Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Reportáž Smartcityvpraxi.cz: Veřejné osvětlení – poučení z českých měst

22.1.2020 Při své práci navštěvujeme různá města a všímáme si moderních technologií, která tato města využívají. Přitom často objevíme působivá, ale ne vždy šťastná řešení veřejného osvětlení. Rozhodli jsme se proto o naše zkušenosti podělit s Vámi čtenáři na několika příkladech českých měst. Smyslem této reportáže není někoho hanět nebo chválit, nýbrž ukázat, v čem je problém a v čem je vtip.

Město Stříbro: Na historickém náměstí města Stříbro bylo instalováno osvětlení na principu odraženého světla. Jak je patrno z forografií níže, toto osvětlení neosvětluje dostatečně pěší zónu ani silnici. Naše zkušenost s tímto osvětlením byla taková, že jsme dostatečně neviděli, kam šlapeme, dokonce jsme málem přehlédli lavičku v pěším prostoru a také vypuštěné brouzdaliště obehnané obrubníkem. Toto osvětlení má pouze dekorativní charakter, ovšem jednotlivé lampy oslňují vzdálenějšího chodce a působí rušivě. Jako doplněk k tomuto osvětlení jsou v chodnících po celém obvodu náměstí umístěna svítidla svítící kolmo vzhůru, která osvětlují spodní části domů. Tato svítidla jsou umístěna také v zemi pod stromy, které nasvěcují (viz foto níže). Výsledkem jsou neosvětlené chodníky a silnice, oslnění chodci, nasvícené stromy, nasvícená obloha a vyloženě tmavá místa v částech náměstí. Jak je patrno např. z našeho rozhovoru s Dr. Hollanem z Akademie věd ČR, tím, že nasvítíme rostlinu, narušíme její rytmus ohledně délky dne a noci, což jí rozhodně neprospívá.


Stříbro – náměstí
Stříbro – náměstí, v popředí nasvícené stromy

Město Mělník: Zde jsou na historickém náměstí na chodnících instalované lampy s LED svítidly s vyzařovací charakteristikou převážně směrem dolů na chodník. Dle našich zkušeností je pěkně vidět pod nohy přímo pod lampou a v jejím blízkém okolí, ovšem mezi svítidly jsou tmavá místa, takže chodec střídá chůzi pod světlem a potmě. Navíc je na jedné lampě instalován reflektor namířený na historickou budovu (kterou má zřejmě osvětlovat, avšak reflektor nesvítí). Výsledkem je, že stíní této lampě, čímž se pod lampou vytváří tmavý prostor. Také zde jsou jako doplněk použita svítidla umístěná v chodnících po celém obvodu náměstí a svítící kolmo vzhůru. Tato svítidla osvětlují spodní části domů a také svítí do popínavých rostlin – hroznového vína. Výsledek je podobný, jako ve městě Stříbro: oslnění chodci a nasvícené rostliny i v noci. Navíc zde také můžeme vidět trochu bizarní úkaz: Několik svítidel instalovaných v zemi svítí v zahradní restauraci zespodu na hosty (viz foto). 

Mělník - náměstí

  

Mělník - zleva: reflektor stínící veřejnému osvětlení, nasvícená rostlina, zahradní restaurace

Město Jesenice: Mezi Kocandou a Mladíkovem na okraji středočeské Jesenice byl zprovozněn chodník s cyklistickou stezkou, kde bylo instalováno biodynamické osvětlení. Zde byla potlačena modrá složka světla. Vizuálně se osvětlení jeví jako žlutočervené, při chůzi po tomto chodníku večer jsme se nemohli ubránit dojmu: „lepší aspoň něco nežli nic“. Na chodníku je přítmí. Z kolemjdoucích jsou vidět pouze tmavé siluety, a pokud něco nesou v ruce, nepoznáte, jestli je to plechovka piva, nebo nůž. V takovémto osvětlení se jako chodci necítíme bezpečně. Cyklisté budou snad spokojeni, pokud si přisvítí vlastním světleným zdrojem. Navíc jsou některé lampy umístěné přímo v korunách stromů, což nepůsobí jako šetrné k přírodě. Trochu paradoxně se nakonec cítíme příjemněji (i bezpečněji) ve světle „obyčejných“ sodíkových výbojek, když vejdeme do Jesenice. V nočních hodinách se, podle dostupných informací, zmíněné biodynamické osvětlení ztlumí a při náhodném průchodu vytvoří světelný koridor. Tak by správné dynamické osvětlení mělo fungovat – osobní zkušenost s touto funkcí nicméně nemáme.

