:

Vraňansko-Hořínský kanál s unikátní technickou památkou průjezdný i pro vysoké lodě

21.9.2021 V sobotu 18. září byl slavnostně zahájen provoz čtyř zdvižných mostů přes plavební kanál Vraňany – Hořín na Vltavě a poprvé pod zdviženými mosty proplula největší česká osobní loď FLORENTINA. Završily se tak stavební práce na modernizaci velké plavební komory Hořín i přestavba dalších celkem sedmi mostů, které nyní umožní proplutí až 7 m vysokých lodí přes plavební kanál.

Celý článek zdeŽivá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services