Přečtěte si: Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

                  Pozvánka

           Srdečne Vás zveme na odbornou konferenci

        „Smart city v praxi VII“

s podtitulem

Jak chytře rozvíjet města a obce s pomocí moderních technologií a s ohledem na krajinu

22. března 2022 od 9 hodin

Interhotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8

Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

Záznam konference můžete zhlédnout na youtube.com na odkaze zde: https://youtu.be/AAha_ki7O2s

Již 7. ročník konference „Smart city v praxi“ se koná 22. března 2022 v Interhotelu Olympik v Praze. Konference je určena především zástupcům měst, městských služeb a veřejných organizací, příp. školám a je výjimečná tím, že je orientována přesně na vedoucí odborů, ředitele a jejich zástupce (tedy na prakticky zaměřené lidi), kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Obsah konference vychází ze základního pojetí smart city jakožto konceptu strategického řízení města, obce či regionu, při němž jsou využívány moderní technologie spolu se zelenou infrastrukturou s cílem zvýšit kvalitu života občanů, tím zvýšit atraktivitu daného sídla pro bydlení a podnikání, a následně tak zvýšit jeho ekonomickou úroveň. Důraz je přitom kladen na systematický přístup a strategický pohled.

Smart cities v tomto pojetí nejsou ideální „města budoucnosti“, nýbrž současná města využívající systematicky všech možností, které současné technologie a praktické zkušenosti nabízejí pro ekologicky a ekonomicky udržitelný rozvoj. Koncept smart city přitom nenahrazuje citlivé a promyšlené územní plánování, ale dává mu strategický rámec a poskytuje mu potřebnou technickou podporu.

Praktická realizace konceptu smart city sleduje moderní technologie právě a pouze tam, kde slouží komunitě jako celku v rámci poskytovaných veřejných služeb. Neklade si tedy za cíl obsáhnout tu část městského života, na niž vedení města nemá žádný nebo má jen minimální vliv, jako například obytné domy v soukromém vlastnictví nebo průmyslové objekty. Realizace konceptu smart city zároveň často cílí na „neviditelnou infrastrukturu“ měst, jako například systémy pro efektivní správu městského majetku.

U příležitosti konference vychází 4. vydání brožury Příběhy chytrých pomocníků navazující na své úspěšné předchůdce - všechna vydání jsou ke stažení zde. 
       
          
      Pod záštitou:                                                                                 Odborný garant:
                                                   

                               

                                           
 Hlavní partner konference:
          

      

          

 Partneři konference:       
                                                                                                                           

 Mediální partneři konference:


                                                                                                     
                            

Program konference 22. března 2022:*

8:30 – 8:55 Registrace účastníků

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference

Dr. Ing. Marie Zezůlková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Smart Cities v praxi: metodická a koordinační role MMR

Mgr. František Kubeš, Město Brno
Aktuální projekty chytrého města Brna

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Případové studie z implementace konceptu smart city

10:15 – 10:30 Přestávka na kávu

Ing. Jan Troják, ČSOB
Financování veřejné infrastruktury se zaměřením na projekty smart cities  

Ing. Kateřina Slavíková, Consulting Services
Veřejná zeleň pro chytré město

Tomáš Chmelík, ČEZ
Očekávaný rozvoj elektromobility v ČR ve světle balíčku „Fit for 55“
•    Shrnutí projektu veřejné dobíjecí infrastruktury ČEZ
•    Cíle v oblasti dobíjecí infrastruktury
•    Možnosti a výzvy pro jejich naplňování
•    Očekávaná role municipalit

Lukáš Svoboda, MBA, EG.D
Jak může vypadat chytrá síť v praxi? Moderní energetické technologie na příkladu Smart Village Starovice
Díky společnosti EG.D ve Starovicích vzniká chytrá energetická síť, která je páteří pro postupně rostoucí 1. chytrou vesnici v České republice.

Petr Jirásek, Volvo Group Czech Republic
Elektrická nákladní vozidla pro město
Jestli chcete při své práci snižovat emise CO₂ a chcete mít jistotu ohledně nabíjení, dojezdu vozidla a zajištění svých zakázek, společnost Volvo Trucks je připravena vám pomoci. Váš přechod na elektrickou přepravu bude strukturovaný a efektivní. Společnost Volvo Trucks představuje elektrická dopravní řešení vhodná pro městský provoz, distribuci a rozvážku, ale také pro svoz odpadu. 

Diskuse

12:15 Pozvání na oběd

Networking s partnery konference, prohlídka vozidla Volvo FL Electric.

Před hotelem Olympik, kde se konference koná bude vystaveno elektrické vozidlo Volvo FL Electric (viz foto), které si budou moci účastníci konference prohlédnout zblízka. Vozidlo lehčí modelové řady do 16,7 t je vhodné pro rozvoz zboží po městě či svoz odpadu. Vozidlo zaručuje tišší a čistší přepravu s nulovými lokálními emisemi a příznivým dopadem na emise CO2.


14:00 h Závěr konference

*změna programu vyhrazena 
Kontakt: info@proelektrotechniky.cz

Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde.


Na konferenci již je nutné se zaregistrovat e-mailem do 18.3.2022, který prosím pošlete na info@proelektrotechniky.cz. Váš e-mail bude obsahovat celé jméno, adresu a organizaci, kterou na konferenci zastupujete. Bez těchto údajů nebudete na konferenci zaregistrováni. Přístup na konferenci získáte po obdržení potvrzení registrace na Váš e-mail. Zadané kontaktní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou předány třetí straně. Vstupné na konferenci je pro zaregistrované účastníky z řad zástupců měst, městských služeb, veřejných organizací a škol zdarma. Pro účastníky z průmyslu je vstup zpoplatněn. Děkujeme za pochopení.


 Přečtěte si také:

Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Vychází třetí vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků

4.5.2021 Již potřetí vychází naše brožura Příběhy chytrých pomocníků, jako doprovod blížící se online konference Smart city v praxi VI. I tentokrát v ní čtenáři najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech, od energetického hospodářství sportoviště přes chytré městské budovy až po automatické elektrické minibusy a další rozmanitá elektrická vozidla. Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace.            

Celá brožura – třetí vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2020: „naše“ chytrá Blatná má nejlepší strategii smart city

11.12.2020 V druhém prosincovém týdnu proběhlo vyhlášení celostátní soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ v roce 2020. Provozovatelé tohoto portálu, konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, s potěšením zaznamenali, že vítězem této soutěže v kategorii Model (rozumí se koncepce či strategie, viz dále) se stal dokument „Blatná – moderní a chytré město“, na jehož zpracování se v roli externích odborníků podíleli.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services