Přečtěte si: Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Smart Village Starovice – společný projekt developera a distributora elektřiny

22.3.2022 Distributoři energií se starají o to, aby k nám elektřina i plyn doputovaly rychle, bezpečně a spolehlivě. Svou distribuční síť udržují, rozvíjí a digitalizují.  Reagují na změny, které přináší nové potřeby zákazníků a neustále rostoucí poptávka po energiích. Elektromobilita, decentralizace zdrojů a s tím spojené fotovoltaické systémy se stávají samozřejmostí a lidé si budou častěji pořizovat i tepelná čerpadla. V blízké budoucnosti bude stále více domácností vybaveno také bateriemi a lidé budou chtít sledovat a regulovat svou spotřebu, pokud možno tady a teď.

Developeři také na změny reagují a investují do nových technologií. Tak proč se nepustit do společného projektu? Na počátku všeho byl společný zájem. Zájem o vybudování městečka s technologiemi budoucnosti a o instalaci chytrých technologií.  

První chytrá vesnice v České republice

Co? 41 nově postavených rodinných domů budoucnosti v nízko-energetickém standardu a s obnovitelnými zdroji energie.

Kdo? PŘEMYSL VESELÝ Invest, s.r.o., distribuční část projektu zastřešuje EG.D, a.s.

Kde? Starovice, okres Břeclav, Jihomoravský kraj.

Kdy? 2017 – dosud, první etapa.

Lokalita Starovic je jako stvořená pro tento společný záměr. Dostupnost veškeré infrastruktury, klidné místo, zajímavé okolí, to vše jsou důležité atributy pro další rozvoj.

Je důležité, že nová výstavba plynule navazuje na stávající stavbu rodinných domů, s jednotnou architekturou vnějšího vzhledu a environmentální architekturou co nejvíce šetrnou k životnímu prostřední. Nejedná se v žádném případě o izolované satelitní městečko. A že se vybralo dobré místo pro nový domov, o tom svědčí i archeologický průzkum, který zjistil osídlení této lokality již v době neolitu. Lidem se zde dařilo a my doufáme, že tak tomu bude i ve 21. století. Toto propojení historie s nejnovějšími technologiemi dodává zvolenému místu opravdový punc výjimečnosti.

Jak bude vypadat chytrá síť ve Starovicích?

Díky EG.D ve Starovicích vzniká chytrá energetická síť, která je páteří pro postupně rostoucí chytrou vesnici.

Distribuční síť ve Starovicích bude v reálném čase monitorovaná a částečně automatizovaná. V případě, že v distribuční soustavě nastane porucha, bude možné odpojit pouze tu část distribuční sítě, ve které porucha nastala. Monitorovanou a částečně automatizovanou síť zajistí nově vybudovaná chytrá trafostanice. Buduje se nová optická síť, aby jednotlivé prvky dokázaly efektivně pracovat, komunikovat online. Na všech odběrných místech budou nainstalovány chytré elektroměry, které umožní obousměrnou komunikaci mezi distributorem a zákazníkem a umožní zákazníkům sledovat vlastní spotřebu skrze internetový portál nebo aplikaci v telefonu. Tak budou moci efektivně řídit a snižovat svoji spotřebu. V soustavě vznikne prostor pro začlenění většího počtu mikro zdrojů, např. fotovoltaických elektráren. Každý ze 41 nových domů bude vybaven střešním fotovoltaickým systémem a tepelným čerpadlem s modulem pro komunikaci s nadstavbovým řízením. Fotovoltaika tudíž obstará energii pro provoz tepelného čerpadla, které zajistí vytápění a ohřev vody. Dále fotovoltaika vyrobí elektřinu nejen pro vlastní spotřebu domu, ale například i pro dobíjení elektromobilu.

Připojení k elektrické síti (2021)

A co chytrá domácnost?

Vše je propojené. Na smart distribuční síť navazují smart technologie instalované v domech zákazníků.

„Smart dům a smart domácnost ve Starovicích obyvatelům zvýší pohodlí a ušetří peníze. Jsem rádi, že lidé se do nových technologií nebojí investovat a jsou motivováni k úsporám energií. Při dnešních cenách energií je to, že domy vznikají v nízkoenergetickém standardu, zcela zásadní,“ říká Přemysl Veselý z PŘEMYSL VESELÝ Invest, s.r.o.

Mozkem celého domu bude inteligentní nadstavbová regulace, jejímž úkolem bude efektivně řídit energetiku celého domu. A protože projekt Smart Village Starovice jde ještě dál v moderních technologiích, celé řízení domu bude využívat elektřinu z již zmíněné fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše domu.

Dalším prvkem starovické domácnosti bude stoprocentní připravenost na instalaci nabíječky elektromobilu. Pokud si majitelé kdykoli v budoucnu pořídí elektromobil, mají jistotu, že si jejich dům s jeho nabíjením bez problémů poradí. A pokud to bude možné, využije na jeho nabíjení tu nejlevnější dostupnou elektřinu. Možnosti řízení domu bude možné doplnit o velké množství nadstavbových prvků, jako jsou například chytré žaluzie, klimatizace, zónová regulace teploty v místnostech, řízení bazénové technologie a mnohé další. Ovládání technologií je samozřejmě možné i dálkově z počítače nebo mobilních zařízení.

„Ve Starovicích instalujeme moderní energetické technologie, což zvýší bezpečnost a spolehlivost dodávky elektrické energie a podpoří její efektivní využívání. Věříme, že tento projekt povede k dalšímu rozvoji chytrých řešení a většímu využívání obnovitelných zdrojů energie, Starovice jsou pro nás vlastně unikátní laboratoří s nejmodernějšími technologiemi, které testujeme a následně uvádíme v život“, dodává Lukáš Svoboda, vedoucí oblastního managementu EG.D.  

Lukáš Svoboda a kol.

EG.D, a.s.

www.egd.cz

https://www.chytravesnicestarovice.cz/

 Přečtěte si také:

Brožura Příběhy chytrých pomocníků – 4. vydání

18.3.2022 U příležitosti naší konference Smart city v praxi VI vychází již čtvrté vydání brožury Příběhy chytrých pomocníků, kde je uveřejněn i výše uvedený článek . Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura. Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Čtvrté vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků je k dispozici zde


Komunitní energetika v Litultovicích pomáhá veřejným službám i domácnostem

9.2.2022 Decentralizovaná bezemisní výroba a moderní technologie si postupně nacházejí cestu do všech částí české energetiky. Ukazuje to i příklad komunitní energetiky v Litultovicích, městysi ležícím na jihozápad od Opavy, se rozhodli takříkajíc vzít svou energetickou budoucnost do vlastních rukou. Tento pozoruhodný projekt představil svým čtenářům Informační zpravodaj Státního fondu životního prostředí ČR Priorita v únoru 2022.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Elektromobilita jako součást konceptu inteligentních měst vytváří příležitost k efektivnímu využívání osobních a užitkových elektromobilů pro ozdravění prostředí ve městech a regionech. Zároveň otevírá možnosti spolufinancování z evropských zdrojů pro příslušně zaměřené projekty. Konference Efektivní elektromobilita ve smart city se těmito tématy zabývá a je určena odborné veřejnosti z řad municipalit, městských služeb, průmyslu a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services