Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Nárůst vozidlových parků, standardizace a diverzifikace produktů a služeb: zpráva z jubilejní, desáté konference Elektrické autobusy pro město

Prezentace z konference jsou ke stažení na konci článku, kde je také fotogalerie.

24.11.2021 Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 24. 11. 2021 v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala jubilejní konference Elektrické autobusy pro město X, pořádaná provozovateli tohoto portálu. Bylo to opět pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, s jehož významnou spoluprací tato série úspěšných konferencí v roce 2013 začala.

Hovoří Martin Chval, výkonný ředitel Sdružení dopravních podniků ČR

Účastníci, partneři a zajímavosti konference

Navzdory komplikované situaci kolem protiepidemických opatření navštívilo konferenci na sto účastníků, převážně z řad dopravců, zadavatelů veřejné dopravy a municipalit, a to nejen z ČR, ale také ze Slovenska.  

O konferenci projevila zájem řada partnerů, především z řad průmyslu i bankovního sektoru, viz přehled na slidu níže.

Poprvé se zde objevila rovněž kategorie preferovaného dopravce, reprezentovaná Dopravním podnikem hl. m. Prahy, který zde prezentoval renesanci trolejbusové dopravy na kvalitativně zcela nové úrovni. Podobně zaměřené byly i prezentace akademického partnera konference Politechniky Gdańske a evropského projektu EfficienCE.

Symbolem desátého výročí této konference se staly elektrické midibusy italského výrobce Rampini Carlo, hlavního partnera konference. U příležitosti prvního běhu konference v roce 2013 v Brně vozil zájemce jeden z nich, zapůjčený od vídeňského dopravce. Nejnovější šestimetrový elektrický midibus od tohoto výrobce byl u příležitosti konference v Praze vystaven přímo u vstupu do kongresového sálu, čímž názorně osvědčil svoji schopnost protáhnout se i úzkými uličkami historických center (viz foto).

Elektrobus Rampini E60 vystavený na Czechbusu 2021

Hlavní trendy v odvětví elektrických autobusů

Prezentace hlavního partnera konference (foto vpravo) i jejích dalších průmyslových partnerů a odborného garanta konference ukázaly základní současné trendy v odvětví elektrických autobusů:

Patrný je nárůst vozidlových parků elektrických autobusů, který nezastavila ani pandemie. Tento nárůst klade mimo jiné nároky na inteligentní řízení nabíjecího procesu u elektrobusů v garážích, nabízené jako součást příslušné infrastruktury (např. u partnera konference ABB) nebo samostatně jako součást software pro provozní řízení. Také dodavatelé vozidel, např. Solaris, nabízí jako součást své dodávky komplexní diagnostický systém elektrobusů napomáhající plynulému a efektivnímu provozu jejich parků.  

Zvětšování parků elektrobusů je zároveň příležitostí k nabídce souvisejících energetických služeb, reprezentovaných jedním z partnerů konference ČEZ ESCO.

S postupným nasazováním bateriových a palivočlánkových elektrických autobusů v rozmanitých provozních podmínkách souvisí i elektrifikace všech základních délkových kategorií autobusů. Kloubové elektrobusy již fungují na plně konkurenčním trhu, jak ukazují partneři konference Solaris a Volvo. V nabídce jsou i 24m dvojitě kloubové parciální trolejbusy a elektrobusy nebo příměstské třínápravové 15m elektrobusy. V oblasti palivočlánkových autobusů, dosud se omezujících převážně na standardní 12m délku, jsou již v pokročilém stadiu vývoje také midibusy a kloubové autobusy.  

Dalším trendem je soustředění technologií na několik základních koncepcí:

•    „noční“ elektrobusy se zásuvkovým dobíjením,

•    průběžně dobíjené elektrobusy s uzemněným čtyřpólovým průběžným dobíjením,  

•    parciální trolejbusy/IMC elektrobusy, tedy trolejbusy s bateriovými zásobníky energie a s prodlužujícím se nezávislým dojezdem,

•    palivočlánkové autobusy kombinující vodíkový palivový článek a trakční baterie, které pronikají do segmentů elektrických midibusů i dálkových autobusů.

Při nabíjení za jízdy je sběrač přirozeně chlazen proudem vzduchu, který brání přílišnému zahřátí. Pokud je třeba parciální (bateriové) trolejbusy dobíjet při stání, lze zvýšit přípustné nabíjecí výkony pomocí chlazení v místě styku sběrače a nabíjecí troleje.   Ostatní koncepce dobíjení, zejména statické dvoupólové dobíjení pomocí pantografu, zůstávají spíše v menšině. Dvoupólové dobíjení z trolejové sítě se nicméně v některých případech úspěšně používá k nočnímu dobíjení parků příslušně vybavených elektrobusů.

U zásuvkového a čtyřpólového průběžného dobíjení se jednoznačně vyprofilovaly následující standardy:

•    zásuvkové nabíjení CCS/Combo 2,

•    standardizované čtyřpólové rychlé dobíjení konzolí „shora dolů“ typu OppCharge, kodifikované ve standardu SAE J3105/1,

•    standardizované čtyřpólové rychlé dobíjení konzolí „zdola nahoru“ typu bus-up (nebo též „systém Schunk“), kodifikované ve standardu SAE J3105/2.

Těmto koncepcím a standardům odpovídají i diverzifikace produktů nabízených dodavatelským průmyslem. Většina dodavatelů nabízí řešení pro více těchto jmenovaných koncepcí.

