Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Autonomně v Hofu: všední pátek autonomního minibusu v rušném městě

31.10.2022 Jak jsme avizovali v naší srpnové reportáži o autonomních minibusech v bavorském Bad Birnbachu, v této spolkové zemi jsou provozovány autonomní elektrické minibusy i na jiných místech. Jedním z nich, nejblíže českým hranicím, je 45tisícové město Hof v bavorském regionu Horní Franky (Oberfranken) s historickým centrem na kopci, které od jara 2021 spojuje s hlavním nádražím okružní linka vedená autonomním minibusem. V poslední říjnový pátek 2022 jsme se sem vypravili prožít s ním jedno zdánlivě úplně všední odpoledne. 

Dva minibusy v Hofu, jeden za chvíli vyjede na linku

Autonomní minibus a jeho řízení

Jako vozidlo slouží osvědčený autonomní elektrobus Autonom Shuttle Evo od francouzského výrobce Navya (známý z řady měst, mj. ze švédského Göteborgu). Minibus je 4,8 m dlouhý, 2,7 m vysoký a má přepravní kapacitu 11 cestujících sedících a, spíše hypoteticky, i 4 cestující stojící. Dopravce v Hofu uvádí kapacitu 10 míst.

K pohonu slouží elektromotor o jmenovitém výkonu 22,6 kW a maximálním výkonu 34 kW. Maximální rychlost činí 25 km/h a maximální stoupání 18 %. Pro změnu směru slouží obě otočné nápravy, díky nimž minibus zvládne oblouk o poloměru 4,5 m. Minibus je plně klimatizovaný.

LiFeP04 trakční baterie o kapacitě 33 kWh umožňují vozidlu nezávislý provoz po dobu až 9 hodin, v závislosti na konkrétních provozních podmínkách. Nabíjení používá střídavý kabel o napětí 230 V AC a podle nabíjecího proudu trvá z 0 na 100 % kapacity 6 nebo 12 hodin.

Systém autonomního řízení je obdobný, jaký jsme poznali u autonomního minibusu EasyMile ve výše zmíněném Bad Birnbachu.

Navigace probíhá především pomocí družicového navigačního systému GNSS. (Poznámka: GNSS je celosvětová služba umožňující za pomoci družic autonomní prostorové určování polohy. K němu slouží malé rádiové přijímače, které na základě odeslaných signálů z družic umožňují vypočítat jejich polohu s velmi vysokou přesností.)

Dalším systémem je navigace pomocí Lidaru a jím pořízené 3D mapy.

Výsledky jejich měření se pro kontrolu srovnávají s odometrií, tedy vyhodnocováním polohy podle rychlosti a otáček kol.

Pro bezpečnost slouží senzorické systémy, jaké jsou někdy používané i jako asistenční technologie u moderních osobních automobilů. Jsou to zejména bezpečnostní kamery, ale také senzory komunikující s dopravní světelnou signalizací (V2X) nebo senzory světla a deště zapínající automaticky reflektory nebo stěrače.

Projekt SMO

Provoz autonomních minibusů v Hofu je součástí rozsáhlejšího projektu SMO (Shuttle-Modellregion Oberfranken) zahrnujícího celkem 6 autonomních minibusů (shuttle) provozovaných dceřinou společností Německých drah pro autobusovou dopravu DB Regio Bus – po dvou minibusech ve městech Hof, Kronach a Bad Steben. Partnery projektu jsou zúčastněné municipality, univerzity a průmysl.

Cílem projektu je zkoumat autonomní elektrické minibusy jako cestu k zatraktivnění a zároveň zefektivnění hromadné dopravy ve městech, a tím ve výsledku ke snížení klimatických dopadů dopravy. Perspektivním provozním cílem je nahradit průvodce v jednotlivých minibusech dálkovým dozorem z dispečinku.

Projekt o celkovém rozpočtu jeho dvou fází cca 30 mil. EUR (cca 750 mil. Kč) je spolufinancován z prostředků Spolkového ministerstva digitální infrastruktury a dopravy, a to z 80 % v první a ze 75 % ve druhé fázi projektu. Zbytek je financován z prostředků průmyslových partnerů projektu.

