Přečtěte si: Pozvánka s třídenní vstupenkou na veletrh URBIS The Smart Cities Meetup

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Reportáž Smartcityvpraxi.cz: Město Blatná – elektroskútr ve službách zákona a pořádku

Článek z připravované brožury Příběhy chytrých pomocníků, 2. vydání

Tištěná verze brožury bude rozdávána účastníkům konference Smart city v praxi V na veletrhu AMPER 2020 v Brně.

19.2.2020 Jihočeská Blatná je jedním ze slibně se rozvíjejících českých smart cities. Zároveň je městem, kde se k „smart“ konceptu přistupuje selským rozumem, s nohama pevně na zemi. Přesto – nebo možná právě proto – se zde rozvíjí městská elektromobilita, a to způsobem stejně užitečným, jako zajímavým. Vedle víceúčelové elektrické multikáry komunálních služeb zde slouží městské policii elektroskútr, který při svém provozu využívá všechny přednosti jednostopého vozidla s elektrickým pohonem.

Zkušenost – nejlepší marketing elektromobility

Příběh elektroskútru u Městské policie Blatná fakticky začal více než sto kilometrů jihovýchodně, v Českých Velenicích.

Dnešní vedoucí strážník blatenské městské policie zde měl příležitost ozkusit elektroskútr v policejní službě a seznámit se se všemi jeho výhodami pro toto použití. Když pak se svojí zkušeností přišel do Blatné, využil možnost zapůjčení elektroskútru od energetické společnosti E.ON. Tím se s elektroskútrem seznámili jeho blatenští kolegové. I jejich zkušenosti byly takové, že po ukončení zápůjčky chtěli s jeho nasazením u městské policie pokračovat.

Město Blatná se proto rozhodlo v roce 2019 pořídit městské policii její vlastní elektroskútr. Použilo k tomu dotaci z Národního programu Životní prostředí, která pokryla téměř 40 % jeho ceny. Nutno podotknout, že město by jej – vzhledem k jeho užitku – s největší pravděpodobností pořídilo i bez využití této příležitosti, dotace však pochopitelně zlepšila celkovou ekonomiku této investice.

Trocha technických údajů

Elektroskútr ve službách policie nemůže být žádná hračka pro teenagery. Musí být spolehlivý a patřičně robustní, aby vydržel nároky každodenního nasazení v městském provozu – a to i v sedle s vedoucím strážníkem, který je, jak se na strážce zákona sluší, postavy nadprostřední.

Volba padla na dvoumístný elektroskútr SXT SONIX s nosností přes 270 kg (viz fotogalerie). K jeho pohonu slouží 4kW stejnosměrný bezkartáčový elektromotor v náboji zadního kola. Naložený vyvine skutečnou, nejen tabulkovou, rychlost až 70 km/h.

Energie je uložena v odnímatelné 2,8kWh lithium-iontové baterii vážící 17 kg. Použité bateriové články jsou podle dodavatele identické s těmi, které lze najít například u elektromobilu Tesla S.

Výrobcem udávaný dojezd na jedno nabití baterií činí za ideálních podmínek až 100 km. Podle zkušeností blatenské policie je to o poznání méně – spolehlivě 60 km. I tento dojezd je nicméně dostačující na celodenní službu, a to i při zvýšených nárocích v letních měsících. Elektroskútr pak stačí nabít v nočních hodinách, zvláště je-li nabíjení regulováno nabíječkou tak, aby se šetřily baterie.

Robustní konstrukci a vybavení elektroskútru odpovídá jeho celková hmotnost, která i při využití lehkých hliníkových slitin činí 123 kg. Ta není problémem pro silné muže zákona, může však poněkud odrazovat jejich fyzicky slabší kolegyně.

Policejní služba elektroskútru v Blatné

Blatná je město uprostřed jihočeské přírody plné rybníků a zeleně, s nevelkým historickým centrem a rozsáhlejšími rekreačními oblastmi na předměstí. To vše musí obsáhnout městští strážníci při své každodenní službě.