V oblasti zásobníků energie je novinkou využití solid state baterií, tedy lithiových baterií s pevným elektrolytem. Tato technologie umožňuje výrazně zvýšit hustotu energie v baterii, a tím prodloužit dojezd na jedno nabití. Nese však s sebou (alespoň prozatím) také některá provozní omezení a nutnost velmi citlivého zacházení při nabíjení a údržbě.

Pozornost je věnována rovněž „druhému životu“ baterií jakožto stacionárním zásobníkům, ale i technologiím pro jejich recyklaci, zaměřeným na maximální výtěžnost získaných surovin včetně sloučenin lithia pro nové baterie.

Rovněž palivočlánkové jednotky pro těžká elektrická vozidla směřují ke stále kompaktnější konstrukci a vyšší provozní odolnosti.

Současný a očekávaný vývoj v ČR

V ČR se prozatím rozvíjí především koncepce zásuvkového dobíjení elektrobusů, v provozu je nicméně i několik systémů průběžného dobíjení různými střešními konzolemi (Ostrava, Hradec Králové, Praha, České Budějovice).

Prvním plně interoperabilním systémem průběžně dobíjených elektrobusů se stane ostravská MHD, která bude po zprovoznění v roce 2022 využívat elektrobusy Ekova a Solaris a průběžné dobíjení OppCharge od společností Heliox a Siemens.

Problémem jsou naopak rozmanitá nestandardní řešení, v ČR bohužel poměrně častá, která s růstem vozidlových parků začnou pravděpodobně působit jako technická překážka obchodu a omezovat konkurenci na českém trhu.      

Další českou novinkou je nastartovaný vývoj palivočlánkových autobusů, navazujících na starší experimentální projekt TriHyBus. Dopravci v Ústí nad Labem, Ostravě a Moravskoslezském kraji mají nyní v různých stadiích realizace projekty palivočlánkových autobusů.

Trendem do budoucna, který je zvolna patrný i v ČR, je také testování silniční autonomní mobility ve městech. Hlavním nositelem je přitom prozatím automobilový průmysl a akademický sektor. Bude žádoucí uplatnit i zde praktický pohled dopravců, aby v tomto procesu nebyl upozaděn základní cíl mobility, tedy přeprava osob, případně zboží.

Spolufinancování z evropských fondů v následujícím období

Jak ukázala prezentace MMR ČR, po vyčerpání prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na dobíhající programové období se připravují výzvy z jeho pokračování pro období 2021–27. Zde se ovšem, jak již vícekrát avizováno, změní míra spolufinancování podle rozvinutosti regionů:

•    85% příspěvek v tzv. méně rozvinutých regionech (Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj),

•    70% příspěvek v tzv. přechodových regionech (Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina),

•    40% příspěvek v Praze, která na rozdíl od dobíhajícího období nemá samostatný program.

Navíc je v jednání s Evropskou komisí podpora výstavby plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu a její konkrétní podmínky. Vzhledem k různému stavu připravenosti dotací pro vozidla a (případně) pro infrastrukturu bude, alespoň zpočátku, zapotřebí žádat o příslušné dotace odděleně.

První výzvy z tohoto programu lze očekávat ve druhém čtvrtletí 2022. Výzvy budou členěny podle výše uvedených kategorií regionů. 

Jako další možný zdroj pro čistou mobilitu ve veřejné dopravě po vyčerpání prostředků z IROP 2021–27 se předpokládá Modernizační fond v gesci Státního fondu životního prostředí (SFŽP), financovaný z emisních povolenek. Jako možný zdroj spolufinancování přichází v úvahu i Plán obnovy.

Shrnutí

Klimatické závazky na mezinárodní, národní a municipální úrovni tlačí města a jejich dopravce k elektrifikaci městských autobusů. Zákonitě tak dochází k zvětšování vozidlových parků. Bude nanejvýš žádoucí, aby se tak dělo s využitím standardizovaných systémů dobíjení, které do budoucna brání uzamčení zákazníka.

Významnou roli v tomto trendu mohou hrát inteligentní systémy řízení nabíjecí infrastruktury a energetické služby.

Palivočlánkové (vodíkové) autobusy i v ČR definitivně ztratily image experimentálního dopravního prostředku a postupně se v povědomí odborné i laické veřejnosti stávají jedním z plnohodnotných druhů elektrických autobusů.

Obecně menší míra spolufinancování z evropských zdrojů i osvěta v oblasti vývoje v odvětví elektrických autobusů povedou pravděpodobně k většímu důrazu na efektivnost projektů elektrických autobusů, jejichž kvalitní příprava má zákonitý, logicky daný postup.  

Jakub Slavík

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

U příležitosti této konference vyšla brožura „Elektrické autobusy pro město X“ – ke stažení ZDE

Děkujeme všem partnerům za podporu a všem přednášejícím a účastníkům konference za účast a zajímavé podněty.

 Partneři konference

Prezentace z konference jsou ke stažení zde:


Martin Janda: Financování elektrických autobusů z IROP – aktuální stav a výhled

Jakub Slavík: Elektrobusy – trendy, novinky, příprava projektů

  Giovanni Ripullone: Rampini a technologické inovace: dojezd elektrobusů a vodíkových autobusů 

 Mateusz Figaszewski: Nulově emisní mobilita budoucnosti – nejnovější vývoj u společnosti Solaris

Miroslav Kuželka: Dobíjecí infrastruktura pro těžká bateriová vozidla

Martin Machek: Komplexní energetické služby (nejen) pro dobíjení elektrobusů

 Radko Manda: Volvo elektromobilita

Mikolaj Bartlomiejczyk: Zkušenosti IMC z vozidel projektu Gepard - projekt EfficienCE

 Michal Andelek: Rozvoj trolejbusové dopravy v Praze

Fotogalerie:


 Přečtěte si také:
Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services