Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Historický přelom: Elektrobusy poprvé v historii předstihly v registracích diesely

26.5.2023 Registrace městských elektrických autobusů v Evropě (resp. v EU a Velké Británii) v prvním čtvrtletí 2023 poprvé v historii předstihla registrace dieselových autobusů. V květnu 2023 to na základě dat zjištěných nizozemskou poradenskou firmou Chatrou CME Solutions publikovala nezisková organizace Mezinárodní výbor čisté dopravy (The International Council on Clean Transportation – ICCT) se sídlem v Berlíně.

Městské autobusy a jejich prodeje

Městské autobusy představují zhruba 60 % v prodejích všech autobusů, zbývajícími jsou meziměstské autobusy a autokary. Uhlíkovou náročnost klasických městských autobusů uvádí ICCT v hodnotě 1 kg CO2/km. Postupný přechod na bezemisní nebo nízkoemisní pohon je pro města významný, nemluvě už o dalších socioekonomických přínosech (podrobněji viz v naší metodické příručce Elektrické autobusy efektivně).

Vývoj v registracích od 1. čtvrtletí 2021 do 1. čtvrtletí 2023 se zlomovým posledním obdobím ukazuje graf na obrázku níže. (Poznámka: Jak je u uvedeného zdroje obvyklé, jedná se o autobusy o hrubé hmotnosti nad 8 t, jichž je ve městech převažující většina.) Z tohoto grafu je nicméně zřejmé, že uvedený historicky první náskok v registracích elektrických autobusů před dieselovými není dán prudkým nárůstem poptávky po elektrobusech, ale spíše poklesem poptávky po plně dieselových autobusech.

Vývoj v registracích od 1. čtvrtletí 2021 do 1. čtvrtletí 2023

Prodeje autobusů podle zemí v prvním čtvrtletí 2023 ukazuje další graf. Při jeho interpretaci je třeba dávat pozor nejen na podíl prodejů, ale také na absolutní počty prodaných vozidel, aby se předešlo zavádějícím závěrům. Je tedy například zřejmé, že ve Francii nebo Německu s podíly elektrobusů na celkových prodejích mezi 10 a 20 procenty se těchto vozidel prodalo mnohonásobně více než u „stoprocentního“ Nizozemí, Dánska, Irska nebo Litvy.

Prodeje autobusů podle zemí v prvním čtvrtletí 2023

Ostatně, podobně lze i sám nadpis tohoto článku zařadit spíše do kategorie novinářských upoutávek, s ohledem na příliš krátké časové období, o něž se jedná, a jeden jediný ukazatel, který je tu sledován. (Nicméně, zní to hezky – pozn. red.)

Zájem o diesel-hybridy

Z prvního grafu lze rovněž usuzovat, že dieselové autobusy jsou nyní do značné míry nahrazovány diesel-hybridy. O tom ostatně svědčí i zájem největšího českého městského dopravce, Dopravního podniku Praha. (Bez komentáře přitom ponecháváme technicky nadbytečnou zásuvku pro jejich dobíjení jejich baterií, evidentně instalovanou kvůli splnění kritérii EU pro jejich zařazení do kategorie „čistých vozidel“).

Diesel-hybridní sestava každopádně umožňuje snížit spotřebu dieselových autobusů, a tím i vyprodukovaných emisí, o cca 30 %, jak ukazuje mj. jejich úspěšný provoz v Kroměříži. Přispívá tak k dalšímu zefektivnění jejich vznětového motoru (na rozdíl od autobusů na CNG, používajících zážehový motor).

Hnací síla elektrifikace – evropská a národní legislativa

Hlavní hnací silou pro nákup nízkoemisních a bezemisních městských autobusů v EU je Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161, běžně známá jako „Směrnice o čistých vozidlech („Clean vehicle directive“), která byla do české legislativy promítnuta jako Zákon č. 360/2022 Sb. o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.

Tento zákon stanoví minimální podíl ekologických (tzv. „čistých“) vozidel do konce roku 2025 pro autobusy ve výši 41 %. V následujícím období, tj. do konce roku 2030, budou tyto podíly dále navýšeny. Podle výše zmíněné „Směrnice o čistých vozidlech“ by měl minimální podíl čistých vozidel v následujícím období let 2026 – 2030 činit pro autobusy 60 %. Poloviny podílu stanoveného pro autobusy přitom bude muset být dosaženo bezemisními vozidly.

