Přečtěte si: Pozvánka na konferenci Smart city v praxi IX

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Elektrobusy ve smart city Písek: chytrý přístup s trochou rozpaků

16.12.2020 V sychravém dopoledni 10. prosince 2020 bylo na autobusovém nádraží prvního českého smart city Písek zprovozněno nabíjení jeho pěti nových elektrobusů MHD. K této neokázalé, ale nanejvýš důležité události byla přizvána i naše redakce. V rámci chytrého řešení písecké MHD přitom nejde o pouhou náhradu „kus za kus“ dieselu za elektrobus, ale u příležitosti tohoto milníku dochází ke změně a celkovému zefektivnění linkového vedení. Chytrý je i způsob pořízení a provozování nabíjecí infrastruktury. Rozpaky naproti tomu budí použitá nabíjecí technologie. Ale popořádku.

Elektrobusy SOR

Na linkách písecké MHD slouží čtyři elektrobusy SOR EBN 11 a jeden elektrobus SOR EBN 8, oba typy od výrobce SOR Libchavy.

Elektrobus SOR EBN 11 je elektrobus o délce 11,1 m, pro Písek dodaný ve třídveřovém provedení. Má kapacitu 23 míst k sezení a 66 k stání s bezbariérovým prostorem pro přepravu invalidního vozíku či dětského kočárku.

Elektrobus SOR EBN 8 je dvoudveřový elektrobus o délce 8 m. Má kapacitu 16 míst k sezení a 35 k stání s bezbariérovým prostorem pro přepravu invalidního vozíku či dětského kočárku.

Elektrobusy SOR jsou poháněny asynchronním šestipólovým vodou chlazeným elektromotorem o jmenovitém výkonu 120 kW.

Jako zásobník energie slouží v obou případech 172kWh lithium-iontová baterie uložená na zádi vozidla (viz foto vpravo). V závislosti na netrakční spotřebě se tak dojezd na jedno nabití může pohybovat okolo 150 km.

Elektrobusy jsou vybaveny elektrickým topením a klimatizací s přídavným naftovým topením.

Chytrá dodávka nabíjecí infrastruktury od ČEZ ESCO

Společnost ČEZ ESCO dodala a namontovala trafostanici výrobce Betonbau UKL 3119L s hermetizovaným transformátorem 630kVA. Nabíjecí infrastruktura byla tímto způsobem připojena ke zdroji vysokého napětí z veřejné sítě E.ON. Toto řešení je efektivní z pohledu energetického managementu i souvisejících regulovaných cen.

Součástí dodávky ČEZ ESCO byly rovněž dvě rychlé nabíjecí stanice RNS 32, s online monitoringem prostřednictvím SIM karty s maximálním napájecím výkonem 170 kW. Tato nabíjecí stanice používá konektor typu KRD 20. Jejich výrobcem je Rail Electronics CZ.

Dopravce si dále dodal 5 nabíjecích stojanů NSP25 pro pomalé dobíjení s maximálním výstupním výkonem 44 kW, rovněž od Rail Electronics CZ (nebyly tedy součástí dodávky od ČEZ ESCO, ale tato firma je namontovala).

V areálu bylo jako součást dodávky ČEZ ESCO instalováno také 5 ks LED osvětlení pro zvýšení bezpečnosti.

Celá služba „na klíč“ od ČEZ ESCO tedy zahrnovala dodávku a montáž zařízení ve výše uvedeném rozsahu včetně vyprojektování, instalace zařízení a stavebních prací formou nájmu. Znamená to, že investice se v průběhu 5 let postupně splácí v rámci pronájmu. Během tohoto období zajišťuje ČEZ ESCO servisní a údržbové činnosti. Součástí je i služba „Next business day“ – oprava zařízení do 24 hodin a v případě závažnějších oprav plné zprovoznění do následujícího pracovního dne. Tato služba se týká celého zařízení, od vstupního kabelu vysokého napětí do trafostanice po koncovku napájení vstupující do autobusu.