Provoz v Hofu

Dva autonomní elektrické minibusy Navya v Hofu provozuje dopravce Regionalbus Ostbayern GmbH, dceřiná společnost německých státních drah DB. V provozu jsou vždy od pondělka do soboty. Podle jízdního řádu jezdí přes den nepřetržitě ve 40minutovém taktu, s hodinovou polední přestávkou. Jak dále uvidíme, praxe se však může lišit. Polohu minibusu lze sledovat na aplikaci Wohin Du Willst, neboli Kam Chceš.

Po stránce obchodně přepravní jsou autonomní minibusy v Hofu zamýšleny jako „doprava na poslední míli“ mezi hlavním nádražím a historickým centrem města. Trasa je dlouhá celkem 3,3 km. Z nich 2,7 km tvoří protáhlý okruh mezi nádražím a začátkem pěší zóny v horním Starém městě, odkud vybíhá obousměrný 300 m dlouhý úsek po pěší zóně (viz mapka níže). Na úseku ke Starému městu činí stoupání až 13 %. Po městě se minibus pohybuje rychlostí až 18 km/h.

Zážitky a zkušenosti

K hlavnímu nádraží v Hofu přijíždíme ke konci polední přestávky. Marně se ovšem snažíme najít výrazně označenou stanici autonomního shuttlu, tak jak ji známe například ze zmíněného Bad Birnbachu. Minibus zkrátka staví na jedné ze zastávek u nádraží, jako kterýkoli jiný autobus – nechť si to cestující sám zjistí.

Protože žádný minibus na místě nevidíme, zkoušíme jej najít pomocí výše zmíněné aplikace Wohin Du Willst, kterou jsme si před cestou prozíravě stáhli. Aplikace má atraktivní grafiku, přátelská k uživatelům však rozhodně není – spíše je škodolibá. Nejprve oznámí, že žádný shuttle právě k dispozici není, což doplní provokativně znějící poznámkou, zda nechceme jít pěšky nebo použít jiný druh dopravy. My se nenecháme jen tak snadno odradit, a po několikerém spuštění nám aplikace přece jen zahlásí jeden shuttle v blízkosti, ovšem s nulovou rychlostí. Tlačítko, které by nám mělo ukázat jeho polohu na mapě, je nenápadné a navíc problikává – trefit se na správné místo displeje ve správný okamžik je zkouška nervů.

Přece jen se ale dopátráme minibusu, a to ve dvoře nedalekých železničních dílen, kde nacházíme obě vozidla. Zde se dovíme, že jeden shuttle má zanedlouho vyjet na pravidelný oběh. Utíkáme tedy na zastávku, kde vzápětí nastoupíme.

Oproti minibusu EasyMile v Bad Birnbachu je zdejší Navya skoro o metr delší, robustnější, prostornější, celkově světlejší, a ovšem také o něco méně komfortní. Posezení je poměrně tvrdé, stejně jako vypružení. Průvodkyně nás hned zezačátku upozorní, abychom se před jízdou připoutali, a dobře děláme. Jízda po městě je svižná, ale chvílemi dosti trhaná a bezpečnostní pásy mnohokrát splnily svůj účel.

Proplétáme se hustým pátečním provozem

Je to dáno také tím, že oproti ospalé lázeňské idylce v Bad Birnbachu se v Hofu pohybujeme uprostřed páteční odpolední špičky v nefalšovaném smíšeném provozu na ulicích a křižovatkách, který autonomní řízení nijak nešetří (viz fotogalerie). Mnohokrát je třeba rychle zastavit před semaforem, automobilem nebo nepozornými chodci.

Od průvodkyně minibusu – zprvu málomluvné, ale nakonec velmi vstřícné – se mimo jiné dovídáme, že po technické stránce je minibus velmi spolehlivý, s disponibilitou cca 80 – 90 %. Také, že jeho přijetí je zhruba půl na půl pozitivní i negativní. Důvody nám nesděluje, později si na ně ale děláme vlastní názor.

Červená…žlutá…zelená! Autonomní minibus a jeho systém V2X si s dopravní signalizací rozumí

Na zastávku ve Starém městě dorazíme na čas. Autonomní shuttle je zde součástí městského ruchu, nebudí mezi lidmi žádnou zvláštní pozornost.