Jejich práce zahrnuje především hlídkovou službu v centru při sledování veřejného pořádku a disciplíny projíždějících řidičů. Je však třeba ohlídat i sportoviště dále od centra a je-li to nutné, také městské parky. Jedna takováto rutinní objížďka představuje zhruba šest kilometrů jízdy. „Elektromobilní“ strážník za den zvládne obvykle tři takové objížďky, ujede tedy kolem 20 km.

V letních měsících, kdy je třeba zajet také do vzdálenějších rekreačních oblastí, se celkem ujetá vzdálenost protáhne až na trojnásobek – stále dostačující pro bezpečný dojezd na jedno nabití baterií.

Výhody elektroskútru ve službě

Elektroskútr ve službě městské policie nabízí rychlý, pohotový a přitom tichý provoz.

S rychlým rozjezdem až na zmíněnou sedmdesátikilometrovou rychlost dojede elektroskútr na předměstí, je-li tam právě potřeba strážníka, mnohem rychleji než auto. Při jízdě v centru může zároveň hbitě manévrovat v hustém provozu.

O provozních vlastnostech elektroskútru se ostatně přesvědčili i autoři této reportáže při fotografování motorizovaného strážníka v akci – jejich automobil byl proti němu i při jízdě po městě běžnými rychlostmi bez šance.

Je-li to při výkonu služby nutné, dostane se elektroskútr rychle, bezpečně a bez škodlivých emisí také tam, kam automobil nemůže a nesmí, tedy na úzké parkové cesty nebo na naučnou stezku v lese.

V neposlední řadě je elektroskútr tichý. To může být pro policistu důležitou výhodou – občas je zkrátka potřeba být rychlý a přitom uniknout pozornosti sledovaného. Pokud by tichý provoz byl naopak rizikem, například při zmíněném pojíždění v parku, stačí jednoduše zapnout výstražná světla, s nimiž se spustí i odpovídající zvukové znamení.

Ekonomika provozu

Ani městská policie nemá neomezený rozpočet. A zde přicházejí ke slovu ekonomické výhody elektroskútru.

Stejný rozsah a charakter pojížděk jako elektroskútr by si policejní automobil nemohl dovolit nejen proto, že by na některá místa prostě nedojel, ale také proto, že by překročil limit kilometrů, odpovídající rozpočtu na svůj provoz. Nejde přitom jen o spotřebu paliva. Časté studené rozjezdy a zastavování jsou přesně ten typ užívání, který brzy zničí každý automobil se spalovacím motorem a převodovkou. Kromě nákladů na palivo tu proto hrají významnou roli také náklady na údržbu a obnovu vozidla.

Pokud by se provoz elektroskútru porovnával s podobným jednostopým vozidlem na spalovací motor, bude cena takového klasického skútru oproti elektrické verzi zhruba čtvrtinová. I při vyšší ceně spotřebovaného benzínu oproti spotřebované elektřině by tedy náhrada klasického skútru elektrickým „kus za kus“ měřená jednoduchou finanční aritmetikou neobstála.

Toto porovnání se, jak řečeno výše, významně zlepší při využití investiční dotace. Především však je tu velmi důležitý socio-ekonomický efekt v podobě uspořených emisí a hluku i lepší provozní vlastnosti umožňující kvalitnější službu městské policie. V konečném důsledku všechny tyto přínosy nad rámec běžných financí prospějí zdraví a bezpečnosti občanů.

To vše ocení občané i sami strážníci při své každodenní práci, a to i bez komplikovaného vyčíslování zmíněných efektů pomocí rozmanitých nákladových sazeb používaných u ekonomických analýz investičních projektů.

Závěrem

Je zřejmé, že pro město Blatnou není elektromobilita náboženstvím ani líbivým sloganem. Elektrická vozidla městských organizací se používají tam a takovým způsobem, aby skutečně znamenala každodenní přínos pro občany.

Elektroskútr ve službách městské policie je toho názorným důkazem. Policie velmi racionálně využívá jeho užitečné provozní vlastnosti a ekologické přínosy ku prospěchu občanů a návštěvníků města, při plném vědomí ekonomiky jeho provozu.

Přejme jim tedy mnoho dalších tichých a bezemisních kilometrů ve službách zákona a pořádku.

