Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Jak efektivně používat fotovoltaiku: 10 doporučení od ČEZ + 1 od redakce

2.2.2023 Příroda je, au fond, neuspořádaná, anarchická. Tak to komentoval hrdina slavných detektivek Hercule Poirot. Platí to i pro obnovitelné zdroje energie, včetně fotovoltaických panelů. Jak přesto zajistit jejich co nejefektivnější využití, k tomu na začátku února 2023 formulovala deset doporučení skupina ČEZ. Za redakci k nim přidáváme ještě jedno závěrečné.

1. Kontrola a očištění panelů

Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) je třeba panely zkontrolovat a vyčistit, ideálně tlakovodním zařízením („vapkou“) naplněným speciálním čisticím prostředkem nebo ručně pomocí speciální stěrky.

Důvod: I díky čistému povrchu zbavenému pylů, prachu a dalších nečistot sníh v zimě z panelů lépe sklouzne.

2. Sklon panelů

Ideální sklon panelů, které směrují na jih je pro solární parky 20-25 stupňů a pro rodinné domy 45-50 stupňů. Menší sklon u velkých parků zajistí, že si řady panelů vzájemně nestíní a zároveň dokážou využít i níže položené slunce v zimě k efektivní výrobě a přispět k odtávání sněhu. Panely na střeše domů si naopak nestíní, a rozhodující pro jejich sklon je tak tvar střechy a pomoc při efektivním odtávání sněhu.

Důvod: Sklon panelů celoročně optimalizuje výrobu a spotřebu během dne a zlepšuje výkon i v zimě. Panely se při první oblevě zbaví sněhu rychleji než okolní krajina či střecha.

3. Pozornost předpovědím počasí

Je užitečné kombinovat předpovědi počasí z více kvalitních zdrojů, zejména chmi.cz, windy.com, in-pocasi.cz, wunderground.com, meteocentrum.cz.

Důvod: Na základě toho lze přizpůsobit spotřebu v domě tomu, kdy fotovoltaika nejvíce vyrábí elektřinu.

4. Pozor na odmetání fotovoltaiky od sněhu

Pokud je do 2-3 dnů předpovídáno tání, je lépe nechat pracovat přírodu, jinak je vhodné použít k odmetání smeták. Přitom je třeba odmetat jen dobře dostupné panely tak, aby nedošlo k úrazu.

Důvod: Za krátkodobé zvýšení výroby zcela úraz jistě nestojí.

5. Námrazu neseškrabávat

Námrazu z panelů není vhodné seškrabávat. Lépe je nechat působit tání a poté ji případně odmést.

Důvod: Případné škody na zařízení a zdraví za krátkodobé zvýšení výkonu nestojí.

6. Zapojení fotovoltaiky do systému „chytré domácnosti“

I v zimě je vhodné usilovat o maximální využití solární energie. Technologicky vyspělým domácnostem se vyplatí zapojit fotovoltaiku do komplexního systému pro správu domu, tzv. „chytré domácnosti“. Ten umí řídit podle úrovně výroby nejdůležitější spotřebiče (ohřev teplé vody, tepelné čerpadlo apod.).

Důvod: Optimalizace výroby a spotřeby zefektivní využití fotovoltaiky.

7. Použití moderních panelů

Vyplatí se investovat do moderních panelů, zejména s technologií half-cut.

Důvod:

Half-cut, tedy články s polovičním řezem, jsou o polovinu menší než články používané v běžných solárních panelech, což snižuje vnitřní ztráty, a následně vede ke zlepšenému výkonu.

Panel Half-cell se skládá z půlených článků. To znamená, že na stejné ploše se nachází dvojnásobné množství článků. Takovýmto solárním článkům kromě jiného nevadí ani dílčí zastínění, např. nečistotami, stínem budov a stromů ale i sněhem na částech panelů.

8. Pozornost zdrojům zastínění

Při údržbě je třeba se zaměřit i na zdroje zastínění, například na prořezání stínících stromů.

Důvod: Je-li příčina zastínění jednoduše řešitelná, je nejsnazší ji odstranit nebo zmenšit její vliv.

9. Správná péče o baterii

Pokud je součástí domácí či domovní fotovoltaické elektrárny i baterie, měla by být umístěna na suchém místě, kde teplota neklesá ani v zimních měsících pod 0 °C. Baterie by měla být ideálně v režimu nabití 30–90 %.

Důvod: Správná péče o baterii prodlouží její životnost.

10. Diagnostika a preventivní péče o energetické zařízení

Počasí s téměř nulovou výrobou elektřiny z fotovoltaiky lze využít s pomocí profesionálních odborníků k diagnostice a preventivní údržbě, aby elektrárnu připravil na maximální využití ve slunečných dnech.

Důvod: Takto se předejde nečekaným výpadkům, které by zabránily využívat sluneční svit k výrobě elektřiny.

A ještě závěrečná rada jedenáctá, tentokrát od provozovatelů tohoto portálu:

Přemýšlet dopředu

Při pořizování fotovoltaiky a souvisejících energetických zařízení je třeba dobře promyslet jednak technickou a finanční stránku celé této investice, a jednak vlastní každodenní provoz a jeho nároky. Jako každé technické zařízení potřebují náležitou péči a průběžnou údržbu, a mnohdy i změnu letitých návyků u provozovatele. Jejich instalací vše nekončí, ale naopak začíná.

Důvod: Až příliš mnoho projektů moderních řešení začalo velkým nadšením a pokračovalo pozvolným rozčarováním z předvídatelných, ale nepředvídaných nároků jejich rutinního provozu.

redakce Smartcityvpraxi.cz, s využitím podkladů ČEZ

Ilustrační foto © ČEZ

Další informace zde

 Přečtěte si také:
EPC na kolejích ČVUT: první výsledky jsou velmi pozitivní

5.1.2023 Koleje ČVUT jsou vůbec největšími v Česku a projekt na úsporu energie v hodnotě 220 mil. Kč je investičně nejrozsáhlejším svého druhu. Metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC) zde probíhá projekt rekonstrukce energetického hospodářství a snížení spotřeby energie. Dodavatelem projektu je společnost ENESA, dcera ČEZ ESCO, která na konci listopadu 2022 publikovala výsledky prvního z celkem deseti vyhodnocovacích období.

Celý článek zde


Rok poté: Fotovoltaika na parkovišti u elektrárny Dukovany překonala očekávání

20.12.2022 První rok provozu má za sebou v polovině prosince 2022 největší tuzemská fotovoltaika zastřešující parkoviště, tzv. carport, který se nachází u Jaderné elektrárny Dukovany. Vedle dosažení a překročení očekávaných výsledků výroby elektrické energie přilákalo toto parkoviště díky poskytovanému komfortu stovky řidičů, a stalo se tak nejvyužívanější parkovací plochou elektrárny.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

24.3.2022 V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services