Minibus zde nepokračoval na obousměrný úsek po pěší zóně, nýbrž po chvíli čekání jede dál po okružní trase zpět k nádraží. Nevíme, zda je tomu tak pouze dnes nebo již pravidelně. Faktem ale je, že pěší zóna je zastavěná stánky a kolotoči a k celkovému ruchu přispívá i právě probíhající filmový festival. Pokud by se minibus měl tudy protáhnout (i kdyby to okolo stánků šlo), strávil by tím až příliš času.

Točíme se na pěší zóně v odpoledním ruchu


Žádný problém s lidmi na pěší zóně

Tím je ovšem hned zezačátku narušen jízdní řád. Dalším důvodem je, že v oběhu je pouze jeden minibus, jehož průvodkyně přirozeně potřebuje přestávky, zatímco jízdní řád je konstruovaný pro nepřetržitý oběh vozidla či vozidel. Výsledkem je, že jízdní řád je hned zkraje odpoledne prakticky nepoužitelný. Vyhledání shuttlu přes škodolibou aplikaci Wohin Du Willst je pokaždé stejně náročné: Nejprve se nás aplikace snaží odradit od cesty, pak přece jen ukáže jeden minibus při pauze ve dvoře a za chvíli je shuttle k zastižení v nečekaném místě na trase, zcela mimo jízdní řád. Tomu odpovídá i jeho obsazenost – chvíli větší, chvíli menší.

Nám to pouze dělá adrenalinový zážitek z jeho fotografování v akci. Cestující, který se skutečně potřebuje dostat od vlaku do centra, ale o tento typ zážitku nejspíš nebude stát. Hádáme, že odtud může pramenit i názor té nespokojené poloviny cestující veřejnosti, nijak nesouvisející s autonomním provozem.

Prudké stoupání není pro minibus problém

Závěrem

Během této reportáže jsme se na vlastní oči (i jiné části těla) přesvědčili, že autonomní elektrický minibus si poradí se skutečným smíšeným provozem v městské odpolední špičce a nezpomalí ho přitom ani značné stoupání na trase. Po technické stránce není tomuto druhu dopravy co vytknout, nanejvýš snad zmíněný horší jízdní komfort. Také vnímáme, že – stejně jako v Bad Birnbachu – po relativně krátké době provozování není tento dopravní prostředek vnímán okolím jako rarita, nýbrž jako běžná součást městského koloritu.  

Zapadá to do celkových cílů jeho provozu – odzkoušet autonomní shuttle jako cestu k zefektivnění městské mobility. Tomu odpovídá i významná role provozovatele veřejné dopravy v takovémto projektu.

Všechny naše výhrady (a možná i výhrady nespokojené části veřejnosti) se týkají výlučně lidské stránky věci, tedy především organizace provozu a ne právě přátelsky naprogramované aplikace. Ale to jsou dětské nemoci, které se časem jistě vyřeší.

Ať se tedy autonomním minibusům v Hofu a dalších německých městech i nadále daří!

Jakub Slavík

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz


Takový obyčejný pátek v Hofu…
.…ovšem nevšední pro nás a naše čtenáře
 Přečtěte si také:

Bad Birnbach podruhé: Když to lidé autonomním minibusům trochu zkomplikují, ale přesto spolehlivě jezdí

23.8.2022 Od naší reportáže o autonomním elektrickém minibusu v bavorském Bad Birnbachu uplynulo čtyři a půl roku. Od té doby se tento zajímavý projekt dále úspěšně rozvíjí. Bylo tedy na čase si jej opět prohlédnout zblízka. Naše zkušenost ze srpna 2022 potvrdila to, co známe i z provozu automatických vlaků: Technika funguje nejlépe, když jí to člověk nekomplikuje, ale i takový případ je řešitelný.
           

Celý článek zde


Naše konference o elektrických autobusech od letoška také o vlacích a souvisejících inovativních technologiích

7.6.2022 Na letošním veletrhu Czechbus 2022 bude 23. listopadu 2022 opět doprovodným programem naše tradiční konference o elektrických autobusech, jejíž desáté jubileum proběhlo, vzdor všem nepříznivým okolnostem, při plném zájmu a účasti na loňském Czechbusu (zde zpráva z konference s prezentacemi). U příležitosti zahájení druhé dekády těchto našich konferencí jsme se rozhodli rozšířit jejich záběr, a konference tak budou pokračovat jako Elektrické autobusy a vlaky pro město.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

24.3.2022 V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services