Přečtěte si: Plán autonomní mobility otevírá dveře automatickým silničním vozidlům v ČR

Home | O smart city | Zajímavé projekty | Moderní technologie    
  O nás | Rozhovory-komentáře | Konference | Partneři | Kontakty

Srdečně Vás zveme na 11. ročník odborné konference

Elektrické autobusy a vlaky pro město XI

doprovodný program veletrhu CZECHBUS 2022

23. listopadu 2022

Výstaviště Praha-Letňany, Kongresový sál

Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde.

12.9.2022 Na letošním veletrhu Czechbus 2022 bude 23. listopadu 2022 opět doprovodným programem naše tradiční konference o elektrických autobusech, jejíž desáté jubileum proběhlo, vzdor všem nepříznivým okolnostem, při plném zájmu a účasti na loňském Czechbusu (zde zpráva z konference s prezentacemi). U příležitosti zahájení druhé dekády těchto našich konferencí jsme se rozhodli rozšířit jejich záběr, a konference tak budou pokračovat jako Elektrické autobusy a vlaky pro město.

K tomuto rozšíření nás vede především vývoj technologií. Tak jako před deseti lety byly rozvíjející se novinkou bateriové a vodíkové autobusy, nyní se začínají rychle rozvíjet také bateriové a vodíkové příměstské vlaky. Vedle toho postupuje i automatizace v této oblasti. 

První sériový palivočlánkový (vodíkový) vlak měl nedávno svoji premiéru i na českých tratích. Za našimi západními hranicemi postupuje rovněž elektrifikace regionální dopravy bateriovými hybridními vlaky. Stále více se ve zprávách ze světa setkáváme také s tramvajemi vybavenými zásobníky energie pro provoz bez troleje. A konečně, před nedávnem byla zahájena výstavba nové trasy D pražského metra, kde se předpokládá nejmodernější zabezpečovací technologie typu CBTC při provozu bez strojvedoucích. 

Všechny tyto, a mnohé další, technologie mají významný provozní, společenský a tržní potenciál k dalšímu rozvoji. Na našich konferencích proto hodláme od nynějška sledovat novinky a trendy i v této oblasti.

Z pohledu zaměření našich konferencí je přitom s elektrickými autobusy spojuje významná cílová skupina: zadavatelé veřejné dopravy ve městech a regionech a dopravci provozující autobusovou a drážní dopravu. Pochopitelně zde oslovíme i ty, kteří – přinejmenším dosud – jezdí „pouze“ po kolejích.

Hlavní konzultant a majitel naší firmy Jakub Slavík má z pohledu  manažerského a dopravního konzultanat s praxí na železnici také mnoho co říci také k problematice inovativních technologií v městské a příměstské kolejové dopravě. 

Profesní komunitě dopravců a zadavatelů veřejné dopravy bude na konferenci představena publikace Elektrické autobusy efektivně: Průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie. Tato publikace vznikla na popud a pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako iniciativa naší konzultační firmy, která je jejím hlavním zpracovatelem, Dopravního podniku Ostrava – průkopníka elektrobusů v ČR – a průmyslových partnerů. 

Podrobná náplň konference a jeho organizace budou postupně upřesňovány.


    Pod záštitou:                               Odborný garant:                                Ve spolupráci:

                                                                

               Odborní partneři: 
                                   
                                           
                                                             
                        
 Partneři konference:
             
                                                 
                                                     
                 
         
           
                                                              
                                                     
                
         
                           
                                                                        
              
                                  
                            


                    Mediální partneři:


                                                                                  
          


Program konference 23.11.2022:*

9:00 Zahájení konference
9:05 – 9:20 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, odborný garant konference
Představení průvodce přípravou udržitelného projektu elektrických autobusů s nezávislým zdrojem energie
Průvodce vznikl na popud MMR ČR a MD ČR, financován byl ze soukromých zdrojů. Je doporučován jako praktická příručka, která nejprve uvede do technologie, ekonomiky a organizace projektů elektrických autobusů a následně provádí čtenáře přípravou takového projektu krok za krokem. Její prezentace se dotkne některých důležitých a aktuálních otázek, například rozhodovacího stromu pro první volbu technologie elektrických autobusů, standardizace nabíjecích rozhraní, bezpečnosti (včetně bezpečnosti vodíkových pohonů), podpůrných digitálních technologií nebo způsobu zadávání projektu elektrických autobusů a jejich infrastruktury.  

