Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Bad Birnbach podruhé: Když to lidé autonomním minibusům trochu zkomplikují, ale přesto spolehlivě jezdí

23.8.2022 Od naší reportáže o autonomním elektrickém minibusu v bavorském Bad Birnbachu uplynulo čtyři a půl roku. Od té doby se tento zajímavý projekt dále úspěšně rozvíjí. Bylo tedy na čase si jej opět prohlédnout zblízka. Naše zkušenost ze srpna 2022 potvrdila to, co známe i z provozu automatických vlaků: Technika funguje nejlépe, když jí to člověk nekomplikuje, ale i takový případ je řešitelný.

Autonomní jízda mezi rozkvetlými záhony

Minibus a jeho technologie

V Bad Birnbachu zvolili osvědčený typ EasyMile EZ10, který již slouží nebo se chystá do provozu například v Paříži, v Helsinkách, v Rouenu i jinde.

Tento minibus je 3,9 m dlouhý a 2,7 m vysoký a má standardní přepravní kapacitu 6 sedících, 3 + 3 proti sobě u čelních stěn. Mezi cestujícími je dostatek místa pro vozíčkáře nebo kočárek. Pro přepravu málo pohyblivých cestujících je v podlaze dveří výsuvná rampa.

Minibus nabízí pohodlné svezení

Asynchronní elektromotor mu umožňuje maximální rychlost 40 km/h a cestovní rychlost 20 km/h. Lithium-iontové (LiFeP04) baterie vystačí na 14 hodin provozu.

Poloha vozidla je určena kombinací optických a laserových senzorů a diferenciální GPS, s nimiž se minibus orientuje ve své digitální mapě a sleduje předdefinovanou dráhu. V digitální mapě jsou zaneseny také dopravní značky, jimiž se minibus řídí. Vzhledem k velkému riziku chyb nesleduje a nevyhodnocuje dopravní značení opticky.

Vozidlo je dále vybaveno senzory detekujícími statické nebo pohybující se objekty a podle toho přizpůsobí svoji rychlost a dráhu tak, aby se jim bezpečně vyhnulo.

Autonomní minibusy v Bad Birnbachu

V Bad Birnbachu jsou v rámci víceletého projektu nasazeny dva tyto elektrické minibusy. Jejich provozovatelem je autobusový dopravce Regionalbus Ostbayern GmbH, dceřiná společnost německých státních drah DB.

Oba minibusy jsou doprovázené průvodci. Kromě pomoci cestujícím a dohledu nad automatickými systémy řízení mají také za úkol převzít řízení manuálně pomocí joysticku. Je to v třeba případě, kdy minibus natrefí na velkou překážku – například stojící automobil – která by jej významně vychýlila z dráhy, s čímž si (alespoň prozatím) neumí sám poradit.  

Minibusy se pohybují rychlostí až 18 km/h, zpravidla však méně, podle situace v provozu.

Tyto autonomní minibusy jsou v provozu denně od 8 do 18 hodin. Pokud by extrémní povětrnostní podmínky znemožňovaly jeho bezpečný provoz, je nahrazen klasickým minibusem.

Chodci a autonomní minibus si rozumějí

a) Linka na nádraží

Jeden z minibusů funguje již od října 2019 jako linka 7015 s pravidelným jízdním řádem v půlhodinovém taktu mezi nádražím Bad Birnbach a centrem lázní. Na konečnou stanici v centru lázní ujede minibus celkem 2 km dlouhou trať ve smíšeném provozu nejvyšší rychlostí 15 km/h, tedy prakticky rychlostí cyklisty.

Provoz tohoto autonomního minibusu podporuje i jednoduchá a účinná dopravní telematika na cestě v místě, kde minibus vyjíždí z cesty pro pěší a cyklisty na frekventovanou hlavní silnici. Jakmile kamera na cestě zaznamená minibus, automaticky rozsvítí jinak temnou velkou digitální dopravní značku na hlavní silnici, která upozorní na autonomní minibus a sníží nejvyšší povolenou rychlost na 30 km/h.

Tento linkový provoz je realizován dopravcem Regionalbus Ostbayern GmbH a německou železnicí DB ve spolupráci s výrobcem minibusů EasyMile, okresem Rottal-Inn, městem Bad Birnbach, výzkumným a zkušebním ústavem TÜV Süd a dodavatelem vozidel EasyMile.

b) Linka na vyžádání

Druhý minibus funguje od května 2022 v rámci projektu HEAL jako linka 7016 na vyžádání. Pomocí speciální aplikace Wohin·Du·Willst-App (česky doslova: Kam-chceš, viz leták ke stažení ZDE) nebo telefonicky si jej lze objednat na některou z početných zastávek v lázních (viz mapka sítě na obrázku níže). Název projektu HEAL je akronymem z Hochautomatisiert-gEsellschaftlich-nAchfrage-orientiert-Ländlich, tedy zhruba „vysoce automatizovaný, společenský, poptávkově orientovaný, zemský“. Partnery projektu jsou kromě těch zmíněných výše u linky na nádraží také Univerzita Ludvíka Maxmiliána v Mnichově, výzkumný institut DLR a Institut pro techniku dopravních systémů (Institut für Verkehrssystemtechnik) jako vedoucí projektu.

