Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Elektrobusy, jejich standardizace a interoperabilita: Ostrava a ti druzí

8.4.2021 V březnu 2021 zvítězil ve výběrovém řízení Dopravního podniku Ostrava (DPO) na rozšíření systému průběžně dobíjených elektrobusů polský výrobce Solaris Bus & Coach, který dodá 24 vozidel a nabíjecí infrastrukturu. Jde o důležitý průlom v zavádění elektrobusů v ČR. Poprvé se zde rozšiřuje park průběžně dobíjených elektrobusů a jejich nabíjecích stanic o dodávku od jiného výrobce vozidel i infrastruktury. Umožňuje to standardizované čtyřpólové dobíjení, v ČR zatím jediné. Podívejme se při této příležitosti i na další příklady projektů elektrobusů v ČR.

Elektrobusy v Trutnově

Park 4 elektrobusů typu Škoda 26 BB dopravce Arriva Východní Čechy pro MHD v Trutnově (v provozu od roku 2019) používá 4 stanice pro pomalé nabíjení a 1 rychlodobíjecí stanici.

V obou případech jsou elektrobusy dobíjeny pomocí zásuvky evropského standardu CCS2, používaného pro těžká elektrická vozidla i pro elektromobily. Tím je zajištěna plná kompatibilita nabíjecí infrastruktury s dalšími elektrobusy při obměně nebo rozšiřování vozového parku. Rychlé nabíjení během dne probíhá výkonem 150 kW po dobu desítek minut.

Zajímavostí tohoto projektu je, že bezemisní elektrická energie pro toto nabíjení je dodávána z vlastní spotřeby Elektrárny Poříčí vyrábějící elektřinu spalováním biomasy.  

Elektrobusy v Písku

Park 5 elektrobusů typu SOR EBN 11 a SOR EBN 8 dopravce ČSAD České Budějovice (Busem), dodaných koncem roku 2020 pro MHD v Písku (viz foto níže), používá pro nabíjení 5 pomalých a 2 rychlé nabíjecí stanice s výkonem až 170 kW.

Nabíjení používá nestandardní zásuvku od firmy Rail Electronics CZ, dodané v rámci dodávky „na klíč“ výrobcem SOR. Zákonitě to vede k uzamčení zákazníka, tedy k závislosti na jednom dodavateli. Praktickým problémem je také velká hmotnost rychlonabíjecí zásuvky, omezující manipulaci s ní na fyzicky zdatné jedince.

Problém standardizace a uzamčení zákazníka nebyl při přípravě projektu zvlášť uvažován. Hlavním důvodem volby nestandardního řešení byla nejnižší nabídková cena.  

Průběžně dobíjené elektrobusy v Ostravě

Dopravní podnik Ostrava provozuje od roku 2018 v rámci svého parku elektrobusů 2 průběžně dobíjené elektrobusy Ekova Electron. K nabíjení je používán „reverzní pantograf“ pro čtyřpólové dobíjení (tj. dva silové póly, zemnicí pól a řídicí pól) evropského standardu OppCharge (též norma SAE J3105/1), viz foto.

Rychlodobíjení probíhá po dobu nejvýše 10 minut výkonem až 450 kW. Dodavatelem celého projektu byla domácí firma Ekova Electric, s nizozemským výrobcem nabíjecích stanic Heliox jako subdodavatelem.

Jak řečeno v úvodu, finálním dodavatelem celého nového projektu a zároveň dodavatelem elektrobusů je Solaris Bus & Coach. Dodavatelem dvou nových nabíjecích stanic se čtyřmi nabíjecími stojany v rámci tohoto projektu je (podle autorových zdrojů) společnost Siemens. To v praxi ukazuje, jak standardizace brání uzamčení zákazníka, tedy jeho závislosti na jednom dodavateli vozidel nebo nabíjecích stanic.

Elektrobusy značky Solaris mají být uvedeny do provozu na jaře 2022. Dopravce má v plánu je nasadit na autobusových linkách 22, 28, 30, 32, 34, 51, 52, 53, 56 a na noční lince č. 43.

Průběžně dobíjené elektrobusy v Hradci králové

Dopravní podnik města Hradce Králové provozuje od roku 2019 park 20 elektrobusů SOR NS electric s průběžným dobíjením pětipólovou střešní konzolí nestandardního systému od EC Engineering (pátý pól je naváděcí), nabízeného pod obchodním názvem  Ride&Charge. Pro jejich rychlodobíjení slouží 2 nabíjecí stanice s 5 nabíjecími místy na konečných stanicích (viz foto níže).

Rychlodobíjení probíhá výkonem 140 až 160 kW po dobu cca 30 minut. Výkony a tomu odpovídající pobyt při rychlodobíjení jsou tedy srovnatelné s výše popsaným nabíjením standardizovanou zásuvkou v Trutnově.

Hlavním dodavatelem celého projektu je společnost SOR Libchavy, která zároveň byla jediným uchazečem. Výběr nabíjecí technologie byl ponechán výhradně na vybraném dodavateli vozidel.

Otázku standardizace řešení ponechává dopravce stranou s tím, že celoevropský standard nabíjecí technologie neexistuje, pouze je uzavřena dohoda mezi vybranou skupinkou výrobců vozidel a nabíjecích technologií. Toto tvrzení je sporné – výše uvedené normy SAE pocházejí z USA, ale jsou uznávány celosvětově. Problém uzamčení zákazníka nebyl řešen. Rozhodující byla cena dodávky, která je v porovnání s cenami obvyklými na trhu skutečně velmi nízká.

