Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

                  Pozvánka

           Srdečne Vás zveme na odbornou konferenci

        „Smart city v praxi VIII“

s podtitulem

Jak chytře rozvíjet města a obce s pomocí moderních technologií a s ohledem na krajinu

21. března 2023 od 9 hodin

doprovodný program veletrhu AMPER 2023

Výstaviště Brno, pavilon P, sál P1

Již 8. ročník konference „Smart city v praxi“ se koná 21. března 2023 na výstavišti v Brně jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023. Konference je určena především zástupcům měst, městských služeb a veřejných organizací, příp. školám.

Program konference Smart city v praxi se bude odvíjet od tří technických pilířů smart city: inteligentní mobilita, inteligentní energetika služby a informační a komunikační technologie plus zelená infrastruktura měst. V rámci inteligentní mobility se budeme věnovat mj. elektromobilitě v městské logistice a službách – tedy nákladní a užitkové elektromobily, dalším tématem je rozvoj veřejné nabíjecí infrastruktury pro elektromobily. Oblast energetiky zaměříme na energetické služby pro města a obce (např. financování projektu z úspor energie – EPC), a také na problematiku veřejného osvětlení. V oblasti informační a komunikační technologie budeme hovořit o rozmanitých senzorických systémech pro městské budovy a pro monitoring vnějšího prostředí, zaměříme se také na informační systémy pro správu měst a obcí a pro komunální služby.

Obsah konference vychází ze základního pojetí smart city jakožto konceptu strategického řízení města, obce či regionu, při němž jsou využívány moderní technologie spolu se zelenou infrastrukturou s cílem zvýšit kvalitu života občanů, tím zvýšit atraktivitu daného sídla pro bydlení a podnikání, a následně tak zvýšit jeho ekonomickou úroveň. Důraz je přitom kladen na systematický přístup a strategický pohled. Realizace konceptu smart city zároveň často cílí na „neviditelnou infrastrukturu“ měst, jako například systémy pro efektivní správu městského a obecního majetku.

           

          Pod záštitou:                                                      Odborný garant:            Ve spolupráci:
                                      
 
Hlavní partner konference:
        

         

          

 Partneři konference:  
                       
                 
                                                                                  
                     
            
               
                                                                                                            
                                                                                                                
           
                 
Mediální partneři konference:


                                                                                                         
          

Program konference Smart city v praxi VIII 21.3.2023

8:30 – 8:55 Registrace účastníků

9:00 Zahájení konference
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference

Dominik Opálka, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Pojetí Smart Cities ze strany MMR a aktuální možnosti a příležitosti nejen pro obce 

9:30 – 10:00 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Aktuální trendy v oblasti smart cities a moderních technologií z pohledu konzultanta
Na co si dát pozor při realizaci projektů v oblasti mobility, komunitní energetiky, „chytrého“ veřejného osvětlení apod. Díky čtyřicetileté praxi umíme být efektivními poradci zadavatele (města nebo městské společnosti), kteří mu pomohou připravit a realizovat „chytrý“ projekt. Nacházíme společnou řeč mezi techniky a ekonomy, mezi zadavatelem a jeho dodavateli, a přitom nám nic důležitého neunikne. Včas najdeme řešení problému i úskalí, kterým je třeba se vyhnout. Pomůžeme vhodně nastavit obchodní model nebo platební mechanismus PPP.

Ing. Kateřina Slavíková, Consulting Services
Příklady dobré a méně dobré praxe v zelené infrastruktuře měst a obcí

Tomáš Chmelík, ČEZ elektromobilita
Elektromobilita ČEZ – rozvoj sítě veřejných dobíjecích stanic ve světle připravované evropské regulace
•    Zkušenosti s výstavbou sítě dobíjecích stanic z pohledu Skupiny ČEZ
•    Očekávané výzvy dalšího rozvoje ve světle nařízení AFIR
•    Implikace pro ekonomiku provozu sítě stanic

 David Chleboun, Mercedes-Benz Trucks Česká republika
Elektromobilita v pojetí společnosti Daimler Truck
Jeden z největších výrobců nákladních vozidel na světě, společnost Daimler Truck AG, má ve svém portfoliu produkty značek Mercedes-Benz a Fuso. V letošním roce přinese na český trh řadu zajímavých novinek v oblasti elektromobility, a to jak u modelů Mercedes-Benz eActros a eEconic v kategorii těžkých rozvážkových vozidel, tak nově i široký výběr lehkých elektrických podvozků řady Fuso eCanter.

