Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Inovativní řešení – proměna parkoviště v Třebíči

Rekonstrukce veřejného parkoviště jako příležitost pro nové technologie

26.3.2019 Sedím ve své oblíbené kavárně a listuji novinami. „Na Komenského náměstí vzniká chytré parkoviště“ čtu si. Zalil mě pocit blaženosti. Opravdu jsem rád, že jsem mohl být u toho. Jak to vlastně všechno začalo?

Už je to dávno, co jsem se nadchl myšlenkou smart city. A představte si, že město Třebíč, ano, moje milované rodné město, si k ní postupně také cestu našlo! To je pro úspěch dalších projektů naprosto klíčové.

Mimochodem, spolupráce s námi, na projektech smart city, se datuje již od roku 2016. Od té doby hledáme chytrá a energeticky úsporná řešení společně.

Již dlouho se uvažovalo o rekonstrukci veřejného parkoviště na Komenského náměstí, to ostatně patří k těm největším ve městě a je na něm více jak stovka parkovacích míst. Proč nevyužít chytrých technologií?

Řešení jménem SPINWIRE

Jak jsem již zmínil, město je k nim otevřené a nebojí se vyzkoušet novinky, které ale zároveň dobře slouží a jsou spolehlivé. Což je zrovna případ patentované technologie SPINWIRE®, kterou nabízíme. Společně s panem Malým a Kratinou jsem se dokonce zajel podívat do Plzně, kde se nachází areál Smart City Polygon a kde je možné se podívat na to, co všechno smart technologie umí. A SPINWIRE® je tam samozřejmě k vidění také.

Město požadovalo inovativní řešení s minimálními náklady na provoz a údržbu. A samozřejmě otevřená data, která by se dala dále využít.

SPINWIRE® zvítězil! Není se čemu divit. Je diskrétní. Protože nevyužívá záznamu obrazu, zvuku, nebo polohy telekomunikačních zařízení. Je estetický. Vzhledem k instalaci pod zem se totiž nenarušuje vzhled místa. Je ekologický. Kabelové řešení neprodukuje žádné použité baterie a ani náklady na jejich výměnu. Provozní náklady jsou opravdu nízké, příkon jedné kabelové pasivní detekční jednotky je 1 Watt.

Je to snadné! Přes webovou aplikaci www.spinpark.cz se dokonce můžete podívat na to, kolik míst je zrovna k dispozici. A taky můžete přijet i elektromobilem a využít tamní rychlonabíjecí stanici (viz foto nahoře). Zobrazuje se i stav parkoviště na proměnném dopravním značení (viz foto vpravo), pro ještě snadnější orientaci je na vyhrazených místech zabudována světelná signalizace, k parkovišti vás navedou cedule, nechybí parkovací automat.

Začínáme!

Jsme na začátku provozu a nějaké mouchy se ještě vychytávají. Já osobně ale na parkoviště jezdím rád a vypadá to tak, že i ostatní spoluobčané se novinek nezalekli. Vize o chytrém městě se mění v realitu: chytré osvětlení, rychlonabíjecí stanice pro elektromobily, nepřehlédnutelné grafické ztvárnění trafostanice, knížka o chytrém městě, a teď už i chytré parkoviště.

Přeji městu hodně dalších úspěchů!

Miloš Morávek, Oblastní manažer, E.ON

Vysvětlivky

Smart City Polygon – patří mezi projekty, na které jsme opravdu hrdí. Společně s firmou OMEXOM GA Energo jsme přišli na jedinečný způsob, jak lidem v praxi ukázat, co nám přinese budoucnost. Více než rok jsme pracovali na tom, abychom ukázali to nejlepší. A povedlo se nám vytvořit v Plzni prostor, který nemá ve střední Evropě obdoby

SPINWIRE® – unikátní systém detekce vozidel, vyvinutý vědci z Akademie věd ČR, je využitelný jak pro měření průjezdu vozidel na dopravních tepnách, tak k chytrému monitoringu parkování nebo chytrému přechodu, do praktického života jej mimo jiné uvádí i firma Local Energies, člen skupiny E.ON.

Příběh chytrého města – pomáhali jsme na svět jedinečné knížce pro děti o tom, jak Honzík objevil, jak budou fungovat města v budoucnosti, od autora Petra Mrázka z dílny Albatrosmedia.

Projekt Street Art – Nesnažíme se jen o zavedení chytrých technologií do měst, zvelebujeme i prostředí okolo nás. A chceme, aby se do našich aktivit zapojovali všichni, od dětí až po seniory. Důkazem toho může být třeba i nová podoba trafostanic. Z jednoduchých šedivých budov se snažíme udělat hravé a zábavné kousky umění.

Foto © E.ON Česká republika

Tento článek byl uveřejněn v brožuře „Příběhy chytrých pomocníků“. Více informací a brožura v pdf ke stažení zde

 Přečtěte si také:

Zpráva z konference Smart city v praxi IV: „Smart“ koncept nejen pro velká města vytváří poptávku po technických i finančních řešeních na míru

21.3.2019 Dne 19. března 2019 proběhla jako doprovodný program brněnského veletrhu AMPER 2019 odborná konference Smart city v praxi IV, pořádaná konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, která je provozovatelem našeho portálu. Majitel firmy a její hlavní konzultant Jakub Slavík byl zároveň odborným garantem konference. Konference se konala pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR. Hlavními partnery konference byly společnosti SMEV AG a VARS BRNO. Partnery konference byly společnosti ČSOB, E.ON, Eurogreen, FLOWBOX, IoT.water, JDC, Operátor ICT a TECO.

Celý článek a prezentace ke stažení zde


Vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services