9:20 – 9:35  Mgr. Martin Janda, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Financování nízkoemisních vozidel MHD z IROP

9:35 – 9:45 Mgr. Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy ČR
Podpora nízkoemisní a bezsemisní dopravy v gesci Ministerstva dopravy ČR

9:45 – 10:10 Ing. Dana Neubergová, ředitelka Bank and Direct channel UniCredit Leasing CZ&SK
Možnosti financování vozového parku
Představení možností financování vozového parku – využitelnost dotací, podpory a záruky evropských fondů, představení různých druhů financování a modelové případy projektů UniCredit Leasing

10:10 – 10:35  Ing. Marcel Páter, Schunk Carbon Technology
EN 50696 nabíjecí rozhraní pro rychlé a efektivní nabíjení bateriových vozidel
Unifikace nabíjecích rozhraní pro bateriové autobusy v souladu s normou EN 50696 je nutná pro zabezpečení kompatibility nabíjecích systémů při rozšiřování flotil bateriových vozidel. Týká se to nejen kompatability vozidel různých výrobců se stávající infrastrukturou, ale také kompatability různorodé flotily s nabíjecí infrastrukturou od různých dodavatelů. Prezentace poskytne vhled do historie vývoje technických řešení nabíjecích rozhraní pro autobusy, proces jejich unifikace a zakotvení technických požadavků do normy EN 50696 a představí také aktuálně dostupná moderní řešení pro bezobslužné nabíjení bateriových vozidel pomocí pantografu. 

10:35 – 10:45 Přestávka na kávu

10:50 – 11:30 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services
Vývojové trendy a novinky v oblasti elektrických autobusů a městské a příměstské kolejové dopravy

Prezentace shrne již tradičně aktuální vývojové trendy v oblasti elektrických autobusů a dále je rozšíří na městskou a příměstskou kolejovou dopravu. V oblasti technologie se zaměří zejména na pohony a zdroje energie, zde blíže rozebere mj. problematiku způsobů vytápění bateriových vozidel a jeho vlivu na spotřebu energie a životní prostředí. Dále probere praktické zkušenosti z autonomního provozu bez řidiče v kolejové a městské silniční dopravě (automatické rychlodráhy a autonomní elektrické minibusy) a jejího přínosu pro městskou mobilitu. V neposlední řadě shrne trendy v oblasti financování takto zaměřených dopravních projektů včetně konceptu PPP.

11:30 – 12:00 Diskusní blok:
Ing. Martin Dutko, jednatel Koordinátor ODIS

Elektrická doprava v ODIS
Aktuální stav a blízká budoucnost elektrické dopravy v Moravskoslezském kraji – bateriové vlaky, vodíkové vlaky, vodíkové autobusy.
Ing. Martin Chovanec, ředitel technického úseku, Dopravní podnik Ostrava
Elektrické autobusy v Dopravním podniku Ostrava - elektrobusy , vodíkové autobusy
Panelová diskuse k tématům
Diskusní blok vede Ing. Jakub Slavík, MBA, hlavní konzultant pořádající firmy a bývalý manažer IDS Českých drah

12:00 – 12:15 Ing. Marcel Páter, Ing. Michal Zahrádka, Schunk Carbon Technology
Pantograf - stoleté řesení pro 21.století e-mobility a digitalizace
Prezentace představí systém Schunk On Track Monitoring pro detekci stavu pantografu i závadových stavů na troleji s přenosem dat včetně lokalizace v reálném čase. Taktéž se zmíní o možnostech nabíjení bateriových vlaků z trakce, jak staticky, tak za jízdy. 

12:20 – 12:40 Doc. Dr. Ing. Mikolaj Bartlomiejczyk, Politechnika Gdańska, Dopravní podnik Gdyně (PKT)
Inovativní technologie v trolejbusové dopravě – zkušenosti

Občerstvení, networking

Společnost Schmachtl CZ představí kabelovou vývodku EMC s lisovaným kontaktem pro stínící pletenec kabelu pro elektrická vozidla. Tato vývodka se uplatní u vnitřních rozvodů elektrické energie pro trakci i pro pomocná zařízení. V prvním jmenovaném případě tedy například u palubních nabíječek, vysokonapěťových a DC/DC měničů, vodíkových palivových článků nebo u brzdových odporníků. Ve druhém případě je to u vzduchových kompresorů, chladicích zařízení, klimatizačních jednotek, servopohonů apod. Více si o vývodce přečtěte ZDE.

