Přečtěte si: Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Elektromobil jako popelářský vůz, těžký tahač nebo pojízdný míchač betonu: Volvo Trucks testuje i dodává těžké elektrické nákladní automobily

9.3.2021 Švédská automobilka Volvo Trucks je jedním z významných průkopníků v oblasti elektrifikace těžkých nákladních automobilů. Vedle již sériových aplikací pro městské služby zkouší elektrifikovat i další typy svých nákladních automobilů. Zatím poslední významnou událostí v tomto směru je pilotní projekt nákladní přepravy zásilkové služby DHL ve Švédsku, který začíná v březnu 2021.

Foto 1 Volvo FE Electric

Sériové těžké elektrické nákladní automobily Volvo

Prozatím nejtěžším sériově dodávaným typem nákladného automobilu Volvo je řada Volvo FE Electric (viz foto 1) se třemi nápravami o hrubé hmotnosti 27 tun. Tento automobil je poháněn dvěma motory, každý o trvalém výkonu 165 kW a špičkovém výkonu 200 kW (celkem tedy 330/400 kW). Oba motory jsou umístěny pod vozidlem uprostřed a přes dvoustupňovou převodovku pohánějí prostřední nápravu.

Jako zásobník energie slouží 6 bateriových jednotek, každá o kapacitě 50 kWh, celkem tedy 300 kWh, dávající vozidlu dojezd na jedno nabití až 200 km. Tyto trakční baterie jsou umístěny rovněž pod vozidlem z každé strany motoru. Jejich rychlé nabíjení probíhá výkonem 150 kW DC ze zásuvky CCS po dobu cca 1,5 hodiny. Možné je rovněž použít standardní zdroj střídavého napětí s palubní nabíječkou na vozidle.

Jeho „lehčí bratr“, dvounápravové Volvo FL Electric o hrubé hmotnosti 16 tun, používá tytéž pohonné a bateriové jednotky, pouze v menším počtu – tedy jeden motor s převodovkou a čtyři bateriové jednotky o celkové kapacitě 200 kWh. Dojezd na jedno nabití se udává až 300 km.

Kromě vlastního pohonu jsou elektricky poháněna i zařízení na těchto vozidlech, například popelářská nástavba. K tomuto účelu slouží dva typy elektromotorů o výkonu 70 kW nebo 100 kW, pohánějící hydraulické čerpadlo. Jejich spotřeba pochopitelně ovlivňuje dojezd vozidla.

Foto 2 Volvo FH

Pilotní provoz těžkého silničního tahače

Zmíněný pilotní provoz nákladní přepravy zásilkové služby DHL začínající v březnu 2021 bude probíhat mezi švédskými městy Göteborg a Jönköping na 150 km dlouhé trase (v jednom směru). Nabíjení bude probíhat v centru Volvo Truck v Göteborgu a v terminále DHL v Jönköpingu.

Testovacím vozidlem je elektrická verzi tahače Volvo FH o hrubé hmotnosti až 60 tun (viz foto 2 a 3). Nákladní automobily řady Volvo FH pro velmi těžkou silniční dopravu jsou standardně vybavovány spalovacími motory o rozmezí výkonů 420 – 540 koňských sil (313 – 403 kW). Dodáván je i s pohonem na zkapalněný zemní plyn (LNG).

Foto 3 Volvo FH

V případě jeho elektrické verze výrobce parametry pohonu výslovně neudává. Je však patrné, že výkon dvou pohonných jednotek u výše uvedeného sériového vozidla Volvo FE Electric spadá do rozmezí výkonů jeho dodávaných spalovacích motorů.    

Během pilotního provozu získají Volvo a DHL důležité zkušenosti a informace ohledně nastavení a provozu odpovídající nabíjecí infrastruktury. To dále pomůže nastavit optimální rovnováhu mezi provozní vzdáleností, hmotností přepravovaného nákladu a parametry nabíjecích míst pro každodenní rutinní provoz.

Projekt je součástí iniciativy REEL švédské inovační agentury Vinnova. Jeho cílem je podporovat elektrifikaci silniční nákladní dopravy.

Prototypové zkoušky těžkých nákladních elektromobilů pro stavby

Od října 2020 jsou na dva roky v testovacím provozu také další prototypová těžká nákladní vozidla Volvo, tentokrát pro potřebu staveb. Jde o elektrickou verzi čtyřnápravového nákladního automobilu Volvo FMX pro přepravu těžkých materiálů na stavbě a univerzálního tahače Volvo FM, rovněž ve čtyřnápravové verzi, vybaveného míchačkou betonu (viz foto 4).

Foto 4 Nákladní automobil Volvo FMX pro přepravu těžkých materiálů na stavbě a univerzální tahač Volvo FM vybavený míchačkou betonu

Tyto automobily budou sloužit v okolí Göteborgu firmě Swerock, dodavateli materiálu pro stavby. Výkonová řada tradičních pohonů u těchto vozidel je obdobná jako u zmíněného těžkého tahače Volvo FH. Pro pohon jejich elektrických verzí platí totéž, co bylo řečeno výše o tahači Volvo FH.

Elektrifikací těžkých nákladních automobilů pro stavební průmysl může dojít k významné úlevě od emisí a hluku zejména pro obyvatele nacházející se v blízkosti staveb uprostřed města. V neposlední řadě to znamená i zlepšení pracovních podmínek samotných stavebníků.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © AB Volvo

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Další využití trakčních baterií u těžkých elektrických vozidel

19.1.2021 Vedle parciálních trolejbusů a elektrobusů, kterými se podobně zabývaly minulé dvě lekce naší školy baterií, se tentokrát podíváme na využití baterií pro další těžká elektrická vozidla v městském provozu. Patří sem zejména palivočlánkové a hybridní autobusy, bateriové tramvaje a vlaky, těžké nákladní elektromobily pro městské služby i další aplikace.

Celý článek zdeKonferenci „Elektrické autobusy pro město IX“ nahradila letos interaktivní brožura stejného jména – právě vychází

18.11.2020 Pro letošní veletrh Czechbus byl připravován již devátý ročník naší tradiční konference „Elektrické autobusy pro město“. Vzhledem ke zrušení veletrhu, k neustále se měnící situaci ohledně vládních protiepidemických opatření, ale také k setrvalému zájmu profesionální veřejnosti o problematiku elektrických autobusů jsme se rozhodli letos nahradit naši konferenci interaktivní brožurou stejného názvu „Elektrické autobusy pro město IX“.

Celý článek zdeJak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services