12:05 – 12:40 Přestávka

Dominik Janík, CITYA mobility
Jaké jsou potřeby obyvatel, jejich chování a jak je naplňuje hromadná doprava v okrajových částech?
Život na předměstí může být obtížný kvůli omezené dostupnosti hromadné dopravy. Autobusy jezdí jen dvakrát denně a večer vůbec nejezdí, což může být pro mnoho lidí problémem. Senioři musí objednávat přepravu dopředu a maminky s kočárky raději nejezdí nikam. Proto většina lidí volí cestu autem, což vede k zácpám. Hromadná doprava na předměstí, v satelitech a obcích nefunguje pro všechny a je drahá. Lidé potřebují lepší dopravu, rychlou, komfortní, dostupnou, která se přizpůsobí. Jak zlepšit obslužnost a zároveň ušetřit pomocí technologií?

Mgr. František Kubeš, Ph.D., Město Brno
Chytré Brno - aktuální aktivity a projekty
Přednáška je zaměřena na představení aktivit a projektů statutárního města Brna v oblasti konceptu chytrých měst (Smart Cities). Kromě již zavedených budou představeny i ty nové a plánované. Příspěvek přednese Mgr. František Kubeš, Ph.D., vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna. Tento odbor má rozvoj konceptu chytrých měst (Smart Cities) ve své gesci.

Ing. Ondřej Šárovec, Operátor ICT
Inovace a projekty – Smart Prague 
Prezentace aktuálně řešených projektů a sdílení dobré i špatné praxe při zavádění inovací v prostředí hl. m. Prahy. 

Ing. Ondřej Kubíček, Spectrasol
V budovách jako pod širým nebem – prokognitivní osvětlení Spectrasol
Pro fungování lidského organizmu je během dne klíčový pobyt pod přirozeným slunečním světlem. Přitom dnešní lidé tráví většinu dne uvnitř budov pod umělým osvětlením, které zdaleka nenaplňuje biologické a fyziologické potřeby organizmu. Trendy v osvětlování  interiérů směřují díky novým objevům chronobiologie k plnospektrálním světelným LED zdrojům, které napodobují přirozené světelné podmínky a pomáhají udržovat časový systém orgánových buněk  a podpořit tak zdraví, vitalitu, produktivitu a naladění v kancelářích, školách, lékařských zařízeních a dalších provozech kde během dne probíhá duševní, nebo fyzická činnost. Přijďte se seznámit s principy a potenciálem unikátního českého biologicky optimalizovaného osvětlení Spectrasol dosahujícího téměř dokonalé vizuální a biologické shody umělého světla se slunečním a inspirujte se možnostmi a přínosy aplikací také ve Vašich projektech.

Diskuse

Networking

14:00 Závěr konference

*změna programu vyhrazena 

Na konferenci již je nutné se zaregistrovat e-mailem do pátku 17.3.2023, který prosím pošlete na info@proelektrotechniky.cz. Váš e-mail bude obsahovat celé jméno, adresu a organizaci, kterou na konferenci zastupujete. Bez těchto údajů nebudete na konferenci zaregistrováni. Přístup na konferenci získáte po obdržení potvrzení registrace na Váš e-mail. Zadané kontaktní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou předány třetí straně. Vstupné na konferenci je pro zaregistrované účastníky z řad zástupců měst, městských služeb, veřejných organizací a škol zdarma. Pro účastníky z průmyslu je vstup zpoplatněn. Děkujeme za pochopení.


 Přečtěte si také:

Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


Aby chytré město nebylo hloupé: MMR ČR vydalo publikaci autorského týmu našeho portálu o poučení z dobrých příkladů i z chyb

3.10.2023 Praktické realizaci konceptu smart city napomůže publikace MMR ČR s názvem „Aby chytré město nebylo hloupé“, která právě vychází v jeho edici ObcePro. Publikaci zpracoval autorský tým provozovatelů a spolupracovníků tohoto portálu pod vedením Jakuba Slavíka, zkušeného konzultanta a autora čtivě podaných odborných manažerských publikací. Publikace je přehledně členěna do tematických okruhů, jako např. strategie smart city, inteligentní městská mobilita, inteligentní energetika a služby, informační a komunikační technologie nebo spolupráce veřejného a soukromého sektoru. V každém z nich nejprve čtenáře stručně uvede do problému, a poté na případových studiích z domácí i zahraniční praxe ukáže, kde se kdy stala chyba a jak se chyb vyvarovat.

Další informace a možnost stažení publikace zde
Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě

Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services