Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

„Velký třesk“ elektrobusů v Evropě pokračuje: trojnásobný nárůst počtu registrovaných vozidel v roce 2019

17.2.2020 Spřátelená nizozemská konzultační firma Chatrou CME Solutions vypracovala v únoru 2019 pozoruhodnou analýzu dosavadního vývoje autobusů s alternativními pohony v zemích Západní Evropy a v Polsku. O její závěry, publikované rovněž v některých zahraničních odborných médiích, se s námi podělili. Ty nejzajímavější zde předkládáme čtenářům našeho portálu, podle možností doplněné o alespoň orientační srovnání se situací v ČR.

Předmět analýzy

Jak řečeno, předmětem analýzy byly registrované městské autobusy v zemích Západní Evropy a Polska. Toto vymezení bylo dáno potřebnou mírou podrobností oficiálních, veřejně dostupných zdrojů pro analýzu – u ostatních evropských zemí nebyla k dispozici. Do analýzy byly zahrnuty i autobusy na letištních linkách v Amsterodamu/Schipolu a Bruselu.

Mezi alternativní pohony byly v analýze zahrnuty autobusy na CNG, bateriové elektrobusy, hybridní autobusy a palivočlánkové elektrobusy. Součástí analýzy nebyly parciální trolejbusy.

Analýza byla dále vymezena hrubou hmotností vozidla nad 8 tun. Pro představu, do této kategorie spadají standardní 12m a 18m autobusy i jejich kratší 9m a 8m verze. Nespadají sem lehké midi- a minibusy. V měřítcích českého trhu by sem tedy například spadal 8m midibus SOR, ale ne již třeba 8m Rošero o maximální hrubé hmotnosti 7,2 tun.

Vývoj počtu registrovaných autobusů  

Při sledování vývoje autobusů s alternativními pohony je třeba vnímat celkový kontext. Jak ukazuje graf č. 1, celkový počet registrovaných městských autobusů má kolísavý vývoj, tak jak jsou průběžně obnovovány, případně rozšiřovány jejich parky. Rok 2019 nicméně zaznamenal významný nárůst počtu registrovaných vozidel, který byl od roku 2012 vůbec největší.

Graf č. 1

Z grafu č. 2 je patrno, že počet autobusů s alternativním pohonem na těchto počtech výrazně stoupl a od roku 2014 průběžně roste. Nejmarkantnější skok je vidět v roce 2019 oproti roku 2018, kdy jejich počet vzrostl o téměř 70 %, zatímco celkový počet registrovaných městských autobusů vzrostl o cca 22 %.

Graf č. 2

Největší nárůst podílu přitom zaznamenávají bateriové elektrobusy: Jejich počet vzrostl oproti roku 2018 více než třikrát(!) a přiblížil se ročním počtům registrovaných hybridů a autobusů na CNG. Podíl elektrobusů na celkovém počtu registrovaných městských autobusů zároveň stoupl z necelých 5 % v roce 2018 na téměř 12 % v roce 2019.  

Z elektrických pohonů je v uvedeném období méně výrazný (necelých 19 %) nárůst u hybridů. Palivočlánkové autobusy prozatím nemají srovnatelné počty registrací, a tedy ani jednoznačný trend, ačkoli i zde je vidět významný skokový nárůst v roce 2019.

Elektrobusy – podíl výrobců a zemí

Jak vidět na grafu č. 3, v období 2012 – 2019 byl tržním leadrem elektrobusů ve sledovaných zemích nizozemský VDL. V uvedeném období bylo zaregistrováno celkem 668 elektrobusů této značky (22,1 %). Následuje čínský BYD – vlastní produkce nebo ve spolupráci s britským výrobcem Alexander Dennis, celkem 645 elektrobusů (21,4 %). Pomyslné třetí místo zaujímá polský Solaris s 326 elektrobusy (10,8 %).


Graf č. 3

Pro srovnání, v ČR je leadrem SOR, který (dle našich aktuálních informací) dodal českým dopravcům od roku 2011 přes 60 elektrobusů. Podle údajů v grafu č. 3 je to počet zhruba srovnatelný s polskou firmou Ursus.

Z pohledu zemí (viz graf č. 4) je ve sledovaném období „zemí elektrobusům zaslíbenou“ Nizozemí se 726 elektrobusy, následované Francií s 368 elektrobusy a Velkou Británií nastejno s Německem (322, resp. 321 elektrobusů).


Graf č. 4

Pro srovnání, v ČR je dnes, ve sledované kategorii nad 8 tun hrubé hmotnosti, v provozu cca 90 elektrobusů. Řadili bychom se tedy přibližně mezi Dánsko a Lucembursko.

Poznámka: Uvedená srovnání elektrobusů v ČR s výsledky analýzy Chatrou CME Solutions je třeba brát pouze jako orientační, s ohledem na odlišné informační zdroje a ne přesně specifikované období.

Jakub Slavík, Smartcityvpraxi.cz

Obrázky © Chatrou CME Solutions

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Volvo a ABB elektrifikují veřejnou dopravu v göteborgské aglomeraci

12.2.2020 Jak byli naši čtenáři již dříve informováni, v listopadu 2019 objednala dopravní skupina Transdev rekordních 157 kloubových elektrobusů Volvo pro přepravu cestujících v göteborgské aglomeraci. V lednu 2020 byly zveřejněny další podrobnosti tohoto rozsáhlého projektu elektrifikace městské dopravy, v němž hrají důležitou roli také nabíjecí stanice od skupiny ABB.

Celý článek zde

Problém jménem hluk z dopravy a řešení jménem elektrický autobus

5.2.2020 Zní to dramaticky, ale je to skutečnost: I nadměrný hluk přispívá k předčasným úmrtím. Není tudíž divu, že ve městech je hluk z dopravy ekologickým problémem číslo dva, hned za emisemi. Jeho řešením se vážně a systematicky zabývá také skupina Volvo se svojí dlouholetou historií výroby autobusů, která je dnes úspěšným dodavatelem elektrických bateriových a hybridních autobusů pro zdravý městský provoz.

Celý článek zde

Alstom Aptis: netradiční elektrobus vyjel do štrasburských ulic

4.2.2020 Vedle „stavebnicových“ elektrobusů Businova je Aptis od Alstomu dalším netradičně řešeným elektrobusem „made in France“, který náš portál již představil našim čtenářům. Na samém konci ledna 2020 zaznamenal tento elektrobus významný milník: První z objednané dvanáctikusové série byl dodán dopravci Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) v 275tisícovém francouzském Štrasburku.

Celý článek zde

Businova: pět nevšedních elektrických autobusů „made in France“ v palivočlánkové verzi bude provozováno v Auxerre

21.1.2020 Auxerre je jedno z francouzských měst, které se zajímají o využití palivočlánkových autobusů. Na rozdíl například od Pau však vsadilo na méně známou francouzskou značku Businova od domácího výrobce Safra s velmi netradičním designem. Podle smlouvy podepsané s výrobcem v lednu 2020 bude tamnímu dopravci dodáno pět jeho palivočlánkových autobusů.

Celý článek zde
Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services