Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Skupina ČEZ radí: Na co dát pozor při výběru dodavatele fotovoltaiky?

16.5.2023 Současný boom fotovoltaických zdrojů, kdy poptávka po jejich instalaci významně převyšuje nabídku, přivádí na trh i dodavatele pochybných kvalit. Jak se jim vyhnout, k tomu vytvořila skupina ČEZ praktické rady shrnuté do následujících deseti bodů. Přestože některé z nich mohou být na první pohled motivovány snahou ČEZ prezentovat potenciálním zákazníkům svoji vlastní konkurenční výhodu, lze je v úhrnu považovat za velmi užitečné a hodné následování.

1.    „Životopis“ je základ – je důležité vědět, jak dlouho firma existuje a působí v oboru (www.ares.cz, www.justice.cz). Pokud má za sebou jen roční historii nebo začala podnikat až během energetické krize, měl by to být pro zákazníka jasný varovný signál. I když malý neznamená automaticky špatný, často také bývá silnější zárukou velký zavedený dodavatel. Má za sebou stovky instalací a umí dodávat projekty šité skutečně na míru konkrétním potřebám zákazníka.

Větší firma znamená

•    vybudovaný okruh prověřených dodavatelů,

•    dostupné sklady náhradních dílů napříč republikou,

•    spolehlivá zákaznická linka a flexibilní reklamační oddělení,

•    dostatečné servisní kapacity a dlouhodobé záruky na technologie i práci,

•    často je součástí větších skupin nebo společností, což snižuje riziko krachu,

•    lepší podmínky pro případnou budoucí spolupráci, např. při rozšiřování výkonu FVE nebo zapojování nových technologií.

2.    Byli s firmou spokojeni další zákazníci? – napovědět mohou recenze ve vyhledávačích (např. www.caft.cz/hledam-profika, www.novazelenausporam.cz/specialiste/) nebo reference na spotřebitelských diskusních fórech, např. jak často a kvalitně s nimi firma komunikovala. Vhodné je kombinovat zdroje informací, jednotlivé falešné recenze jsou totiž běžné.

3.    Pozor na skryté náklady! – veřejně prezentované „výhodné“ ceny mohou vyšplhat kvůli nejrůznějším doplatkům (např. přičtení skutečného rozsahu prací, inflační doložka, instalace elektroměrového rozvaděče, vyřízení dotace, atd.). Odpovědný dodavatel zákazníkovi uvede hned na začátku finální částku, protože umí veškeré položky odhadnout předem.

4.    Pozorné pročtení smluv je základ – lidé by si měli po obdržení nabídky vyhradit dostatek času pro kontrolu, že smlouvy nejsou pro ně nevýhodné. Kontrakty by měly obsahovat dostatečné záruky dodání, příp. jasně stanovené penalizace pro dodavatele. Zákazníci by také neměli podléhat různým slevovým nebo časově omezeným akcím, které je tlačí k rychlému podpisu smlouvy. Představa, že člověk každým dnem bez fotovoltaiky přichází o velké peníze, je falešná.

5.    Přiměřené zálohy – jestli dodavatel požaduje 80 % ceny, aniž cokoli udělal, není to normální. Obvykle platí, že první záloha se platí po podpisu smlouvy (zhruba do výše 50 % částky) a zbytek po realizaci (včetně dodání předávacího protokolu a revizní zprávy).

6.    Brzká návratnost a rychlé dodání je iluze – podezřele může znít např. informace dodavatele, že se investice do vlastní elektrárny vrátí do 3–4 let. Reálný je spíše dvojnásobek tohoto období. Stejně nereálný je slib dodání do několika týdnů. Ve skutečnosti je poptávka po fotovoltaikách vysoká, což neprospívá dodacím lhůtám a další čas si vyžádá distributora o povolení k zapojení do sítě.

7.    Fotovoltaika nevzniká od stolu – neseriózně působí nabídka bez předchozí obhlídky. Zavedená instalační firma nejdříve na místě objektivně posoudí konkrétní podmínky, hlavně orientaci a sklon střechy, odhad její nosnosti, možnosti kotvení panelů atd. Tyto okolnosti zohlední v návrhu nejvhodnější technologie a montážních technik pro zákazníkův dům.

8.    Jen panely na střeše nestačí – slib instalace panelů na střechu by zákazníkovi neměl stačit, samy totiž nic nevyrobí. Klíčové je pohlídat si, že součástí dodávky a zapojení jsou i střídač, příp. baterie, pokud část vyrobené elektřiny poslouží k pozdějšímu použití.

9.    Výkon FVE vychází ze spotřeby domácnosti – dodavatelé si občas ulehčují práci jednotnou nabídkou a nehledí na skutečné potřeby zákazníka. Zájemce o fotovoltaiku by si neměl nechat vnutit příliš vysoký výkon elektrárny. U FVE do 10 kWp bez možnosti přetoků vyrobené elektřiny do distribuční sítě se doporučuje výkon k pokrytí 50–70 % roční spotřeby domu.

10.    Administrativa není na zákazníkovi – seriózní dodavatel nenechá klienta běhat po úřadech, ale zajistí všechny podklady pro vyřízení žádosti o připojení k síti (např. projektovou dokumentaci, smlouvu o připojení, revizní zprávu) nebo pomůže vyřídit žádost o dotaci.

Tyto rady se v mnohém shodují s desaterem proti nekalým praktikám dodavatelů fotovoltaik, které v polovině května 2023 uveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu na stránkách ZDE

redakce Smartcityvpraxi.cz, s využitím podkladů skupiny ČEZ

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvrpaxi.cz

Další informace zde a také zde

 Přečtěte si také:

Služba Lancelot Hub předvídá výrobu z obnovitelných zdrojů

15.5.2023 Efektivnost využití obnovitelných zdrojů závisí kromě jiného na správném dimenzování kapacity příslušných energetických výrobních zařízení. Ta je nemyslitelná bez co nejpřesnější předpovědi jejich výroby na základě místních podmínek. Předpovídat výrobu energie z obnovitelných zdrojů, které jsou závislé na počasí, je nicméně mnohem náročnější, nežli plánovat výrobu tradičních elektráren.

Celý článek zde
Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services