Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Videopořad skupiny E.ON pomáhá snižovat riziko úrazů elektrickým proudem

7.8.2023 Jedním z nejzávažnějších úrazů, který má často fatální následky, je úraz elektrickým proudem. V České republice je jejich počet v řádech stovek ročně. Podle aktuálních statistik se téměř jedna třetina z nich přihodí dětem do 18 let. Pro zlepšení této situace vytvořila společnost EG.D ze skupiny E.ON nové vzdělávací video, které bude distribuovat do škol.

Úrazovost elektrickým proudem a její příčiny

Jak konstatují zástupci skupiny E.ON, v domácnostech i jinde roste počet elektrických zařízení, rozvíjí se elektromobilita, připojujeme stále více solárních systémů včetně baterií, zkrátka lidé se v důsledku změn v energetice setkávají s elektřinou stále častěji. Elektřinu berou jako automatickou součást svých životů, ale přitom si málokdy uvědomují, jak může být setkání s ní nebezpečné.

Počet úrazů elektrickým proudem v posledních třech letech postupně klesá, ale tempo poklesu je velmi pomalé. Podle dat, která EG.D poskytl Ústav zdravotních informací a statistiky (ÚZIS), se vloni elektrickým proudem zranilo 365 osob, předloni 396 a před třemi lety 400. Mezi lety 2015 až 2022 poranil elektrický proud dohromady 3301 lidí. Třetinu z tohoto počtu tvořily děti (1367). Zhruba dvě třetiny zranění pak utrpěli dospělí muži a chlapci do 18 let.

Při pohledu do regionů se největší počet těchto úrazů stal ve Středočeském kraji, kde došlo za posledních sedm let k 15 % ze všech úrazů elektrickým proudem v ČR. Druhý je Moravskoslezský kraj se 12 %, třetí pak s 10 % Ústecký kraj. A toto schéma kopírují i úrazy u dětí a mladistvých. Většina úrazů elektrickým proudem vznikne kvůli neznalosti a neopatrnosti lidí a porušení bezpečnostních pravidel.

Konce pak mohou být fatální. Od roku 2015 do roku 2021 podlehlo následkům poranění elektrickým proudem 108 lidí, z toho tři děti. V dlouhodobém průměru je to jeden mrtvý každých dvacet dní. Smrtelných úrazů bylo nejvíce, 13 %, shodně ve Středočeském a Ústeckém kraji, následuje kraj Olomoucký, kde se událo za toto časové období 12 % smrtelných zranění elektrickým proudem.

Zkušenosti z vlastních řad: podpora bezpečnosti práce ve skupině E.ON

Ročně technici EG.D provedou více než 30 000 servisních úkonů pod napětím. Úrazy, kdy se technik zraní elektrickým proudem, jsou spíše výjimkou a vznikají zejména kvůli nedodržení bezpečnostních předpisů či z nepozornosti. Za posledních deset let eviduje EG.D pět takových úrazů (dva z toho smrtelné). To je ale pouze 0,0016 % ze všech provedených prací pod napětím.

Při práci s elektrickým proudem totiž klade EG.D maximální důraz na bezpečnost práce, díky čemuž se počet úrazů mezi jejími pracovníky blíží nule. Přispívá k tomu i používání nejmodernějších technologií, které maximalizují bezpečnost.

Pro kontrolu sloupů velmi vysokého napětí využívá EG.D například drony, které pomohou bezpečně odhalit poruchy na vedení, aniž by na něj technici museli šplhat. Zaměstnanci EG.D jsou pravidelně školeni, cvičí se v moderních výcvikových polygonech, ale někteří z nich se také podílejí na vývoji edukačních materiálů a předávají ostatním své zkušenosti z praxe.

Největší problém: kontakt s vedením pod napětím

Ročně se v oblastech obsluhovaných skupinou E.ON vyskytnou nižší desítky incidentů, kdy veřejnost svou nedbalostí či neopatrností přijde do kontaktu s elektrickým vedením nebo dalšími distribučními zařízeními a způsobí si zranění elektrickým proudem.

Nejčastějšími případy jsou ty, kdy těžká nebo zemědělská technika přijde některou svou částí do kontaktu s vodiči vysokého napětí. Správným postupem je v tomto případě nevystupovat, zůstat ve voze a zavolat na pohotovostní linku distributora.

Videosnímky pro vzdělávání a prevenci úrazů

EG.D dlouhodobě podporuje edukační projekty, díky nimž je člověk opatrnější, a mohou mu zachránit život, kupříkladu sérii instruktážních videí pro zemědělce.

Ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady v Praze nyní vyrobila společnost EG.D edukační video, které upozorňuje na možné dopady úrazů elektrickým proudem. Ukazuje nebezpečí elektrického oblouku. Ne každý si totiž uvědomuje, že lidské tělo je vodič elektrické energie. Elektřina do těla vstoupí a opět z něho vystoupí a může se to stát, aniž by se člověk přímo dotknul předmětu pod napětím.

Tento krátký film je volně k dispozici pro učitele, žáky devátých tříd a studenty středních škol. Edukační video doplňuje zdarma dostupná série pracovních listů, z nichž se žáci dozvědí, jak se nejlépe chovat v blízkosti energetických zařízení a předejít zranění elektrickým obloukem.

Video je k dispozici ZDE

redakce Proelektrotechniky.cz

Ilustrační foto © archiv redakce Proelektrotechniky.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Alternativní umění? Ne, vandalismus. Dobrá praxe Českých drah proti graffiti

26.7.2023 Existují názory, že autoři graffiti jsou vlastně alternativní umělci, které je třeba chápat a poskytnout jim prostor. Tento názor rozhodně nesdílejí České dráhy a objednavatelé dopravy, kteří chtějí čisté vlaky, nezašpiněné čmáranicemi vandalů. Praxe Českých drah, prezentovaná v červenci 2023, může být inspirací i pro další provozovatele hromadné dopravy. 

Celý článek zde
Dobrá praxe z Pardubic: přísnější pravidla pro elektrokoloběžky

25.7.2023 Sdílené elektrokoloběžky jsou oblíbené zejména mezi mladší generací. Zároveň však představují značně problematickou oblast mikromobility, jak se proti své vůli přesvědčili například obyvatelé Paříže. O zpřísnění pravidel pro jejich používání proto v červenci 2023 jednali a rozhodli v Pardubicích.

Celý článek zde
Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Konference Efektivní elektromobilita v organizacích prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde

http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services