Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Město Kroměříž sází na diesel-hybridní pohon autobusů ve fázi před plnou elektrifikací

22.6.2023 Jak v polovině června 2023 schválila městská rada v Kroměříži, pro tamní MHD provozovanou městskou společností Kroměřížské technické služby (KTS) budou pořízeny dva nové diesel-hybridní autobusy. Kroměříž tak dále rozšiřuje svůj park těchto vozidel jako mezistupeň před plnou elektrifikací svých městských autobusů.

Městská doprava v Kroměříži a park autobusů KTS

Autobusy městské hromadné dopravy KTS jezdí na 8 linkách, a kromě území samotné Kroměříže obsluhují také některé místní části města. V roce 2023 najely 348 tis. km a přepravily 837 tis. cestujících.

MHD v Kroměříži zajišťují 2 hybridní autobusy značky Volvo, 3 autobusy Iveco s pohonem na CNG pořízené v letech 2017 a 2018 a 7 vozidel Volvo s dieselovým pohonem, která jsou starší než 15 let.

KTS nyní potřebuje nahradit autobusy, které postupně dosluhují. Doporučené stáří autobusů by se mělo pohybovat do 10 let, což většina autobusů KTS nesplňuje – nejstarší mají 19 a 20 let.

Lepší diesel-hybrid než autobus na CNG

Budoucností kroměřížské MHD by měla být vozidla s pohonem na elektřinu, kromě jiného i v návaznosti na Zákon č. 360/2022 Sb. o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Jako optimální mezistupeň mezi plnou elektrifikací se u KTS prokázalo využití diesel-hybridních autobusů.

Podle zkušeností KTS je totiž ekologická zátěž vozidel na CNG srovnatelná s naftovými motory emisní normy EURO 6. Jejich nevýhodou navíc je dlouhá doba tankování a to, že v Kroměříži je jen jedna možnost tankování CNG.

KTS tedy budou usilovat o pořízení autobusů na elektřinu a nabíjecí stanice s využitím dotačních programů, tedy konkrétně IROP. Pokud se podaří dotace získat, dobíjecí stanice by mohla být vybudována a autobusy na elektřinu by se v ulicích města mohly objevit v roce 2025.

Mezitím půjdou KTS cestou částečné elektrifikace pomocí diesel-hybridních autobusů.  Jejich cenu nyní odhadují v rozmezí 5 – 9 mil. Kč, zatímco ceny bateriových elektrobusů se nyní pohybují okolo 15 mil. Kč na vozidlo, s velmi individuálními výkyvy ceny od této hodnoty.

Diesel-hybridní autobusy Volvo v Kroměříži

Diesel-hybridní autobusy Volvo 7900 (viz foto výše) jsou 12 metrů dlouhé, nízkopodlažní a klimatizované. Každý z nich pojme 30 sedících a 73 stojících osob.

Diesel-hybridní autobusy Volvo fungují jako tzv. paralelní hybrid. Při rozjezdu a jízdě do rychlosti 30 km/h využívá autobus elektromotor napájený z baterie, při rychlejší jízdě přebírá krouticí moment dieselový motor. Úspora nafty činí v průměru 30 %. Baterie pro elektromotor se nabíjí rekuperací při brzdění autobusu, a není tak potřeba ji dobíjet z vnějšího zdroje, jako je tomu u elektrobusů.

Problémem v jejich pořízení byla nemožnost využít evropské dotace k jejich spolufinancování. Čistá vozidla jsou totiž podle evropské směrnice, jejíž transpozicí je výše uvedený zákon, definována jako vozidla používající alternativní paliva ve smyslu evropské legislativy. V případě elektrického vozidla je zde podmínkou jeho uznání za „čisté“ možnost dobíjení z externího zdroje.

Absence vnějšího zdroje nabíjení u diesel-hybridních autobusů Volvo v Kroměříži tedy tuto možnost vylučuje. Přesto, jak patrno, je o ně v Kroměříži zájem, o čemž svědčí nákup již druhého vozidla. Oproti běžným dieselovým autobusům je totiž tišší, šetrnější k životnímu prostředí a jeho každodenní provoz je méně nákladný.

Nejen Kroměříž a „šalamounské“ řešení dotací pro diesel-hybridy

Kroměříž není ve své důvěře hybridním pohonům zdaleka sama. Stejnou strategii přechodu na plnou elektrifikaci autobusů skrze diesel-hybridní pohony má například také pražský dopravní podnik.

Hybridní autobusy Iveco objednané pro Prahu mají, na rozdíl od výše uvedených autobusů Volvo, koncepci tzv. sériového hybridu. Spalovací motor zde funguje jako generátor elektrické energie pro elektromotor zajišťující vlastní pohon vozidla. Oproti paralelnímu hybridu zde tedy není v žádné fázi jízdy mechanický přenos krouticího momentu mezi spalovacím motorem a koly.

Ačkoli to žádný zdroj výslovně neuvádí, z parametrů pražských hybridů je zřejmé, že na využití evropských dotací i pro diesel-hybridní autobusy nalezl „šalamounský“ recept: Jednoduše objednal klasické hybridní autobusy vybavené navíc zásuvkou pro nabíjení jejich trakční baterie z vnějšího zdroje. Takováto konstrukce může dávat z technického pohledu pramalý smysl, řeší však stejně málo technicky odůvodněné vymezení „čistých“ vozidel na úrovni evropské administrativy. Jakákoli podobnost s praxí čtyřiceti let „reálného socialismu“ v uplynulém století je přitom zcela náhodná.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Foto © Město Kroměříž

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Trolejbusy z Prahy do Brandýsa o krok blíže realizaci

12.5.2023 Středočeské město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (mimochodem, české město s nejdelším názvem) leží necelých 30 km od centra Prahy a 15 km od konečné metra Černý Most. Jeho efektivní napojení na Prahu pomocí efektivní ekologické veřejné dopravy však stále chybí, jak dokládá mj. i nepříliš šťastný příběh tamního parkovacího domu P+R. Významnou změnu by měla přinést plánovaná výstavba trolejbusové trati z Prahy. Tento projekt učinil květnu 2023 další krok ke své realizaci tím, že byl vybrán dodavatel projektové dokumentace.

Celý článek zde


Při přechodu k plné elektrifikaci Praha důvěřuje hybridům: až 140 kloubových diesel-hybridních autobusů Iveco pro hlavní město

13.4.2023 Vítězem veřejné zakázky Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) na nákup nových kloubových hybridních autobusů se v polovině dubna 2023 stala společnost Iveco Czech Republic ze skupiny Iveco Group s vozidlem Iveco Urbanway Hybrid 18M (viz vizualizace na obrázku). DPP s vítězem tendru uzavřel rámcovou smlouvu, která mu v následujících pěti letech umožní nakoupit až 140 vozidel tohoto typu.

Celý článek zde


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita ve smart city“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován. Elektromobilita jako součást konceptu inteligentních měst vytváří příležitost k efektivnímu využívání osobních a užitkových elektromobilů pro ozdravění prostředí ve městech a regionech. Zároveň otevírá možnosti spolufinancování z evropských zdrojů pro příslušně zaměřené projekty. Konference Efektivní elektromobilita ve smart city se těmito tématy zabývá a je určena odborné veřejnosti z řad municipalit, městských služeb, průmyslu a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services