Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Projekt AStriD: automatický provoz tramvají v postupimské vozovně předvedl úspěšný demonstrační provoz

25.8.2021 Automatizace manipulačních jízd tramvají ve vozovnách, podobně jako automatizace pojíždění elektrobusů v garážích, může významně napomoci zefektivnění provozu. Autonomním provozem tramvají ve vozovně se zabývá německý projekt AStriD („Autonomous Tram in Depot“), který v srpnu 2021 předvedl úspěšnou demonstrační ukázku v německé Postupimi (německy Potsdam) ve vozovně tamního dopravce Verkehrsbetriebs Potsdam. Tento výzkumný a vývojový projekt, zahájený v roce 2019, trvá tři roky a je financován Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) v rámci jeho Fondu modernosti (mFUND).

Na jeho začátku byla jednorázová demonstrace moderní technologie pro autonomní řízení tramvají. Při příležitosti konání veletrhu InnoTrans 2018 předvedly společnosti Siemens Mobility a Verkehrsbetrieb Potsdam zkušební autonomní tramvaj v reálném pouličním městském provozu na úseku postupimské tramvajové sítě.

Od této jednorázové aktivity se odvinul výzkumný projekt zaměřený na vývoj digitální vozovny s autonomním provozem tramvají bez řidiče. Technická proveditelnost projektu je demonstrována na autonomních servisních funkcích, jako je například samočinný průjezd tramvaje mycím rámem na odstavné kolejiště. Digitalizace vozovny a autonomní provoz tramvají napomáhají optimalizaci časově náročných manipulačních procesů.

Zajištění komerční životaschopnosti automatizace provozu vozovny je první fází zavádění autonomního řízení tramvají. Hned od počátku projekt zvažuje různé právní a ekonomické podmínky, které musí být splněny pro schválení a provoz autonomní tramvaje i mimo uzavřený areál vozovny.

Technologie má být připravena pro uvedení na trh v roce 2026.

Projektové konsorcium sestává ze společností Siemens Mobility, ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM) a Codewerk GmbH.

Siemens Mobility vyvíjí autonomní řízení tramvaje pro pojíždění ve vozovně a systém řízení vozovny (YMS), který dává tramvaji příkazy k jízdě. Kromě toho spolupracuje s partnerem projektu KIT na vývoji digitální mapy, která je základem pro sledování polohy tramvaje ve vozovně.

Dopravce ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH poskytl tramvaj a infrastrukturu vozovny, umožňuje přístup ke všem potřebným datům, systémům a zařízením a vyhodnocuje výsledky projektu z pohledu provozovatele vozovny.

Institut KIT pro technologie zpracování informací (ITIV) přispívá svými odbornými znalostmi v oblasti specifikace a digitalizace vozoven, automatizace procesů a identifikace potřebných dat a podporuje vývoj digitální mapy.

Institut IKEM analyzuje a vyhodnocuje právní a ekonomické otázky související s projektem.

Společnost Codewerk se specializuje na průmyslové systémy a mimo jiné vyvíjí software pro datovou komunikaci v železničních vozidlech. V tomto projektu Codewerk podporuje komunikaci mezi tramvají a řídicím centrem a je zodpovědný za integraci částí infrastruktury vozovny.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Siemens a DVV Media International

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Řídicí systém od PSI Transcom zefektivní provoz městské dopravy v Curychu, je připraven i na elektrobusy

20.8.2021 Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) je městský dopravce ve švýcarském Curychu. Provozuje (kromě lanové dráhy) cca 260 tramvají, 80 trolejbusů a 160 autobusů. Vedle státní železnice SBB je to největší švýcarský dopravce. Díky technologii od německé softwarové firmy PSI Transcom bude provoz těchto jeho vozidel, vypravovaných denně z celkem osmi garáží a vozoven, významně racionalizován. Dopravce tento systém objednal v srpnu 2021.

Celý článek zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services