Průběžně dobíjené elektrické midibusy v Českých Budějovicích

Dopravní podnik města České Budějovice provozuje od roku 2018 park 11 devítimetrových elektrických midibusů typu Škoda 29 BB s celkovou kapacitou 45 osob, z toho 21 sedících (tedy cca 50 – 60 % kapacity standardních elektrobusů). K rychlému nabíjení těchto vozidel je používán dvoupólový pantograf a trolejbusová trolej.

Vzhledem k výkonovým omezením této nabíjecí technologie trvá průběžné dobíjení 20 minut, poté následuje zhruba hodina jízdy (tzn. poměr dob jízdy a nabíjení je cca 3:1). Z celkem 11 elektrobusů v denním provozu tedy během dne vždy dva stojí při dobíjení (viz foto níže).

Pořizovací cena těchto midibusů se, vzhledem k individuálnímu řešení, pohybovala na úrovni srovnatelné se standardními elektrobusy o přepravní kapacitě o cca 80 % větší. Elektrické midibusy této kategorie se zásuvkovým dobíjením se cenově pohybují zpravidla o více než 30 % níže.

Shrnutí

Dosavadním hlavním zdrojem financování projektů elektrobusů v ČR je Integrovaný regionální operační program – IROP. Jeho relativně vysoký podíl financování (85 % způsobilých výdajů) přispěl k rozvoji této ekologické dopravy. Ve všech uvedených příkladech elektrobusy šetří životní prostředí a svým tichým provozem přispívají k celkové pohodě cestujících i obyvatel v okolí autobusových linek. Svoji celospolečenskou úlohu tedy zcela bezpochyby plní.

Horší je to s ekonomikou některých projektů v kontextu dlouhodobé udržitelnosti. Jak patrno z příkladů, zvláště při důrazu na co nejnižší nabídkovou cenu jako rozhodující kritérium výběru dodavatele mohou podmínky poskytování dotace vést k neefektivnostem a k uzamčení zákazníka, nebo jim přinejmenším nijak nebránit. Cenové kritérium, jak patrno, přitom nijak neomezuje zbytečně drahá individuální řešení, jsou-li dostatečně „objektivně zdůvodněná“. Takováto řešení pak ubírají omezené finanční prostředky z IROP pro další projekty.

Kontrola či zpětná vazba orgánů poskytujících dotace v tomto směru, zdá se, neexistuje – alespoň tedy prozatím ne.

S udržitelností souvisí i otázka budoucí obnovy parku elektrobusů – dotovanou část aktiv totiž nelze odepisovat, a tím vytvářet příslušné rezervy v nákladech dopravce.

Problém standardizace a dopadu nestandardních řešení na uzamčení zákazníka je často ignorován. Důvody mohou být různé. Nejčastějším z nich bude pravděpodobně neznalost věci. Dále to může být neochota se tímto problémem zabývat („až problém nastane, budou ho řešit jiní“) nebo přeceňování vlastní jedinečnosti („my potřebujeme technologii na míru“).

V rámci programu IROP pro období 2021 – 2027 bude podíl spolufinancování pro jednotlivé regiony v řadě případů nižší. To bude klást větší nároky na zapojení jiných než dotačních zdrojů, ať už vlastních nebo cizích (např. bankovních) a více tlačit na efektivnost řešení.

Elektrobusy a jejich nabíjecí infrastruktura zároveň v průběhu uplynulého dotačního období prodělaly velmi prudký vývoj směrem ke komercializaci a standardizaci řešení. Ta, pokud je využívána, zajišťuje plnou interoperabilitu vozidel a nabíjecí infrastruktury od různých dodavatelů se všemi ekonomickými přínosy. Příklad Ostravy je toho názorným důkazem.

Jakub Slavík

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Konferenci „Elektrické autobusy pro město IX“ nahradila letos interaktivní brožura stejného jména – právě vychází

18.11.2020 Pro letošní veletrh Czechbus byl připravován již devátý ročník naší tradiční konference „Elektrické autobusy pro město“. Vzhledem ke zrušení veletrhu, k neustále se měnící situaci ohledně vládních protiepidemických opatření, ale také k setrvalému zájmu profesionální veřejnosti o problematiku elektrických autobusů jsme se rozhodli letos nahradit naši konferenci interaktivní brožurou stejného názvu „Elektrické autobusy pro město IX“.

Celý článek zde


Chytrá města a inovativní technologie se rozvíjejí i v obtížných podmínkách

Zpráva z konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH

26.9.2020 Dne 25. 9. 2020 proběhla v Kongresovém sále výstaviště PVA EXPO sdružená konference Smart city v praxi V – Smart city FOR ARCH. V podmínkách neustále se měnících protiepidemických opatření se konference zúčastnilo osobně celkem 60 odborníků zejména z měst, městských služeb a univerzit. Dalších 302 účastníků sledovalo konferenci v přímém přenosu na YouTube. Mezi nimi byli i kolegové z Mosambiku, bývalí studenti českých univerzit, kteří mají zájem o uplatnění konceptu smart city a moderních technologií v podmínkách metropole Maputo, byť jsou v mnohém odlišné od těch českých.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services