Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Může být veřejné osvětlení chytré?

23.3.2022 Když vyhledáte v překladači anglické slovo smart, tak vám překlad do češtiny nabídne pojmy, jako chytrý, elegantní, bystrý, vtipný, ostrý a módní. A v posledních letech můžete snadno získat pocit, že těmito pojmy lze charakterizovat najednou mnoho věcí a jevů, u kterých by to dříve nepadalo do úvahy. Máme chytré město (smart city), chytrou síť (smart grid), chytré dobíjení elektromobilů (řízené speciálními dobíjecími stanicemi – smart wallboxy – které například dobíjejí v době nízkého tarifu elektřiny), dokonce máme na trhu i chytrou půjčku (ale v tomto případě půjde zřejmě jen o reklamní nadsázku). A teď slýcháme, alespoň v Praze, i o chytrém veřejném osvětlení.

Co zahrnuje chytré veřejné osvětlení

Co tedy rozumíme pod chytrým veřejným osvětlením? „To se musíme vrátit do roku 2018, kdy na konci toho roku převzala správu veřejného osvětlení v Praze společnost technologie hlavního města Prahy (THMP). Velmi brzy rozjela tato společnost hned několik pilotních projektů, z nichž jeden se věnoval úpravě zapínacích míst,“ říká obchodní ředitel Ing. Petr Oppenheimer ze společnosti FRONTIER TECHNOLOGIES, která patří do Skupiny PRE.

„Jedná se vlastně o venkovní rozvaděč,“ pokračuje elektroinženýr Václav Sládek, vedoucí technického týmu FRONTIER TECHNOLOGIES, „který bylo nutné vybavit řídicím a monitorovacím systémem.“ Ve veřejné zakázce vypsané právě společností THMP uspělo řešení nabízené společností FRONTIER TECHNOLOGIES. Toto řešení zahrnuje jednotku, jejímž úkolem je kompletní řízení celého zapínacího místa a má v sobě komunikační bránu, která umožňuje výměnu dat s centrálním dispečinkem.

Centrální dispečink (viz foto vpravo) je vybavený databází a uživatelským prostředím, který sbírá fyzikální veličiny, jako je napětí, proud, dokonce i stavové poruchy z jednotek v zapínacích místech, a tyto informace zpřístupňuje obsluze. A právě ty jednotky mohou pracovat i autonomně. To znamená, že pokud by došlo k výpadku nadřazeného serveru na dispečinku, veřejné osvětlení nepřestane svítit, protože ho řídí speciální zařízení reagující podle ročního období a světelných podmínek naprogramované vlastně na rok dopředu.

Současně přenos již zmíněných dat umožní dispečerům na centrálním pracovišti sledovat nejen stav zapínacích míst, ale i diagnostikovat případné poruchy či černé odběry elektrické energie a reagovat na ně. Mnoho z nich se dá odstranit na dálku, což přináší pochopitelně úsporu za výjezd techniků a nikoli nepodstatné zkrácení času vedoucího k odstranění závady a obnovy funkce veřejného osvětlení. Komunikace s těmito zapínacími místy přináší i možnost dokonalé vizualizace, kdy dispečeři vidí na mapě všechna tato zařízení. Snadno tak třeba odhalí určitou „větev“ osvětlení mimo provoz a také příčinu. Samozřejmě, že celý systém komunikace je zabezpečen tak, aby jako celek odolal případným kybernetickým rizikům.

Nasazení 1500 řídicích jednotek v Praze

Tyto jednotky od společnosti FRONTIER TECHNOLOGIES se podařilo nasadit ve všech více než 1 500 zapínacích místech veřejného osvětlení po celé Praze během jediného roku od prosince 2020, a to včetně oživení pracoviště na centrálním dispečinku a vývoje a spuštění aplikace, která technikům na místě třeba i v tabletu poskytuje potřebné informace pro provoz a údržbu těchto zapínacích míst.

Výměna sloupů veřejného osvětlení

Dalším z pilotních projektů, který společnost THMP realizuje, je výměna sloupů veřejného osvětlení – některé původní jsou staré i 40 let, kabeláže – místy stejné stáří a velký chaos v připojení, a také svítidel – náhrada za zastaralé, neúsporné a málo svítivé sodíkové výbojky.

Ing. Petr Oppenheimer k tomu říká: „Některé tendry na dodávky svítidel jsme úspěšně zvládli a dodáváme tisíce LED svítidel. Parametry svítidel jsou velmi definované, podle výšky sloupů, podle místa použití a požadavku na intenzitu světla. THMP v zásadě používá dva typy svítidel: Svítidla s barevnou teplotou 4000 Kelvina, tedy studenou bílou, jsou určena pro frekventované oblasti a hlavní komunikace (viz foto níže). Pro rezidenční části města jsou určena svítidla o barevné teplotě 3 000 Kelvinů, jejichž barva je „teplejší“ a příjemnější pro oči tam, kde se pohybuje více chodců. Samozřejmě, že všechna svítidla vyrábíme pro venkovní použití, tedy s dostatečnou ochranou.“

Svítidla s barevnou teplotou 4000 Kelvina, tedy studenou bílou, jsou určena pro frekventované oblasti a hlavní komunikace.