Trasy minibusu

Projekt je financován z prostředků Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody, stavebnictví a bezpečnosti reaktorů (BMDV).

c) Cíle projektů

Německé železnice v rámci linkového provozu zkoušejí, jak jejich cestující akceptují dopravu vozidly bez řidiče, a lépe se seznamují s příslušnými technologiemi. Další rozšíření o provoz na vyžádání sleduje zejména užitek této formy městské mobility a její přijetí ze strany uživatelů.

Jak patrno, hlavní cíle se zde zaměřují na velmi praktickou obchodní a společenskou stránku autonomní dopravy, spíše než na samotnou techniku.

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že stejný autobusový dopravce provozuje také autonomní minibusy v bavorském regionu Oberfranken. Ale o těch zas někdy příště.

Souhrnné informace k autonomní mobilitě autobusového dopravce v Bavorsku jsou k dispozici ZDE.

Naše zážitky a zkušenosti

Naši návštěvu v Bad Birnbachu začínáme u nádraží v době, kdy se očekává příjezd vlaku a autonomního minibusu linky 7015. Na zastávce zjišťujeme, že doprava na trati je vedena náhradní autobusovou dopravou. Ve stanovený čas přijíždí k nádraží také malý „spalovací“ minibus se zmíněným číslem linky, jehož řidič nás informuje, že v provozu je pouze autonomní minibus na vyžádání, zatímco ten druhý je prý v dílně.

Vydáváme se jej tedy hledat do uliček lázeňského městečka. Jaké je ale naše překvapení, když tu narazíme na oba minibusy! Od jednoho z jejich průvodců se dovídáme, že se řidič mýlil: Oba minibusy fungují, ale na lince k nádraží mají prý blíže neurčené problémy s navigací. Proto jsou nyní oba nasazeny v režimu na vyžádání.

Dva autonomní minibusy a auto s řidičem – všichni si poradí

Vzhledem k navigační technologii minibusu a k letní posedlosti správců dopravních cest po opravách, výkopech a uzavírkách (která je v Bavorsku úplně stejná, jako v Česku) usuzujeme, že nádražní minibus je v tom takříkajíc nevinně. To lidská činnost jej nejspíš na lince postavila do situace, ve které si se svojí digitální mapou a systémem lokalizace i přes jejich veškerou důmyslnost zkrátka neporadí.

Minibusy na vyžádání tedy sledujeme při čekání a při jízdě ulicemi a pilně fotografujeme, s naprostou důvěrou v bezpečnost jejich provozu, kterou jsme velmi rychle získali již při první návštěvě Bad Birnbachu.

Když je třeba, minibus jednoduše předběhneme

Nakolik si můžeme všimnout, také obyvatelé a lázeňští hosté vnímají autonomní minibusy jako naprostou samozřejmost, případně jako zajímavou atrakci, a to zcela bezpečnou. Autonomní řízení si hravě poradí s provozem na křižovatce i s těsným průjezdem na hlavní náměstí. Minibus se průběžně potkává s automobily, chodci, nepohyblivými lidmi na elektrickém vozíku nebo dětmi na koloběžkách. Vše probíhá v klidu a plynuje, ani známka po jakékoli nervozitě nebo obavách na straně okolních účastníků provozu nebo naopak po zrychlené reakci minibusu.

K lázeňskému koloritu Birnbachu ten minibus zkrátka patří

Mnohem větší rozruch než autonomní minibus nakonec budíme my sami, když kvůli fotografování běžíme souběžně s ním, případně jej někdy předběhneme. Přece jen, Birnbach jsou lázně na pohybové ústrojí a svižně běžící člověk je tu cosi velmi nezvyklého – nezvyklejšího, než autonomní vozidlo. Vše je zkrátka relativní.

Na jedné ze zastávek se tážeme průvodce stojícího minibusu, kam má namířeno nyní. Pokrčí jen rameny: Kam si nás kdo objedná. Provoz je opravdu zcela automatický.

Přitočí se k nám starší pár a táže se, zda může nastoupit. V tu chvíli se před námi začne odehrávat scénka ne zcela nepodobná té z Jirotkova Saturnina.

Tak svezete nás?

