Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Elektrobusy Rampini a projekt LIFE3H: první italský palivočlánkový autobus bude provozován ve vodíkovém údolí Přístav Civitavecchia.  

Společnost Rampini, italský výrobce vozidel a také hlavní partner tohoto desátého ročníku naší konference Elektrické autobusy pro město X, je v České republice znám zejména jako dodavatel elektrických midibusů s pantografovým průběžným dobíjením pro vídeňského dopravce Wiener Linien; jeden zde byl testovaný v letech 2013-14. Od té doby se portfolio elektrických autobusů tohoto výrobce významně rozšířilo. Nejnovějším produktem, který je nyní v procesu vývoje, je palivočlánkový midibus Hydron, který bude mít svoji premiéru v tzv. vodíkovém údolí Přístav Civitavecchia.

Trocha historie elektrobusů Rampini  

V roce 2010 vyrobila společnost Rampini z italské Umbrie svůj první elektrobus E80 – osmimetrový městský elektrický midibus pro přepravu 48 cestujících vybavený 200kWh bateriemi nabíjenými ze zásuvky, dávajícími vozidlu dojezd na jedno nabití cca 190 km. Byl to vůbec první italský elektrobus (na úvodní fotografii vpravo).

Později se k němu přidal typ E60, šestimetrový elektrobus určený do města (na úvodní fotografii vlevo), mimo jiné vystavený v Praze u příležitosti výše zmíněné konference. Pojme 35 cestujících a jedno nabití vystačí na cca 120 km nebo 10 hodin provozu. Je velmi snadno ovladatelný, což spolu s maximální hmotností pouhých 8,8 t může být důležitou výhodou pro provoz v historických centrech měst.

Veškerá elektrická trakční výzbroj u obou uvedených typů, využívající lithium-feritové bateriové články, byla zkonstruována a vyrobena firmou Rampini, včetně systému bateriového managementu (BMS) zahrnujícího řízení a monitorování jednotlivých bateriových článků s aktivním balancováním a automatické vytápění.

Důležitým milníkem pro společnost Rampini se stal rok 2018. Tehdy zastavila výrobu dieselových dopravních prostředků pro veřejnou dopravu a zaměřila se na elektrické autobusy. To vedlo k významným organizačním změnám: Veškeré výrobní linky byly reorganizovány (viz foto níže) a posíleny byly zdroje určené pro výzkum a vývoj.

Proces vývoje u společnosti Rampini se nezastavuje. V současné době připravuje Rampini Hydron, osmimetrový elektrobus s palivočlánkovým prodlužovačem vzdálenosti. Spolu s ním je připravována i nová verze 8m elektrobusu, která bude hotova na konci roku 2021. První provozní nasazení Hydronu bude v tzv. Vodíkovém údolí Přístav Civitavecchia jakožto součást projektu  LIFE3H.

Co je to vodíkové údolí?  

Vodíkovým údolím (anglicky Hydrogen Valley) se v terminologii evropských vodíkových a palivočlánkových projektů nazývá realizace těchto technologií ve vymezené, geografickém území, zahrnující významnou část vodíkového hodnototvorného řetězce. Ten začíná výrobou vodíku, pokračuje jeho skladováním a dopravou ke koncovým uživatelům.

Tři takováto vodíková údolí budou součástí také výše zmíněného projektu LIFE3H.  

Projekt LIFE3H  

Cílem projektu LIFE3H je založit, předvést a využívat tři vodíková údolí s palivočlánkovými autobusy plněnými přebytečným vodíkem z místní průmyslové výroby, čímž se uzavře lokální hospodářský okruh. Úspěšné splnění tohoto cíle může znamenat výzvu pro dosažení čistoty vodíků 99,99 %, nezbytné pro bezchybné fungování palivových článků v autobusech, při použití odpadního vodíku z průmyslu.   

Projekt bude demonstrovat nová řešení pro dopravu, která zlepší kvalitu ovzduší, sníží emise, usnadní mobilitu, hospodářský růst a ekologickou udržitelnost a zároveň bude chránit lidi, architekturu i přírodní oblasti.  

V rámci projektu vznikají tři vodíková údolí.

Prvním je historické město Terni, nacházející se v blízkosti jedné z největších italských oceláren.

Druhým je přístav Civitavecchia (viz foto vpravo) s milióny turistů ročně a historickým přístavem.

