Přečtěte si: Komunitní energetika: příležitost, ale i riziko nerealistických očekávání

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

V Hradci Králové začal rutinní provoz inteligentního dopravního systému

4.5.2023 Po necelých dvou letech od zahájení prací přechází od května 2023 do ostrého provozu inteligentní dopravní systém (IDS). Tento systém zahrnuje úpravu signalizací na 34 křižovatkách a čtyřech přechodech, zajištění preference vozidel pro MHD a složky IZS nebo spuštění penalizačního modulu.

Veškeré související práce zajišťovala pro město společnost Cross Zlín. Ve Zlíně je také servis celého dopravního systému. Dopravní ústředna – dispečink – je umístěna v budově Dopravního podniku města Hradce Králové.

Preference vozidel MHD a IZS

V rámci inteligentního dopravního systému byl zaveden systém podmíněné preference autobusů a trolejbusů městské hromadné dopravy. Je to jiný druh preference než u záchranných složek. Do vozů MHD již byla instalována speciální zařízení, která se systémem komunikují. V momentě, kdy autobus nabírá zpoždění a dostane se do křižovatky, křižovatka dokončí stávající úkony, a v případě možnosti zařadí zelenou pro autobus. Tento subsystém začne plně fungovat po dokončení nového odbavovacího systému.

Pro některá vozidla integrovaného záchranného systému (IZS) bude platit systém absolutní preference. V případě, kdy se hasičský nebo záchranný vůz bude blížit ke křižovatce, IDS zruší stávající signály (všichni budou mít červenou) a zůstane zelená pouze v jeho směru. Aby mohl tento systém fungovat, musí být vozy záchranných složek vybaveny speciálním zařízením, které bude komunikovat se systémem IDS.

Změny ve světelné signalizaci

S novým IDS přišlo také několik změn ve světelné signalizaci. Původní zelená vlna, na kterou byli Hradečané zvyklí, byla pozměněna tak, aby byla doprava plynulejší a rovnoměrná na všech výjezdech z města. Výraznou změnou je také odbočování vozidel do souběžné zelené pro chodce doprava, v některých případech i doleva. Tato úprava křižovatek je v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a dalšími navazujícími předpisy pro výstavbu signalizačního zařízení.

Kvůli zvýšení bezpečnosti byl na signalizaci nastaven noční režim, a to v čase od 21 do 5 hodin. V tomto režimu mají řidiči v hlavním směru trvalou zelenou. Ta je přerušena pouze v případě, že je systémem zaznamenána poptávka ve vedlejším kolizním směru, jednat se může o vozidlo, cyklistu nebo chodce, který použil tlačítko pro chodce na přechodu. V případě, že je shodný příjezd ve vedlejším i hlavním směru, bude systémem zpravidla upřednostněno vozidlo v hlavním směru.

Pro uspořádání křižovatky řeší systém několik proměnných, jako jsou vzájemná poloha nebo rychlost subjektů.

Dopravní značení

Na několika místech došlo k úpravě dopravního značení. Například u třech základních škol ZŠ Úprkova, ZŠ SNP a ZŠ Malšova Lhota byla změněna maximální povolená rychlost. Původně zde byla maximální rychlost 30 km/h s dodatkovými tabulkami týkajícími se časového omezení platnosti, podle požadavků dotčených orgánů ji ale nahradilo omezení na 50 km/h.

Současné vedení města s touto změnou nesouhlasí a řeší alternativní variantu. Tou mohou být například proměnná světelná dopravní značení, která budou omezovat rychlost právě jen ve vybraných časech. Musí být ovšem sladěné s celým systémem, aby rozpoznal, kdy má kontrolovat omezení na 30 km/h a kdy na 50 km/h.

Usnadnění pro osoby se zdravotním postižením

Další změnou na křižovatkách jsou úpravy pro bezproblémový pohyb chodců, cyklistů a imobilních občanů. Zvuková znamení pro nevidomé osoby (klepátka) si tyto osoby spustí speciálním ovladačem, a nedochází tak k rušivému klepání v době, kdy tento signál není nutně potřebný. Toto řešení ocení občané bydlící v okolí křižovatek obzvláště v nočních hodinách.

Penalizační modul

Součástí IDS je také zavedení penalizačního modulu, který začíná fungovat od května 2023. Na vybraných místech jsou umístěny radary měřící úsekovou a okamžitou rychlost nebo zaznamenávající průjezd vozidel na červenou. Místa, kde se radary nacházejí, byla konzultována s Policií České republiky.

Celkem se jedná o dvanáct kamerových bodů, které jsou zároveň součástí stávajícího dohledového systému a budou sloužit i k objasnění dopravních nehod. Všechny radary nebudou fungovat současně, ale je nastaveno jejich střídání. Kamery, které nebudou aktivní pro penalizační modul, budou stále funkční pro sběr statistických údajů intenzity dopravy.

Testovací provoz IDS

Od podzimu loňského roku probíhalo testování IDS. V rámci zkušebního provozu měli občané města možnost obracet se na adresu ids@mmhk.cz, kam mohli psát své podněty a připomínky k jeho fungování. Doposud jich město obdrželo více než sto. E-mailová adresa ale rušena nebude a občané budou mít stále možnost se s městem na fungování nového dopravního systému podílet.

Inteligentní dopravní systém zpočátku vyvolával rozporuplné názory, ale už za dobu jeho testování bylo možné vidět, že na některých místech došlo k výraznému zklidnění dopravy, a zároveň se doprava stala plynulejší.

V neposlední řadě: Jaké byly náklady projektu a kdo je uhradil

Za celý systém včetně nákladů šestiletého provozu, servisu a dalších služeb město zaplatí 330,6 mil. Kč včetně DPH. Téměř 158 mil. Kč, tedy cca 48 %, pokryje dotace z Operačního programu doprava.

redakce Smartcityvpraxi.cz, s využitím podkladů Statutárního města Hradec Králové

Ilustrační foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Bateriové a palivočlánkové elektrobusy Solaris – příklad rostoucí diverzity nabídky a velikosti dodávek v Evropě

24.4.2023 S rostoucím tlakem na snižování klimatických dopadů veřejné dopravy rostou i velikosti dodávek elektrických autobusů, a to jak bateriových, tak palivočlánkových. Charakterizují to dvě dosud nejrozsáhlejší dodávky polského výrobce Solaris Bus & Coach, pro norské Oslo a německý Rostock.

Celý článek zde


Při přechodu k plné elektrifikaci Praha důvěřuje hybridům: až 140 kloubových diesel-hybridních autobusů Iveco pro hlavní město

13.4.2023 Vítězem veřejné zakázky Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) na nákup nových kloubových hybridních autobusů se v polovině dubna 2023 stala společnost Iveco Czech Republic ze skupiny Iveco Group s vozidlem Iveco Urbanway Hybrid 18M (viz vizualizace na obrázku). DPP s vítězem tendru uzavřel rámcovou smlouvu, která mu v následujících pěti letech umožní nakoupit až 140 vozidel tohoto typu.

Celý článek zde


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Elektromobilita jako součást konceptu inteligentních měst vytváří příležitost k efektivnímu využívání osobních a užitkových elektromobilů pro ozdravění prostředí ve městech a regionech. Zároveň otevírá možnosti spolufinancování z evropských zdrojů pro příslušně zaměřené projekty. Konference Efektivní elektromobilita ve smart city se těmito tématy zabývá a je určena odborné veřejnosti z řad municipalit, městských služeb, průmyslu a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php


Copyright © 2012 – 2023 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services