   

Na konferenci se bude prezentovat společnost FAIVELEY TRANSPORT CZECH, která podporuje ekologická řešení pro přepravu ve městech. Můžete vybírat z celé řady chytrých řešení určených pro e-busy a trolejbusy od trolejbusových sběračů, přes pantografy s montáží na střechu e-busu nebo do nabíjecí stanice.

Společnost NANO POWER, partner konference, dodává bateriové systémy, které jsou zaměřené na velmi vysoký výkon, optimalizované pro desítky tisíc cyklů, dimenzované i pro nejnáročnější aplikace, s vysokým důrazem na odolnost materiálu a bezpečnost provozu. Řešení NANO POWER fungují v mnoha zemích po celém světě. Ve vysokozdvižných vozících a vozech těžké techniky, v prostředcích městské hromadné dopravy, u větrných a solárních elektráren.

Na konferenci se bude již tradičně prezentovat společnost PZK BRNO, která s dlouholetou tradicí dodává komponenty pro drážní průmysl a vozidla hromadné dopravy. Jedná se především o radiačně zesítěné kabely RADOX GKW švýcarského výrobce Huber+Suhner, kterého společnost PZK BRNO a.s. výhradně zastupuje. Antény Huber+Suhner pod označením SENCITY Rail, SENCITY Road a SENCITY Excel nabízí široké spektrum vysokoziskových, všesměrových / směrových antén pro použití na vlacích, tramvajích, trolejbusech a autobusech.

*změna programu vyhrazena

Konference již proběhla. Zprávu z konference včetně prezentací ke stažení naleznete zde. Přečtěte si také:

Autonomně v Hofu: všední pátek autonomního minibusu v rušném městě

31.10.2022 Jak jsme avizovali v naší srpnové reportáži o autonomních minibusech v bavorském Bad Birnbachu, v této spolkové zemi jsou provozovány autonomní elektrické minibusy i na jiných místech. Jedním z nich, nejblíže českým hranicím, je 45tisícové město Hof v bavorském regionu Horní Franky (Oberfranken) s historickým centrem na kopci, které od jara 2021 spojuje s hlavním nádražím okružní linka vedená autonomním minibusem. V poslední říjnový pátek 2022 jsme se sem vypravili prožít s ním jedno zdánlivě úplně všední odpoledne. 

Celý článek zde


SupeBad Birnbach podruhé: Když to lidé autonomním minibusům trochu zkomplikují, ale přesto spolehlivě jezdí

23.8.2022 Od naší reportáže o autonomním elektrickém minibusu v bavorském Bad Birnbachu uplynulo čtyři a půl roku. Od té doby se tento zajímavý projekt dále úspěšně rozvíjí. Bylo tedy na čase si jej opět prohlédnout zblízka. Naše zkušenost ze srpna 2022 potvrdila to, co známe i z provozu automatických vlaků: Technika funguje nejlépe, když jí to člověk nekomplikuje, ale i takový případ je řešitelný.
           

Celý článek zde


Videozáznamy našich přednášek ke smart city

28.5.2021 Videozáznamy našich přednášek ke smart city jsou nyní shromážděny na jednom místě v samostatné rubrice.

Podívejte se zde:


Brožura Příběhy chytrých pomocníků

24.5.2021 Naše brožura Příběhy chytrých pomocníků vychází již od roku 2019 jako doprovodná publikace našich každoročních konferencí Smart city v praxi. Velmi nás těší setrvalý zájem municipalit o chytrá řešení pro normální život v chytrých městech a zájem průmyslu takováto řešení vyvíjet, zkoušet a dodávat. K tomu, aby se tyto zájmy potkaly, je tu i tato naše brožura.Čtenáři v ní najdou zajímavé a čtivě podané příklady praktického využití moderních technologií ve městech.

Přejeme příjemné počtení a spoustu inspirace. 