Třetím je horská oblast Altopiano delle Rocche v italských Apeninách s lyžařskými areály a částí přírodního parku Sirente Velino.

Jak zmíněno v úvodu tohoto článku, dva palivočlánkové autobusy Hydron budou provozovány ve vodíkovém údolí Přístav Civitavecchia.

Specifickými cíli projektu LIFE3H jsou:

•    vybudovat první tři italská vodíková údolí, která budou sloužit jako základ jednoho transregionálního vodíkového údolí,

•    vyvinout praktický a zároveň udržitelný druh místní silniční veřejné dopravy,

•    implementovat integrovanou místní politiku a regulační rámec pro široké využití vodíkových plnicích stanic a palivočlánkových vozidel,

•    posílit cirkulární ekonomiku skrze skladování a využívání odpadního vodíku z místního průmyslu, jako je výroba oceli nebo sody,

•    vytvořit standardní systém chytrého řízení udržitelné mobility,

•    vyvinout implementační strategii vodíkového údolí, umožňující jeho rozšíření a replikování v jiných oblastech,

•    zvýšit obecné povědomí a zlepšit politickou vůli ohledně udržitelné mobility, vodíkové bezpečnosti a kvality ovzduší v oblastech s kulturním dědictvím.

Projekt LIFE3H je koordinován regionem Abruzzo v partnerství s vyváženým společenstvím veřejných orgánů, výzkumných institucí, průmyslových partnerů a konzultačních firem.

Účastníky projektu LIFE3H jsou tedy následující organizace:

Regione Abruzzo (koordinátor), Società Chimica Bussi Spa, CITRAMS - University of L'Aquila, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Port Mobility S.p.A., Rampini Carlo Spa, Snam 4 Mobility spa, Comune di Terni, Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A: Unipersonale, UNeed.IT Srl, Università degli Studi di Perugia a Università degli Studi Guglielmo Marconi.

Celkový rozpočet projektu činí 6 339 853 € (cca 162 mil. Kč), z čehož 2 978 671 € (cca 76 mil. Kč) je spolufinancováno z evropského programu LIFE 2020. Projekt LIFE3H byl zahájen v září 2021 a potrvá čtyři roky.

Francesca Bertini, Rampini Carlo S.p.A. a redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Rampini Carlo S.p.A. and CivitavecchiaPort.org

www.rampini.it 

 Přečtěte si také:

Vyšla brožura „Elektrické autobusy pro město X“

29.11.2021 U příležitosti jubilejního, desátého běhu naší konference „Elektrické autobusy pro město“ vydáváme stejnojmennou brožuru, která obsahuje čtivé informace ze světa elektrických autobusů, souvisejících technologií a možností jejich financování. Jak se dočtete hned v prvním článku, jeden rok se tato konference konala dvakrát a byl k tomu dobrý důvod. Proto tedy desátý běh následuje už devět let po tom prvním, uspořádaném v roce 2013.

Celý článek zde


Nárůst vozidlových parků, standardizace a diverzifikace produktů a služeb: zpráva z jubilejní, desáté konference Elektrické autobusy pro město

24.11.2021 Jako již tradiční doprovodný program veletrhu Czechbus se 24. 11. 2021 v Kongresovém sále Výstaviště Praha-Letňany konala jubilejní konference Elektrické autobusy pro město X, pořádaná provozovateli tohoto portálu. Bylo to opět pod záštitou Sdružení dopravních podniků ČR, s jehož významnou spoluprací tato série úspěšných konferencí v roce 2013 začala.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Chytré technologie, řešení problémů suburbanizace i Parkinsonovy zákony

Zpráva z konference Smart city v praxi VI, tentokrát jako online studio

18.5.2021 Dne 18. května 2021 proběhl další ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Vzhledem k protiepidemickým opatřením proběhla konference tentokrát jako online studio, kdy před kamerou vystoupili zúčastnění odborníci, které na YouTube v přímém přenosu sledovala stovka zástupců municipalit, městských služeb a dalších relevantních institucí.

Celý článek s prezentacemi a videozáznamem konference zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Fotoreportáže z našich smart měst a obcí

V létě 2020 zpracovával provozovatel tohoto portálu, naše firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, analýzu a zhodnocení vybraných strategií českých smart měst, obcí a regionů. 

Podívejte se:


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services