Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Prokognitivní osvětlení napodobující přirozené sluneční světlo zlepšuje produktivitu, zdraví i náladu v interiérech

29.5.2023 Světlo má enormní, krátkodobý i dlouhodobý vliv na naše zdraví, výkonnost, psychiku a kvalitu spánku. Proto je potřeba dbát i v pracovním prostředí na vlastnosti osvětlení.

Lidský organismus je přímo závislý na světle od slunce a střídání světla a tmy. Ve dne jsme jím vedeni k aktivitě, za noci k odpočinku a regeneraci. V současnosti však na přirozeném světle trávíme jen zlomek svého času, většinu dní pobýváme pod umělým osvětlením, ať už v práci, ve škole, při sportu, nákupu nebo v dalších interiérech. Osm hodin pod nekvalitním osvětlením dokáže značně uškodit, nejen výkonu, náladě a vitalitě, ale i zdraví.

Cirkadiánní rytmy

Fungování lidského těla je řízeno tzv. cirkadiánními rytmy, jež jsou prostřednictvím nevizuálního systému oka (NIF) synchronizovány slunečním zářením, resp. jeho spektrálním složením v azurové oblasti. To v průběhu dne podněcuje tvorbu hormonu serotonin a aktivuje a řídí v lidském těle biologické procesy, které mimo jiné ovlivňují kognitivní funkce mozku, jako bdělost a koncentraci, paměť a výkonnost. Významně ovlivňuje také emoční naladění a psychickou i fyzickou odolnost a vitalitu. Se západem slunce pak ubývají modré, azurové a zelené vlnové délky. Jejich absence dává organizmu signál k odpočinku, resp. k tvorbě a distribuci hormonu melatonin, který působí jako „vyslanec“ centrálních hodin a podmiňuje kvalitu spánku. Startuje ve všech tkáních a orgánech regeneraci a reparaci buněk a očistu paměti, působí jako antioxidant, zbavuje tělo volných radikálů a má protizánětlivé a protinádorové funkce.

Právě v souvislosti se správnou tvorbou a funkcemi zmíněných hormonů lidé, kteří pracují, učí se, respektive podávají jakýkoli duševní, nebo fyzický výkon za denního světla či při umělém osvětlení podobajícímu se dennímu světlu od slunce, dosahují lepších výsledků a také jsou odolnější vůči stresu, mají silnější imunitu. Naopak tam, kde se dlouhodobě pobývá pod nekvalitním osvětlením, výkonnost i nálada klesá.

Světelné zdroje

Umělé osvětlení, které je svými vlastnostmi, především spektrálním složením, většinou vzdálené od světla přirozeného, má proto na člověka negativní vliv. Podle mnoha vědeckých studií zhoršuje produktivitu (o 5–16 %), potěšení z práce a celkovou náladu.

Ke snížení negativních dopadů mohou přispět moderní světelné zdroje, které se svým spektrálním složením a dalšími vlastnostmi přibližují světlu v přírodě. Tam, kam neproudí dostatek slunečního světla, pomůže biologicky optimalizované plnospektrální osvětlení, které se ve světě prosazuje jako klíčový trend v osvětlování prostor pro denní činnost, jak jednoznačně potvrdil také poslední největší evropský veletrh v oblasti osvětlování Light&Building ve Frankfurtu nad Mohanem. Vyznačuje se rovnoměrným zastoupením všech barev a vlnových délek, v prostoru je světlo optimálně distribuováno a poskytuje kromě nejvyššího vizuálního komfortu především potřebnou biologickou účinnost. Srovnání světelných zdrojů ilustruje obrázek níže.

Srovnání spektrálního složení a biologické (plná křivka) a vizuální (čárkovaná křivka) účinnosti denního světla, zářivky, běžné bílé LED a bio-optimalizovaného prokognitivního LED osvětlení, zdroj: Lenka Maierová, ČVUT UCEEB

S radostí do práce

Prokognitivní osvětlení zlepšuje produktivitu, snižuje chybovost, podporuje bdělost, rychlost myšlení i koncentraci a v neposlední řadě zlepšuje vztahy na pracovištích, zatraktivňuje pracovní prostředí a podporuje jeho bezpečnost. Dokládají to kromě zahraničních studií i lokální experimenty, například na pražských gymnáziích, které prokázaly, že pod prokognitivním světlem dosahují studenti výrazně lepšího prospěchu a výsledků v kognitivních testech (+20 %) a v testech krátkodobé paměti (+12–15 %). Naopak se snížila celková nemocnost a pozdní příchody. Ke zlepšení kognitivních schopností, aktivity i celkového zdraví došlo také při experimentu v domově seniorů v Berouně. Kvalitní plnospektrální osvětlení je přínosné aplikovat do všech interiérů budov, kde probíhá denní duševní, nebo fyzická činnost, např. v oblastech administrativy a výroby, vzdělávání, zdravotnictví a sociálních služeb, v bezpečnosti a obraně apod.

Osvětlení je jedním ze základních kamenů při vytváření podnětného a komfortního pracovního prostředí a dnes skýtá díky moderním LED technologiím výrazný potenciál pro zlepšení činností a plynoucích výsledků organizací.

Daniel Jesenský a Hynek Medřický, Spectrasol

Foto a obrázky © Spectrasol

Další informace na stránkách Spectrasol zde

 Přečtěte si také:

Prokognitivní osvětlení Spectrasol navozuje ve škole pocit příjemného denního světla

29.3.2023 V základní škole Felberova Svitavy bylo na konci února 2023, poprvé v Pardubickém kraji, instalováno prokognitivní osvětlení od společnosti Spectrasol. Tato svítidla dokáží napodobit přirozené světlo slunce, s přínosem pro práci žáků i učitelů. Realizace proběhla v jedné ze tříd druhého stupně a do budoucna se uvažuje o rozšíření.

Celý článek zde


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Třetí


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services