Jakub Slavík, Pavla Slavíková

Foto © Smartcityvpraxi.cz

 Přečtěte si také:

Technický a provozní stav nabití baterií (SOC): užitečné údaje i zdroj nedorozumění

19.2.2020 Z propagačních materiálů elektromobilů se nezřídka dočteme úctyhodné údaje o kapacitě baterií, a následně o dojezdu vozidla na jedno nabití. Praxe však obvykle bývá jiná. Kromě netrakční spotřeby, což je samostatný problém, zde zpravidla hraje důležitou roli rozdíl mezi tzv. technickým a provozním stavem nabití (SOC z anglického „state of charge“). Nad tímto rozdílem se v lednu 2020 ve svém článku zamýšlí odborníci z nizozemské firmy ViriCiti, která je dodavatelem inteligentních systémů pro podporu elektromobility. Zde z něj uvádíme některé užitečné poznatky.

Celý článek zde


Helsinky nezaznamenaly v roce 2019 žádnou smrtelnou nehodu chodců

6.2.2020 Finské hlavní město Helsinky s 650 tisíci obyvateli jsou v mnoha ohledech inspirující také pro česká města. Rok 2019 byl pro toto město i pro všechny jeho následovníky jedinečný, pokud jde o bezpečnost dopravy: Město v tomto roce nezaznamenalo žádnou smrtelnou nehodu chodců.  Fatální nehodovost v Helsinkách se vyvíjí příznivě již po několik desetiletí, nikdy však nebyla takto příznivá.

Celý článek zde

Smart city Vídeň: inteligentní mobilita, energetika a služby i městská zeleň pro klimaticky neutrální město

30.1.2020 Rakouské hlavní město Vídeň s 1,8 miliónem obyvatel patří k nejdéle fungujícím evropským smart cities. Koncept smart city Vídeň je rozvíjen již od roku 2011 jako iniciativa vedení města, shrnutá do základního strategického dokumentu „Smart City Wien, Rámcová strategie“ s časovým horizontem 2050 (o této strategii blíže pojednává v případové studii mj. naše publikace Smart city v praxi). V lednu 2020 prezentovalo město Vídeň široké veřejnosti svůj klimatický balíček zahrnující 50 opatření v sedmi tematických oblastech. Ten by měl z Vídně udělat uhlíkově neutrální metropoli a vzor v ochraně klimatu.

Celý článek zde


Nechtěný důkaz z Paříže: náhrada veřejné dopravy mikromobilitou vede k nárůstu nehod

27.12.2019 Mikromobilita, tedy služba sdílených bicyklů a koloběžek, je považována za důležitou součást čisté městské mobility. Představuje však také řadu rizik, jak poukázala mimo jiné příručka americké National League of Cities (NLC). O nechtěný důkaz bezpečnostních rizik mikromobility se postarali stávkující zaměstnanci veřejné dopravy v Paříži v prosinci 2019. Náhrada nefungující veřejné dopravy mikromobilitou totiž vyústila v patrný nárůst nehod jejích uživatelů.

Celý článek zde


Brožura „Příběhy chytrých pomocníků“

18.3.2019 U příležitosti konference „Smart city v praxi IV“ na brněnském veletrhu AMPER 2019 vychází brožura „Příběhy chytrých pomocníků“, určená přednostně (ale nejen) účastníkům této konference. Tato příležitostná publikace našeho portálu Smartcityvpraxi.cz obsahuje patnáct čtivých příběhů o tom, jak moderní technologie v Česku a v cizině pomáhají řešit městům nebo obcím jejich každodenní problémy. Čtenář zde také nalezne rozhovor s Jakubem Slavíkem, konzultantem a odborným redaktorem brožury, o chytrých městech, chytrých pomocnících, partnerství měst a průmyslu i o marketingovém řízení.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Efektivní elektromobilita v organizacích“ je první konferencí svého druhu v ČR, prezentující elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru, ne tedy a priori jako luxusní nebo zábavní předmět pro elektromobilní nadšence a jejich sdružení. Obsah konference je cíleně zaměřen na organizace a správce jejich vozového parku.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services