Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

„Koktavé“ elektrobusy v Berlíně: příběh o mediálním neporozumění investičnímu a vývojovému projektu (naštěstí s happyendem)

15.2.2022 „BVG: Berliner Elektrobusse stottern in die Zukunft“ – takový titulek se právě před šesti lety, v únoru 2016, objevil v berlínských novinách. BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) je berlínský dopravní podnik a nadpis hlásal doslova, že berlínské elektrobusy koktají do budoucnosti.

Ke konci roku 2021 měl BVG téměř 150 elektrobusů standardních i kloubových. Většina elektrobusů je standardní délky 12 m, „noční“ koncepce s dobíjením v garážích. 17 kloubových elektrobusů je průběžně dobíjeno z infrastruktury evropského standardu OppCharge, tedy „reverzním pantografem“ podle normy SAE J3105/1.

Do konce roku 2022 by počet berlínských elektrobusů měl dosáhnout téměř 230 vozidel a dále růst tak, tak aby do roku 2030 mělo všech cca 1500 městských autobusů v Berlíně elektrický pohon.

Kde se tedy vzalo ono nelichotivé „koktání“ berlínských elektrobusů před šesti lety?

V té době probíhal v Berlíně projekt čtyř indukčně dobíjených elektrobusů (viz foto). Toto bezdrátové dobíjení baterií elektrických dopravních prostředků na trase funguje na bázi elektromagnetické indukce mezi pevnou částí, zcela ukrytou pod povrchem vozovky ve stanici, a vozidlovou částí – deskou s indukční cívkou, která se při nabíjení vysune z podvozku a přiblíží k povrchu vozovky na vzdálenost několika centimetrů.

Partnery projektu byli dopravce BVG, Technická univerzita Berlín (TU) a průmyslové společnosti Solaris Deutschland, Bombardier Transportation a Vossloh Kiepe GmbH.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury a jasně deklarován jako „Forschungsprojekt mit einer Erprobung unter realen Bedingungen“ – tedy jako výzkumný projekt s vyzkoušením v reálných podmínkách. Navzdory tomu vnímala berlínská média tyto elektrobusy jednoduše jako dopravní prostředek a pozastavovala se nad tím, že mají v průměru zhruba čtyřicetiprocentní disponibilitu – lidově řešeno, chvíli jezdí a pak zase dlouho ne.

V případě vývojového, výzkumného či demonstračního projektu (jakkoli jej nazveme) ovšem nelze očekávat disponibilitu srovnatelnou s klasickým investičním projektem, kdy se pořídí a nasadí v provozu již hotová a odzkoušená technologie. Jeho smysl je jiný – vyzkoušet fungování zařízení a technických koncepcí vyvíjených a do provozu teprve uváděných. Bylo tedy jen přirozené, že po nějakém čase provozu byly indukčně dobíjené elektrobusy stahovány z linky na dny či týdny, kdy bylo zkoumáno jejich vybavení a vyhodnocován jejich provoz.

V tomto konkrétním případě bylo výsledkem poznání, že průběžně dobíjené elektrobusy mají v Berlíně perspektivu, ovšem indukční dobíjení je příliš komplikované na údržbu, především díky technicky složitým součástem, a tedy i náhradním dílům. To nijak nesvědčí elektrifikaci autobusů ve velkém rozsahu. Ke konci roku 2019 proto byly tyto indukčně dobíjené elektrobusy definitivně staženy z oběhu. Další rozvoj systému průběžně dobíjených elektrobusů v Berlíně pak již probíhal s využitím uzemněného vodivého dobíjení výše uvedeným standardem OppCharge, který navíc zajišťuje plnou interoperabilitu.

Lze tedy shrnout, že tento projekt splnil svůj účel – stanovil směr vývoje a z možných cest vyloučil tu, která byla sice technicky možná, ale pro provoz v běžných podmínkách se ukázala jako málo praktická.   

A kde se vzalo ono „koktavé“ nedorozumění mezi dopravcem a všeobecnými médii?

Dnes již těžko hodnotit, zda to byla nedostatečná, případně neobratná komunikace onoho projektu ze strany dopravce. Z komentářů v tisku lze soudit, že tisková mluvčí BVG nejspíš poskytla médiím pouze suchá data o dnech provozu a mimo provoz u elektrobusů, aniž by k tomu dodala potřebné vysvětlení.

Je však možné také to, že na vině byla obyčejná mediální touha po senzaci takříkajíc ber kde ber. Jak tomu u všeobecných médií nezřídka bývá, zdůrazněny pak byly ty informace, které se k tomuto účelu hodily. Racionální vysvětlování věci od vedoucího onoho projektu, profesora z berlínské Technické univerzity, pak už nestačilo přehlušit senzacechtivý tón. To ostatně u zajímavých, ale veskrze nesenzačních informací není žádná výjimka.

Vzhledem k tomu, že ozvěny tohoto mediálního nedorozumění dosáhly až do Čech (vedení nejmenovaného českého města mělo jeho zásluhou kdysi vážné a neopodstatněné výhrady k elektrobusům), nešlo zřejmě jen o ojedinělý výkřik, ale elektrobusy jako takové měly na čas problém s publicitou. Budiž to velkým poučením o nutnosti vhodně vedené komunikace, pokud se v provozní praxi zkouší nové technologie v rámci vývojových či demonstračních projektů. A nemusí jít jen o elektrobusy.

Dobrá zpráva je, že toto mediální nedorozumění v konečném důsledku nezabránilo přirozenému a zdravému vývoji v oblasti elektrifikované městské dopravy.    

Jakub Slavík

Foto © Solaris Bus & Coach

 Přečtěte si také:

Interoperabilita u elektrobusů  

17.12.2021 S rozvíjejícím se trhem elektrobusů přichází stále více na pořad dne i problém jejich interoperability, tj. možnosti kombinovat elektrobusy a nabíjecí infrastrukturu od různých výrobců. Jako konzultanti se v tomto směru setkáváme s progresivním přístupem i s nepochopením. Je to mimo jiné dáno rychlým vývojem v této oblasti, ale také prostředím českého „dotačního socialismu“, kde velký podíl spolufinancování z evropských dotací nastartoval trh s elektrobusy, ale zároveň od počátku pokřivil jeho fungování. Pojďme si zde ukázat některé důležité pojmy a aktuální situaci.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services