Trocha rozpaků – Zn. Hlavně levně

Rozpaky u tohoto chytrého technického a obchodního řešení budí zmíněná nabíjecí technologie a její rozhraní. Na rozdíl od rychlého zásuvkového dobíjení používaného např. v Trutnově s obecně užívanou standardizovanou zásuvkou CCS2, je zde uplatněno individuální řešení firem SOR a Rail Electronics. Zákonitě tak dochází k uzamčení zákazníka (tzv. vendor lock-in), tedy k plné závislosti dopravce na těchto dodavatelích, bez možnosti snadno rozšířit svůj park elektrobusů o vozidla od jiných výrobců.

Podle informací ČEZ ESCO byla hlavním důvodem tohoto nepříliš prozíravého přístupu dopravce snaha o co nejlevnější řešení. Levnému řešení ostatně odpovídá i omezená „inteligence“ nabíjecí infrastruktury s relativně malým podílem automatizace, v porovnání např. s výše zmíněným Trutnovem. Pokud jde o lidský činitel, komplikuje mu práci mimo jiné velmi robustní konstrukce nabíjecí zástrčky (viz foto vlevo a níže), s níž si poradí opravdu jen silný muž.

Čas ukáže, nakolik bylo toto řešení skutečně „smart“ a nakolik se jím jen potvrdí známé české přísloví o nejlevnějších šatech.

Změna systému MHD

Za chytrou lze nicméně považovat související změnu linkového vedení MHD v Písku, která se na začátku prosince 2020 velmi zjednodušila.

Místo původních 11 linek obsluhujících vybrané části města i přilehlých městských celků má nyní „pouze“ 6 linek. Ty jezdí pravidelněji, zahrnují větší území a jsou pro cestující pohodlnější. MHD přitom stále obsluhuje prakticky všechny dosavadní zastávky MHD, a to i bez složitého hledání v jízdních řádech a zbytečného trávení času na cestě, charakteristických pro dřívější linkové vedení.

V souvislosti s pořízením elektrobusů je významnou novinkou skutečnost, že menší z elektrobusů nyní zajíždí až do samého historického centra města.

Hlavním smyslem všech těchto změn je zlepšení dopravní dostupnosti jednotlivých částí města tak, aby při pojížďkách po městě nebylo nutno využívat vlastní automobil.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Škola baterií na portále Proelektrotechniky.cz se představuje

30.11.2020 Stejně jako osobní automobilová doprava i veřejná doprava a nákladní doprava stále více směřuje ke snižování emisí. V naší škole baterií, postupně uveřejňované na portále Proelektrotechniky.cz, se zaměříme na oblasti dopravy, kde se používají baterie. Právě baterie budou nedílnou součástí všech vozidel, která aktivně snižují množství emisí, ať už jsou to hybridní vozidla, čistě elektrická nebo ty s pohonem na palivové články.

Celý článek zde


Konferenci „Elektrické autobusy pro město IX“ nahradila letos interaktivní brožura stejného jména – právě vychází

18.11.2020 Pro letošní veletrh Czechbus byl připravován již devátý ročník naší tradiční konference „Elektrické autobusy pro město“. Vzhledem ke zrušení veletrhu, k neustále se měnící situaci ohledně vládních protiepidemických opatření, ale také k setrvalému zájmu profesionální veřejnosti o problematiku elektrických autobusů jsme se rozhodli letos nahradit naši konferenci interaktivní brožurou stejného názvu „Elektrické autobusy pro město IX“.

Celý článek zde


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

26.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - druhé vydání

V březnu 2020 vyšla brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, druhé vydání. Najdete zde opět příběhy o moderních technologiích ve službách měst a obcí, a také příběh ze života o Rozumném městě, Smart Kocourkově a strategii smart city. Je to příběh z konzultační praxe konzultační firmy provozující tento portál. Rozumné Město a Smart Kocourkov jsou fiktivní názvy dané skutečným městům. Jak název napovídá, tento příběh ukazuje dva zcela odlišné přístupy ke konceptu smart city a vytváření jeho strategického dokumentu – rozumný a, řekněme, méně rozumný. Články z této brožury také publikujeme na našich portálech. 

Celá brožura – druhé vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ jsou zaměřeny především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services