 

Jesenice: na chodníku je přítmí, některá svítidla osvětlují stromy

Město Říčany: V Říčanech je v části Úvalské ulice instalováno dynamické osvětlení. I zde jsou umístěna LED svítidla s vyzařovací charakteristikou převážně směrem dolů na chodník, které splňují svůj účel a nijak neoslňují. Problém je ovšem s jejich dynamickou funkcí. Svítidlo je v normálním stavu vždy ztlumené, až do takřka přízračného přísvitu. Teprve v momentě, kdy chodec přijde pod něj, se naplno rozzáří a po jeho průchodu zůstává chvíli svítit do jeho zad, než se opět ztlumí. Chodec tedy přichází k lampě téměř potmě, pod lampou se může během několika mála kroků na světle rozhlédnout a dále vykročí do svého vlastního stínu a posléze do temného šera, než přijde k další lampě. Chůze se tak odehrává v rytmu: tma-světlo-tma-světlo (viz foto níže). Některá svítidla jsou navíc instalována tak, že svítí v koruně stromu či v křoví, což nepřispívá ke zdraví městské zeleně a zeleň naopak stíní chodcům. Toto vše ovšem platí v lepším případě čítajícím zhruba polovinu těchto moderních svítidel. Druhá polovina se buďto při průchodu chodce nerozzáří, anebo nesvítí vůbec.

Říčany: Zde je vidět, jak chodec vstupuje do tmy.

Město Benátky nad Jizerou: Zde se budeme zabývat osvětlením parku, který slouží nejen k oddechu a dětským hrám, ale současně jako pěší stezka spojující novou a historickou část města. Jako osvětlení stezky slouží svítidla zabudovaná do chodníku a svítící vzhůru (viz foto níže). Z obrázku je patrné, že svítidla dostatečně neosvětlují stezku, spíše působí dekorativně a naznačují, kudy stezka vede. V minulosti v tomto parku bylo také osvětlení stromů, které do určité míry nahrazovalo veřejné osvětlení, a doplňovalo tak osvětlení stezek zabudované v chodníku. Stromům to však neprospívalo (viz výše). Když jsme v Benátkách nad Jizerou byli naposledy (leden 2020), osvětlení stromů bylo vypnuté, čímž se stezka stala v podstatě neosvětlenou.

Benátky nad Jizerou: naznačená stezka pro pěší

Abychom nebyli pouze negativní, také jeden pozitivní příklad – město Mšeno: V městečku Mšeno svítí na náměstí chodcům opět lampy s LED svítidly s vyzařovací charakteristikou převážně směrem dolů na chodník, které splňují svůj účel a nijak neoslňují.

Mšeno - náměstí

„Ekologické“ osvětlení – zmatení pojmů?

Při sledování různých příkladů veřejného osvětlení a přístupů k jeho rozvoji se nemůžeme ubránit pocitu ze zmatení pojmů, pokud jde o „ekologické“ veřejné osvětlení. Je tomu zvláště tehdy, pokud je takto prezentováno a realizováno osvětlení v barevném odstínu s potlačenou modrou a převažující červenou složkou spektra.

Je již dlouho známé a ověřené, že modré světlo potlačuje spánkový hormon melatonin a stimuluje bdělost. Je proto žádoucí, aby „studeně bílá“ s velkou příměsí modré složky pomáhala všude tam, kde je bdělosti zapotřebí – zejména na přechodech pro chodce nebo v hustém pouličním provozu. Naopak neprospívá spánku, a není tedy příliš žádoucí například v obytných čtvrtích s řídkým provozem.

Pokud se ale veřejné osvětlení v načervenalém odstínu nainstaluje mimo obytné části, zato uprostřed přírody i s nasvícenými rostlinami – jako třeba ve zmíněném případě Jesenice, je výsledek spíše kontraproduktivní:  Jak prokázaly mj. výzkumy NASA (viz náš článek Vliv barev světla na rostliny: příležitost pro umělé pěstírny i otazníky nad zjednodušeným pohledem na „bio“ osvětlení), červená složka stimuluje růst rostlin, a spolu s modrou se proto uplatňují v umělých pěstírnách. Nepromyšlené „ekologické“ veřejné osvětlení tak dokáže vytvořit z ulice či osvětlené cesty – obrazně řečeno – „umělou pěstírnu“ neprospívající člověku ani přírodě.