Všechna vydání naší brožury Příběhy chytrých pomocníků jsou k dispozici zde


Živá strategie pro chytré město, obec či region: nabízíme naše služby odborného poradenství

22.4.2021 Základem úspěšného „chytrého“ města, obce či regionu je jeho strategie. Aby takováto strategie byla prakticky použitelným a stále „živým“ dokumentem, k tomu nabízí provozovatel tohoto portálu, naše konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, městům, obcím a dalším zainteresovaným osobám své odborné služby. Opíráme se při nich o čtvrtstoletí praxe v manažerském poradenství, z toho téměř sedm let při rozvoji smart citíes v ČR, v neposlední řadě jako spoluautoři aktualizované oficiální metodiky smart city nebo vítězné strategie smart city Blatná.

Celý článek zde


Jak si „srovnat svoje smart noty“: nabízíme interaktivní školení smart city pro města, obce a regiony

Řada českých měst a obcí má v současné době zájem o postavení „smart city“ či „chytré obce“ a k tomuto postavení již často podniká konkrétní kroky. Problém je, že pojem smart city provází v ČR (ostatně i jinde ve světě) řada nedorozumění – od pojímání smart city jako pouhého „digitálního města“ po technické výstřelky typu „chytré“ lavičky. V této situaci se provozovatelé našeho portálu, firma Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, rozhodli nabídnout městům, obcím a dalším institucím zainteresovaným na rozvoji „smart“ konceptu krátké interaktivní školení pro praktickou realizaci tohoto konceptu v jejich konkrétních podmínkách.

Celý článek zde

Smart city v praxi: první kniha českého autora o konceptu smart city a jeho zavádění v každodenním životě


Chytrým městem, obcí, či regionem, označovaným souhrnně pojmem „smart city“, rozumíme koncept strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie z oblasti energetiky a služeb, mobility a informatiky pro ovlivňování kvality života ve městě, a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů. Nejde tedy o pouhé „digitální město“ nebo o nepromyšlené pořizování nákladných moderních technologií pro potřebu měst a regionů, jak je tento pojem někdy mylně interpretován. Zhruba stopadesátistránková barevná publikace Smart city v praxi s bohatým obrazovým doprovodem je přednostně určena jako praktická příručka těm, pro něž koncept smart city představuje každodenní práci řídících pracovníků a specialistů při vytváření strategie chytrého města a při jejím naplňování pomocí projektů moderních technologií. 

Více o knize zde

Knihu je možné zakoupit v e-shopu vydavatelství Profi Press zde


Cyklus odborných konferencí „Smart city v praxi“ a „Elektrické autobusy pro město“

Konference „Elektrické autobusy pro město“ se již od svého prvního běhu v říjnu 2013 vyprofilovala jako zcela ojedinělá prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi profesionály z elektrické osobní dopravy. Díky svému zaměření na konkrétní téma, konkrétní prezentující a konkrétní publikum se tato konference stala prostředkem přímé komunikace mezi výrobci elektrobusů a trolejbusů (včetně jejich komponent a infrastruktury) a jejich provozovateli a uživateli. V neposlední řadě zde hrají důležitou roli i zástupci institucí, které rozhodují o financování této dopravy, nebo mají v tomto ohledu aktuální a spolehlivé informace.  Konference „Smart city v praxi“ je zaměřena především na ty zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří se budou rozhodovat o volbě konkrétních řešení od konkrétního dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Pozvánky na tyto konference a zprávy z těchto a dalších konferencí naleznete v naší rubrice Konference zde


Consulting Services: Naše odborné služby

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services je konzultační firma v oblasti inovativních technologií pro dopravu a smart city (včetně energetiky a vodíkových technologií), která rovněž provozuje informační portály www.smartcityvpraxi.cz a www.proelektrotechniky.cz a organizuje odborné akce. V rámci našich odborných služeb Vám nabízíme vypracování strategie smart city, spolupráci na vytváření strategických dokumentů, vytváření a realizace projektů pro smart city, další odborné konzultační služby (studie, průzkumy, analýzy), vytváření a realizace dalších projektů s inovativními technologiemi (automatická vozidla, vodíkové technologie, elektromobilita aj.), specializované vzdělávací akce „na klíč“, prezentační a autorské služby (prezentace na konferencích, portálech). Celý článek zdehttp://www.proelektrotechniky.cz/elektromobilita.php
Copyright © 2012 – 2024 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services