„Chytré“ kloboučky – rádiové moduly pro komunikaci svítidel

Několik tisíc těchto úsporných, ale co do světla dostatečně intenzívních svítidel bude v roce 2022 osazeno takzvanými „chytrými“ kloboučky – RF moduly dodaných společností FRONTIER TECHNOLOGIES. Jejich prostřednictvím komunikují tato svítidla mezi sebou po speciální radiové síti. Jejich prostřednictvím lze tato svítidla řídit ze zapínacího místa, resp. centrálního dispečinku. Dosud se totiž svítidla (pouliční lampy) mohla prostě jen zapínat, nebo vypínat. Ale LED svítidla by vlastně měla být pod napětím pořád a právě pomocí té speciální sítě a komunikace se nyní mohou rozsvěcet či řídit intenzita světla přímo z centrálního dispečinku.

A k čemu to je dobré? Představte si třeba pražské Václavské či Staroměstské náměstí a potřebu nějakého specifického osvětlení při nějaké příležitosti. RF moduly a speciální komunikační síť umožní uzpůsobit osvětlení aktuálním potřebám konkrétního místa nebo oblasti, což dosud nebylo možné. Snížením intenzity osvětlení tam, kde není nezbytné v dané době svítit „naplno“ samozřejmě přispívá i ke snížení energetické náročnosti, což má dopad na snížení provozních nákladů a návaznou stopu CO2 za nespotřebovanou elektrickou energii a zároveň to vede ke snížení „světelného smogu“. Příkladem je veřejné osvětlení se senzory pohybu v parku Jezerka – viz foto níže. Takové možnosti jsou dnes běžné v západních metropolích, tak se k nim Praha tedy přidává.

Veřejné osvětlení se senzory pohybu v parku Jezerka

Tento způsob ovládání veřejného osvětlení je zároveň nezbytný pro další projekty, které na území hl. m. Prahy realizujeme, a tím je osazení vybraných sloupů VO přípravou pro veřejnou dobíjecí infrastrukturu, která je nezbytná pro rozvoj elektromobility v Praze.

Praha není jednoduché prostředí

„Musím říci, že jsme vyzkoušeli tento moderní způsob svícení v rámci pilotního projektu na Libeňském mostě“, říká Ing. Václav Sládek (viz foto níže, pozn. red.) a pokračuje: „a nebylo to právě jednoduché. Největší oříšek bylo vyřešit potíže, které nám činil tramvajový provoz a hlavně elektromagnetické pole, které samozřejmě problematiku stabilní bezdrátové komunikace komplikuje. Ale nakonec jsme to vyladili a můžeme se směle pouštět do dalších instalací. Jsme v Praze teprve druhá firma, která něco podobného uvedla na území hl. m. Prahy do reálné praxe. Díky otevřené platformě komunikace a aplikačního prostředí je přitom zachováno konkurenční prostředí jednotlivých dodavatelů svítidel, což se prokázalo například u pilotního projektu v Letňanech.

Pilotní projekt na Libeňském mostě

Dobré je, že i svítidla konkurenční firmy jsou osazena našimi RF moduly, a navíc platí, že každé LED svítidlo splňující mezinárodní standardy, které bude kdokoli v Praze instalovat do systému veřejného osvětlení, může využít i náš RF modul.“

Od prosince loňského roku do konce února firma FRONTIER TECHNOLOGIES připravila k instalaci několik tisíc LED svítidel a další tisíce RF modulů, které se po instalaci stanou významnými prvky veřejného osvětlení v Praze.

Odstartování tzv. smartifikace, nebo chcete-li „pochytřování“ veřejného osvětlení v Praze bylo prostě výzvou hodnou třetího tisíciletí. Vždyť téměř 140 tisíc pouličních lamp a svítidel má za sebou 40letou historii sice poctivé služby, ale žádnou zásadní obnovu, rozvoj a modernizaci. Nyní se tedy nejen blýská, ale doslova svítí na lepší časy. Veřejné osvětlení tak tedy může být podle již v úvodu zmíněného překladu z angličtiny slova smart nejen chytré, ale také elegantní i módní. Praha si to dozajista zaslouží. Jsme hrdí na to, že se na tomto modernizačním projektu hodného třetího tisíciletí významně podílí i naše společnost FRONTIER TECHNOLOGIES člen Skupiny PRE.

Mgr. Petr Holubec, PREmium energetické služby

Foto © THMP

PREmium Energetické Služby od Pražské energetiky

Na Hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10

www.premium-es.eu  

 Přečtěte si také:

Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Kroměříž úspěšně provozuje dva diesel-hybridní autobusy Volvo

7.3.2022 Vozový park, kterým městská společnost Kroměřížské technické služby (KTS) zajišťují městskou hromadnou dopravu v Kroměříži, se v druhé polovině února 2022 rozrostl o druhý hybridní autobus od společnosti Volvo. První vůz stejného typu koupily KTS v roce 2021.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize včetně možnosti zakoupení zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services