Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt EfficienCE: nový partner naší konference Elektrické autobusy pro město X

1.11.2021 Dalším partnerem naší připravované konference Elektrické autobusy pro město X se stal na konci října 2021 evropský projekt EfficienCE, s podtitulem „Energetická účinnost pro veřejnou dopravu ve střední Evropě“. Blíže o tomto projektu bude na konferenci hovořit docent Mikołaj Bartlomiejczyk z Politechniky Gdańske a Dopravního podniku Gdyně (PKT).

Většina středoevropských měst má rozsáhlé systémy veřejné dopravy, které mohou být základem nízkouhlíkové mobility. Více než 63 % osob pravidelně dojíždějících do zaměstnání a škol v tomto regionu využívá veřejnou dopravu. Opatření ke zvýšení energetické účinnosti a podílu obnovitelných zdrojů na infrastruktuře veřejné dopravy tak právě zde mohou mít obzvláště významný dopad na snižování emisí CO2.

Tento cíl hodlá podpořit právě projekt EfficienCE díky spolupráci místních orgánů, orgánů veřejné správy a dopravců. Výsledkem této spolupráce je rozvoj strategií plánování a financování a akčních plánů, realizace pilotních provozů, vývoj nástrojů a školení pro plánování a provozování nízkouhlíkové infrastruktury a předávání znalostí a osvědčených postupů v oblasti energeticko-efektivních opatření napříč regiony střední Evropy.

Využití trolejbusové sítě pro napájení elektromobilů v Gdyni

Projekt EfficienCE sdružuje 12 partnerů ze 7 zemí střední Evropy:

Rakousko: Wiener Linien GmbH & Co KG

Česká republika: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Německo: Stadt Leipzig a Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH

Maďarsko: BKK Budapesti Közlekedési Központ a Mobilissimus Kft.

Itálie: Comune di Bergamoa a Redmint Impresa Sociale s.c.r.l.

Polsko: Przedsiebiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. a Politechnika Gdańska

Slovinsko: Mestna Občina Maribor a Univerza v Mariboru.

Mezi dosavadní zajímavé pilotní projekty patří například testování bateriových zásobníků pro podporu trolejbusové sítě v Plzni (viz foto), využití trolejbusové sítě pro napájení elektromobilů v Gdyni (viz foto), projekt efektivní elektrifikace autobusové linky v Mariboru (viz foto) nebo fotovoltaické panely konstruované jako fólie na střeše jedné ze stanic vídeňského metra (viz foto).

Testování bateriových zásobníků pro podporu trolejbusové sítě v Plzni

Projekt EfficienCE je spolufinancovaný částkou 246 mi. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt začal 1. 4. 2019 a potrvá do 31. 3. 2022.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto a obrázek © EfficienCE

Další informace zde

Projekt efektivní elektrifikace autobusové linky v Mariboru

Fotovoltaické panely konstruované jako fólie na střeše jedné ze stanic vídeňského metra

 Přečtěte si také:

Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services