k

Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Rádi Vás uvítáme Vás v září 2020 v Praze – věříme, že nám zachováte přízeň!

Konference již proběhla zpráva včetně prezentací ke stažení je k dispozici zde.

10.3.2020
Vážení účastníci a partneři konference!

Dnešním rozhodnutím Vlády ČR se ruší hromadné akce s účastí nad 100 lidí. S ohledem na očekávanou účast platí tento zákaz i pro naši konferenci  "Smart city v praxi V" a nám nezbývá než jej respektovat a zrušit její konání. Chtěli bychom Vás tímto pozvat na naši další připravovanou akci k tématu smart city, konferenci Smart city FOR ARCH, která se bude konat jako doprovodný program veletrhu FOR ARCH 2020, 25. září 2020, Výstaviště Praha-Letňany.

Věříme, že nám zachováte přízeň a přijdete si pro další zajímavé informace z oblasti chytrých měst a moderních technologií.
Konference

„Smart city v praxi V“

s podtitulem

„Co nabízí inteligentní město občanům a průmyslu“

se tedy uskuteční spolu s konferencí    

„Smart city FOR ARCH“,

která se uskuteční 25. září 2020 v Praze. Více o konferenci zde

„Obyčejné“ problémy měst a jejich „smart“ řešení: konference Smart city v praxi už popáté - bude propojena s konferencí Smart city FOR ARCH

Charakteristickým jevem v současném vývoji inovativních technologií je prolínání odvětví, jimž tyto technologie slouží. Prolínají se tak navzájem různé průmyslové obory a odnedávna také průmyslové trhy a veřejné služby. To, co moderním technologiím otevírá dveře do sféry veřejných služeb, je koncept smart city – strategické řízení měst, obcí a regionů, jimž moderní technologie pomáhají být příjemným místem k životu, a následně hospodářsky prosperovat.

Koncept smart city je přitom výzvou pro obě strany stolu: Řídící pracovníci na úrovni municipalit a komunálních služeb potřebují poznat a pochopit moderní technologie a způsob, jakým tyto technologie mohou řešit jejich zcela obyčejné, každodenní problémy. Dodavatelé moderních technologií potřebují pochopit ony „obyčejné“ problémy měst a obcí a ukázat, jak jsou řešitelné pomocí jejich produktů.

Takovýmto „obyčejným“ problémem mohou být třeba zbytečně vysoké účty města za elektřinu, teplo či vodu kvůli poruchám nebo plýtvání. Jejich „smart“ řešením jsou chytré měřiče nebo chytrý energetický management městských budov. „Obyčejným“ problémem může být i sociální pracovnice unavená od každodenního řízení komunální dodávky sloužící domovu seniorů. „Smart“ řešením je pak užitkový elektromobil, který jí práci významně usnadní – a jestli přitom pomůže také životnímu prostředí, tím lépe.

Nic není zadarmo, ani moderní technologie ne. Důležitou roli proto mohou sehrát veřejné finance ve formě dotací nebo soukromé finance v podobě rozmanitých bankovních nástrojů.

Tím vším se bude zabývat konference „Smart city v praxi V“. Jejím organizátorem je konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která pomáhá rozvíjet koncept smart city v ČR od samého začátku a má bohaté praktické zkušenosti s odbornými službami na straně veřejného i soukromého sektoru. To je zárukou, že účastníci budou odcházet nabití informacemi i energií do dalšího rozvoje svých chytrých měst.

U příležitosti konference „Smart city v praxi V“ vyšlo 2. vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“, kterou obdrží každý z účastníků. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz bude opět obsahovat další příběhy o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy.

Předchozí vydání této brožury je ke stažení zde

                      
Pod záštitou:                                                                                             Odborný garant:                   
                                                   


Hlavní partneři:

                                               

Partneři:
                                     
             
           
          
                                                   
 
                                    
                                                                       
   
                                                                 
Mediální partneři:


                                                                                 

      

Program konference 17.3.2020*:

8:15–8:55 Prezence účastníků, pozvání na kávu

9:00 Zahájení konference

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference

9:10–9:30 Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Smart Cities v praxi: metodická a koordinační role MMR

9:35–9:55 Mgr. František Kubeš, Město Brno
Zkušenosti se zaváděním konceptu Smart Cities ve městě Brně
Mgr. František Kubeš, vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna představí zkušenosti se zaváděním konceptu SC v Brně, včetně jeho institucionální a strategického ukotvení; zaměří se také na konkrétní projekty.

10:00–10:30 Ing. Pavla Slavíková, Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference
Rozumné Město, Smart Kocourkov a strategie smart city – praktické zkušenosti konzultantů
Bude strategie smart city řídicím nástrojem a praktickým vodítkem pro další rozvoj města nebo pouze efektním, ale prakticky nepoužitelným artefaktem? Rozhodují manažerské zkušenosti, systémové myšlení i obyčejný zdravý rozum zpracovatelů, které nelze nahradit „smart folklórem“. S oběma přístupy se konzultanti setkali ve své praxi a zde je demonstrují na skutečných městech s fiktivními názvy.
 
10:30–10:50 Jan Sommer, Unicorn
ChargeUp - komplexní řešení pro nabíjecí infrastrukturu


10:55–11:15 Ing. Jan Klepiš, ČSOB
Mobility as a Service

11:15 – 12:15 Přestávka na občerstvení

12:15–12:35 Ing. Jan Troják, ČSOB
Financování veřejné infrastruktury se zaměřením na projekty smart cities

12:35–12:55 Lukáš Weisz, ENERTIG TECHNOLOGIES
Platforma ENERTIG SYSTEMS - komplexní správa energií a technologie pro úsporu spotřeby a nákladů

13:00–13:20 Lukáš Svoboda, MBA, E.ON Česká republika
Smart technologie i sdílení informací jsou důležité na cestě k chytrému městu.

13:20–13:40 Ing. Jaromír Klaban, TECO – téma chytré veřejné osvětlení

13:40–14:00 Karel Souček, DEVINN
Reálné vodíkové aplikace pro smart cities

Závěr přednáškové části

14:00 Networking u kávy
*změna programu vyhrazena
Konference již proběhla zpráva včetně prezentací ke stažení je k dispozici zde. 

 Přečtěte si také:

Zpráva z konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“: Slovensko rozvíjí koncept smart city, zájem municipalit i průmyslu

23.5.2019 Ve slovenské Nitře se dne 21. 5. 2019 konala konference „Smart city v praxi ELO SYS 2019“. Jak název napovídá, konference byla doprovodným programem 25. ročníku slovenského veletrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvětlení a telekomunikací ELO SYS. Konferenci pořádala konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Tato konference navazuje na svoji českou verzi Smart city v praxi, která proběhla v uplynulých letech již čtyřikrát a stala se tradičním doprovodným programem veletrhu AMPER v Brně. Odborným garantem a moderátorem konference byl Jakub Slavík, majitel a hlavní konzultant pořádající firmy. Konference měla publicitu i ve slovenských médiích, např. TV Nitrička (TV Nitrička o konferenci napsala zde).

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

21.3.2019 Dne 19. března 2019 proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2019 odborná konference Smart city v praxi IV, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Hlavními partnery konference byly společnosti SMEV AG a VARS BRNO. Partnery konference byly společnosti ČSOB, E.ON, Eurogreen, FLOWBOX, IoT.water, JDC, Operátor ICT a TECO.

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

1.6.2017 Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services