A nejde jen o barevný odstín. Jisté zmatení pojmů sledujeme i u tzv. dynamického osvětlení. Tímto termínem je označováno jak osvětlení, které se v pozdních nočních hodinách ztlumí, aby nerušilo spící obyvatele, tak to, které je v základním stavu ztlumené po celou dobu svícení a rozzáří se pouze v reakci na průchod chodce (ne vždy šťastně, viz příklad z Říčan).

Závěr

V naší reportáži jsme se zaměřili na veřejné osvětlení, nikoliv tedy na osvětlení historických památek či dekorativní osvětlení.

Jak jistě všichni víme, veřejné osvětlení by nemělo oslňovat chodce ani řidiče, nemělo by svítit tam, kde nemá, ale mělo by svítit tam, kde je potřeba. Jednotlivá svítidla by měla být umístěna tak, aby se mezi nimi nevytvářela tmavá místa. Toho se docílí vhodnou vyzařovací charakteristikou svítidla a správným rozmístěním svítidel. Není na tom vlastně nic objevného, stačí prostě znát a dodržet příslušné normy. Přitom je třeba také přistupovat šetrně k městské zeleni – ovšem ne na úkor bezpečnosti obyvatel.

A konečně, tzv. dynamické osvětlení by mělo být řízeno účelně, jinak nepomůže nikomu a ničemu.

Pavla Slavíková, Jakub Slavík

 Přečtěte si také:

Vliv barev světla na rostliny: příležitost pro umělé pěstírny i otazníky nad zjednodušeným pohledem na „bio“ osvětlení

17.1.2020 Je známo, že různé barvy světla mají bezprostřední vliv na vývoj rostlin. Tento fakt se úspěšně využívá pro umělé pěstování rostlin a je v této souvislosti výzvou pro dodavatele příslušných světelných zdrojů. Zároveň se však objevuje i při poněkud zjednodušeném a tendenčním pohledu na barevné odstíny ve veřejném osvětlení. Produktová informace společnosti OSRAM v lednu 2020 ohledně nových svítidel pro umělé pěstírny (viz foto) dala podnět naší redakci k následujícímu zamyšlení na toto téma.

Celý článek zde

Ostrava začala řešit reklamní smog, nezapomíná ani na nevhodně svítící reklamy

11.10.2019 Řada měst má jako svoji důležitou prioritu chránit svůj urbanistický a architektonický charakter veřejného prostoru, jeho jedinečnost a genius loci. Důležitý krok v tomto směru učinilo město Ostrava, které vydalo v říjnu 2019 manuál o tom, jak správně pracovat s venkovní reklamou. Doporučuje správné postupy a příklady, aby reklama byla čitelná, přehledná, vkusná a efektivní. Ostrava tak jako jedno z prvních měst v ČR (ne-li vůbec první) začíná řešit reklamní smog na svém území.

Celý článek zde

Nová výzva MŽP a MPO na podporu veřejného osvětlení: prospěšný počin vlády i rozpaky

21.8.2019 Města a obce mohou získat příspěvek na rekonstrukci veřejného osvětlení díky společným výzvám Ministerstva životního prostředí (pro obce v chráněných krajinných oblastech) a Ministerstva průmyslu a obchodu (pro ostatní obce), vyhlášeným v srpnu 2019. Žádosti mohou být podávány od 1. září do 31. října 2019. Tuto vládní podporu lze v principu považovat za velmi užitečný počin, který ve svém důsledku může městům a obcím přispět k lepšímu a ekologicky šetrnějšímu veřejnému osvětlení i k úsporám energie, a následně i peněz z městských či obecních rozpočtů. S tímto užitečným počinem se nicméně pojí i některá „ale“, na které chceme v tomto článku rovněž upozornit.

Celý článek zde

Bílé LED veřejné osvětlení a jeho nemilé důsledky

20.2.2017 Současným trendem ve světelných zdrojích pro veřejné osvětlení jsou LED svítidla používající bílé světlo s velkým podílem modré složky. To působí dojmem bílého dne, což se někomu třeba i líbí, ale má i „temnou“ stránku – je škodlivé pro lidi i městskou přírodu. V čem je problém, na to jsme se zeptali RNDr. Jana Hollana, Ph.D. z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services