Průvodce pár upozorní, že musí mít jízdu zarezervovanou přes aplikaci. Muž opáčí, že si ji zarezervoval asi před půl hodinou, ale dosud nemá odezvu. Dále se značně kriticky vyjadřuje ke složitosti té aplikace (Po prostudování příslušného letáku s pokyny o deseti krocích musíme pánovi chtě nechtě dát za pravdu.) Průvodce krčí rameny ve smyslu „to mi nepřísluší řešit ani komentovat“ a pánovi doporučuje, aby si jízdu zajistil telefonicky. Pán tedy volá na dispečink, aby si přivolal minibus, před nímž už dlouhé minuty stojí. Po delším čekání se mu nakonec podaří navázat spojení s dispečinkem a jízdu si objednat. Manželský pár s úlevou nastupuje a po nějaké chvíli se minibus automaticky rozjíždí.

Jedeme!

Na trase jej předbíháme a fotografujeme jeho jízdu i dojezd na hlavní náměstí, kde pár vystupuje. Cestovní rychlost autonomního minibusu v režimu na vyžádání, tedy za čas od objednání do příjezdu k cíli, v tomto případě raději nezkoušíme odhadovat.

Po hlavní ulici přes křižovatku na náměstí

Ostrá zatáčka do úzké uličky není problém

Ani těsný průjezd není překážkou

Když skončíme s fotografováním a zpovídáním jízdního personálu, děláme si resumé z naší druhé návštěvy v Bad Birnbachu:

Tak jako drobné chyby člověka zlidšťují v očích jeho okolí, mohou drobné nesnáze „zlidšťovat“ provoz autonomních vozidel. Z exotického experimentu se tento provoz v Bad Birnbachu stal samozřejmostí a jako každá samozřejmost má také občas „nějaké ty mouchy“. Ty jsou ale vždy zapříčiněné lidským faktorem mimo vlastní vozidlo a jeho podpůrné technologie. Proto také bezprostředně nesouvisejí s autonomním provozem ani s technickou spolehlivostí.

Nezbývá tedy, než popřát autonomním minibusům v Bad Birnbachu hodně štěstí a dalších bezpečných kilometrů, a jeho cestujícím – inu, občas i pevné nervy, tak jako všem cestujícím kdekoli na světě.

Jakub Slavík

Foto © archiv redakce Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Autonomně v Hofu: všední pátek autonomního minibusu v rušném městě

31.10.2022 Jak jsme avizovali v naší srpnové reportáži o autonomních minibusech v bavorském Bad Birnbachu, v této spolkové zemi jsou provozovány autonomní elektrické minibusy i na jiných místech. Jedním z nich, nejblíže českým hranicím, je 45tisícové město Hof v bavorském regionu Horní Franky (Oberfranken) s historickým centrem na kopci, které od jara 2021 spojuje s hlavním nádražím okružní linka vedená autonomním minibusem. V poslední říjnový pátek 2022 jsme se sem vypravili prožít s ním jedno zdánlivě úplně všední odpoledne. 

Celý článek zde


Naše konference o elektrických autobusech od letoška také o vlacích a souvisejících inovativních technologiích

7.6.2022 Na letošním veletrhu Czechbus 2022 bude 23. listopadu 2022 opět doprovodným programem naše tradiční konference o elektrických autobusech, jejíž desáté jubileum proběhlo, vzdor všem nepříznivým okolnostem, při plném zájmu a účasti na loňském Czechbusu (zde zpráva z konference s prezentacemi). U příležitosti zahájení druhé dekády těchto našich konferencí jsme se rozhodli rozšířit jejich záběr, a konference tak budou pokračovat jako Elektrické autobusy a vlaky pro město.

Celý článek zde


Úspěšné zavádění „chytré“ elektromobility: efektivní využití elektrických vozidel, nabíjecí infrastruktury a moderních digitálních technologií

18.5.2022 Dne 17. května 2022 proběhla v areálu brněnského výstaviště jako doprovodný program veletrhu AMPER 2022 odborná konference k tématu elektromobility, pořádaná provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Tematicky navazovala na šířeji pojatou nedávnou konferenci Smart city v praxi VII  a stejně jako ona se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“ - čtvrté vydání

24.3.2022 V březnu 2022, u příležitosti konference Smart city v praxi VII, vyšlo již čtvrté vydání brožury „Příběhy chytrých pomocníků“. A že se po pandemickém bezčasí věci opět dávají do pohybu, je tato brožura z velké části zaměřena na chytrou mobilitu, ať už po ulicích nebo po vodě, při přepravě cestujících nebo nákladu. Pozornosti ovšem neunikly ani moderně koncipované energetické služby a další chytrá řešení. A abychom nezapomněli, významnou roli vždy hrají lidé, kteří nezřídka pocházejí z různých prostředí a musí se mezi sebou domluvit.
            

Celá brožura – čtvrté vydání, je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde


Moderní technická a organizační řešení pomáhají ekonomice měst a obcí, životnímu prostředí i energetické soběstačnosti

22.3.2022 Dne 22. března 2022 proběhl v pražském hotelu Olympik další, již sedmý, ročník již tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Již tradičně se konala v hybridním formátu, tj. prezenčně a zároveň v přenosu online. Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services