V praxi to znamená vozidla s elektrickým pohonem používajícím jako zdroj energie trakční vedení, baterie (či superkapacitory) nebo palivové články.

Podle navrhované evropské legislativy by pak po roce 2030 měly být v EU prodávány pouze bezemisní, tedy elektrické, městské autobusy.

redakce Smartcityvpraxi.cz

Grafy © Chatrou CME Solutions

Ilustrační foto © redakce Smartcityvpraxi.cz

Další informace zde

 Přečtěte si také:

Trolejbusy z Prahy do Brandýsa o krok blíže realizaci

12.5.2023 Středočeské město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (mimochodem, české město s nejdelším názvem) leží necelých 30 km od centra Prahy a 15 km od konečné metra Černý Most. Jeho efektivní napojení na Prahu pomocí efektivní ekologické veřejné dopravy však stále chybí, jak dokládá mj. i nepříliš šťastný příběh tamního parkovacího domu P+R. Významnou změnu by měla přinést plánovaná výstavba trolejbusové trati z Prahy. Tento projekt učinil květnu 2023 další krok ke své realizaci tím, že byl vybrán dodavatel projektové dokumentace.

Celý článek zde


Moderní technologie i příroda ve městě, veřejné i soukromé finance, dobré i méně dobré příklady z praxe: zpráva z konference Smart city v praxi VIII

22.3.2023 Dne 21. března 2023 proběhl, opět jako doprovodný program veletrhu AMPER 2023 další, již osmý, ročník tradiční konference pořádané provozovateli tohoto portálu, konzultační firmou Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services. Konference o 90 účastnících, převážně z municipalit a městských služeb, se konala pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a primátorky statutárního města Brna.

Celý článek zde


Naše služby pro Váš marketing

Marketing je řídící proces pro identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníků za účelem dosažení zisku. Takto vymezený marketing představuje řešení několika základních otázek, jakými jsou identifikace potřeb zákazníků, vymezení cílových segmentů trhu a vytváření konkurenční výhody pro každý z nich. Tak rozumí marketingu i naše konzultační firma a její tým. Její služby orientované na marketingové řízení v soukromém i veřejném sektoru mohou jejich zákazníkům významně přispět k efektivnímu oslovování trhu.

Další podrobnosti k nabízeným službám jsou k dispozici ZDE:


K jádru věci – náš manažerský a ekonomický blog

24.10.2021 Oba naše portály Proelektrotechniky.cz a Smartcityvpraxi.cz jsou zaměřeny převážně na novinky a zajímavé informace ze světa moderních technologií, chytrých měst a obcí a souvisejících projektů. Naše odbornost je nicméně širší. Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík je vzděláním a profesí ekonom a manažerský poradce i praktický učitel, kterému se běžné zážitky z konzultační práce přetvářejí do poučných příběhů ze života. Tyto příběhy a postřehy, svým obsahem převážně ekonomické a manažerské, tak trochu přesahují zaměření našich portálů. Mají tu ale své místo, protože jdou, jak řečeno v názvu této rubriky, k jádru věci.

Přečtěte si zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zde


Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“, „Efektivní elektromobilita v organizacích“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace. Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí včetně prezentací a videozáznamů přednášek naleznete v naší rubrice Konference zde


Co to je a jak funguje inteligentní město – smart city

Pojmem smart city rozumíme koncept strategického řízení města, resp. obce nebo regionu (pro jednoduchost hovořme dále pouze o „smart city“ bez dalšího rozlišení), při němž jsou využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě. Přitom dochází k synergiím mezi různými aktivitami a veřejnými službami, díky nimž město funguje – především doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, atd. V konceptu smart city je současně kladen důraz na „tvrdé“ i „měkké“ aspekty řízení života ve městě a na soulad „šedé“ a „zelené“ infrastruktury města. Celý článek zde


Smart city – inteligentní město, město budoucnosti

Na redakci našeho portálu se obrátili kolegové s prosbou, abychom koncept smart city vysvětlili mladým čtenářům ve věku -nácti nebo čerstvých -ceti. Takové prosbě nejde odolat, zvlášť když ve zmíněném věku je právě teď generace našich dětí. Vymyslel jsem si tedy návštěvu ve fiktivním smart city a duchem jsem se přitom vrátil o nějakých třicet let zpátky. Redakční počítač byl najednou pryč a já posedával v moderním vlaku, s cizími nápisy za okny…

Celý článek zde


http://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services