Přečtěte si: Smart city a elektromobilita pro praktický užitek a jejich aktuální výzvy

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Knowledge Brief: příručka UITP shrnuje nejnovější evropské poznatky z projektů palivočlánkových autobusů

19.8.2020 Mezinárodní unie veřejné dopravy UITP ve spolupráci s projekty JIVE a JIVE 2 vydala v červenci 2020 stručné shrnutí nejnovějších zkušeností „Fuel cell buses: Best practices and commercialisation approaches“, česky „Palivočlánkové autobusy: osvědčené praxe a přístupy ke komercializaci“. Pro naše čtenáře z ní v tomto článku vybíráme některé zajímavé poznatky.

V rámci projektů JIVE a JIVE 2 je nebo bude nasazeno do provozu celkem cca 290 palivočlánkových autobusů. Města, kde budou provozovány, a velikosti jejich vozových parků ukazuje tabulka na konci článku. Je z ní zřejmé, že se jedná o parky cca 5 – 50 vozidel, nejčastěji kolem 10 – 20 autobusů.

Jak patrno z grafu níže, vodík nabízí mnohem větší hustotu energie v přepočtu na kilogram než konvenční paliva včetně CNG. Také hustota energie ve vodíku v porovnání s lithium-iontovými bateriemi je velmi markantní. Tento graf tedy vysvětluje, proč palivočlánkové akutobusy mohou mít větší dojezd než čistě bateriové elektrobusy.

Při tradiční konstrukci palivočlánkového autobusu se nádrže s vodíkem a trakční baterie, která slouží jako vyrovnávací zdroj, nacházejí na střeše vozidla spolu s chladicí a klimatizační jednotkou. V motorovém prostoru na zádi vozidla se nachází palivočlánková energetická jednotka s příslušenstvím spolu s trakčním elektromotorem a ostatní trakční výzbrojí.

Příručka dále zdůrazňuje nutnost spolupráce se zainteresovanými subjekty při realizaci projektů palivočlánkových autobusů. Za nejdůležitější z nich považuje místní správy a samosprávy, veřejnost, dotčené dopravce (včetně jejich techniků a řidičů), poskytovatele finančních zdrojů a média. S nimi je třeba průběžně komunikovat.

Při propočtu financování projektu doporučuje příručka pečlivě zahrnout veškeré investiční, provozní a dodatečné výdaje a zároveň zohlednit socioekonomické přínosy v podobě snížených emisí a hluku.   

Příručka doporučuje soutěžit zvlášť dodávku palivočlánkových autobusů a vodíkových plnicích stanic. U autobusů by měl mít hlavní slovo dopravce, u plnicích stanic zadavatel veřejné dopravy. Na každou ze soutěží by měla být jmenována samostatná expertní skupina, ovšem personálně se tyto dvě skupiny mohou částečně prolínat. Oba dva soutěžní procesy je vhodné načasovat paralelně, aby přibližně ve stejnou dobu byly vysoutěženy autobusy i plnicí stanice.

Zadávací podmínky je vhodné stavět na výkonových, resp. funkčních požadavcích na dodávaná vozidla a plnicí stanice s přihlédnutím k možnému rozšiřování jejich počtu.

Je třeba počítat s tím, že trh palivočlánkových autobusů je omezený. Při jednání o ceně může hrát důležitou roli smlouva na údržbu vozidel a výcvik zaměstnanců i opce pro budoucí nákup dalších autobusů.  

U soutěže na plnicí stanice se doporučuje, aby soutěžící komunikovali s dodavateli autobusů a dobře si prohlédli místo, kde by plnicí stanice měla stát. V rámci zadávacích podmínek by měla být mj. stanovena délka smlouvy na provozování a cena dodávaného vodíku.

Tabulka a graf © UITP

Foto © Solaris Bus & Coach

Příručka je ke stažení zde

Další informace zde

 Přečtěte si také:

CaetanoBus: další evropský výrobce palivočlánkových autobusů bude mít premiéru v Německu

21.5.2020 Na evropský trh již brzy vstoupí zcela nový dodavatel palivočlánkových autobusů, portugalská společnost CaetanoBus. Jak byla odborná veřejnost informována v květnu 2020, během tohoto roku začne v německém městě Niebüll na linkách dopravce Autokraft GmbH (dceřiné společnosti Německých drah – DB) provoz dvou palivočlánkových autobusů od tohoto výrobce. Oficiálně byl představen na veletrhu Busworld 2019.

Celý článek zde


Kolín nad Rýnem dostane 15 palivočlánkových autobusů Solaris ve sdružené veřejné zakázce s městem Wuppertal

24.3.2020 V rámci evropského projektu JIVE bude od roku 2021 jezdit v německém Kolíně nad Rýnem celkem 15 palivočlánkových autobusů od polského výrobce Solaris. Odborná veřejnost o tom byla informována v březnu 2020. Jde o součást sdružené zakázky na dodávku palivočlánových autobusů měst Kolín nad Rýnem a Wuppertal.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - druhé vydání

V březnu 2020 vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. Najdete zde opět příběhy o moderních technologiích ve službách měst a obcí, a také příběh ze života o Rozumném městě, Smart Kocourkově a strategii smart city. Je to příběh z konzultační praxe konzultační firmy provozující tento portál. Rozumné Město a Smart Kocourkov jsou fiktivní názvy dané skutečným městům. Jak název napovídá, tento příběh ukazuje dva zcela odlišné přístupy ke konceptu smart city a vytváření jeho strategického dokumentu – rozumný a, řekněme, méně rozumný. Články z této brožury také publikujeme na našich portálech. 

Celá brožura – druhé vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services